K Solem Snekkeri AS
Juridisk navn:  K Solem Snekkeri AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72865112
Fossegrenda 17 Fossegrenda 17 Fax: 72865030
7038 Trondheim 7038 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 983483364
Aksjekapital: 2.062.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 6/11/2001
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Inter Nor Regnskap Og Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-16.25%
Resultat  
  
-39283.33%
Egenkapital  
  
-112.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 13.394.000 15.992.000 16.169.000 12.518.000 11.140.000
Resultat: -2.351.000 6.000 -1.229.000 -796.000 52.000
Egenkapital: -4.450.000 -2.099.000 -2.105.000 -876.000 -80.000
Regnskap for  K Solem Snekkeri AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 13.394.000 15.992.000 16.169.000 12.518.000 11.140.000
Driftskostnader -15.698.000 -15.871.000 -17.350.000 -13.327.000 -11.578.000
Driftsresultat -2.304.000 121.000 -1.182.000 -809.000 -437.000
Finansinntekter 15.000 -58.000 22.000 30.000 14.000
Finanskostnader -62.000 -58.000 -69.000 -17.000 475.000
Finans -47.000 -116.000 -47.000 13.000 489.000
Resultat før skatt -2.351.000 6.000 -1.229.000 -796.000 52.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.351.000 6.000 -1.229.000 -796.000 52.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.137.000 1.227.000 1.353.000 1.441.000 1.244.000
Sum omløpsmidler 2.583.000 4.786.000 5.345.000 3.858.000 3.506.000
Sum eiendeler 3.720.000 6.013.000 6.698.000 5.299.000 4.750.000
Sum opptjent egenkapital -6.512.000 -4.161.000 -4.167.000 -2.938.000 -2.142.000
Sum egenkapital -4.450.000 -2.099.000 -2.105.000 -876.000 -80.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 78.000 152.000 224.000
Sum kortsiktig gjeld 8.170.000 8.112.000 8.724.000 6.023.000 4.606.000
Sum gjeld og egenkapital 3.720.000 6.013.000 6.697.000 5.299.000 4.750.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.364.000 15.974.000 16.142.000 12.370.000 11.039.000
Andre inntekter 30.000 18.000 27.000 147.000 101.000
Driftsinntekter 13.394.000 15.992.000 16.169.000 12.518.000 11.140.000
Varekostnad -8.950.000 -9.628.000 -11.160.000 -8.043.000 -7.410.000
Lønninger -3.993.000 -3.517.000 -3.249.000 -2.749.000 -2.037.000
Avskrivning -90.000 -143.000 -134.000 -114.000 -115.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.665.000 -2.583.000 -2.807.000 -2.421.000 -2.016.000
Driftskostnader -15.698.000 -15.871.000 -17.350.000 -13.327.000 -11.578.000
Driftsresultat -2.304.000 121.000 -1.182.000 -809.000 -437.000
Finansinntekter 15.000 -58.000 22.000 30.000 14.000
Finanskostnader -62.000 -58.000 -69.000 -17.000 475.000
Finans -47.000 -116.000 -47.000 13.000 489.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.351.000 6.000 -1.229.000 -796.000 52.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 39.000 39.000 39.000
Fast eiendom 1.014.000 1.023.000 1.032.000 1.041.000 1.050.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 123.000 204.000 282.000 361.000 155.000
Sum varige driftsmidler 1.137.000 1.227.000 1.314.000 1.402.000 1.205.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.137.000 1.227.000 1.353.000 1.441.000 1.244.000
Varebeholdning 914.000 1.819.000 1.761.000 1.850.000 1.621.000
Kundefordringer 807.000 1.725.000 2.840.000 1.301.000 1.349.000
Andre fordringer 251.000 499.000 102.000 40.000 37.000
Sum investeringer 20.000 20.000 20.000 24.000 24.000
Kasse, bank 591.000 722.000 622.000 643.000 475.000
Sum omløpsmidler 2.583.000 4.786.000 5.345.000 3.858.000 3.506.000
Sum eiendeler 3.720.000 6.013.000 6.698.000 5.299.000 4.750.000
Sum opptjent egenkapital -6.512.000 -4.161.000 -4.167.000 -2.938.000 -2.142.000
Sum egenkapital -4.450.000 -2.099.000 -2.105.000 -876.000 -80.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 78.000 152.000 224.000
Leverandørgjeld 7.078.000 7.186.000 8.025.000 5.283.000 4.131.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 386.000 476.000 327.000 414.000 202.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 705.000 450.000 372.000 325.000 273.000
Sum kortsiktig gjeld 8.170.000 8.112.000 8.724.000 6.023.000 4.606.000
Sum gjeld og egenkapital 3.720.000 6.013.000 6.697.000 5.299.000 4.750.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -5.587.000 -3.326.000 -3.379.000 -2.165.000 -1.100.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.6 0.6 0.6 0.8
Likviditetsgrad 2 0.2 0.4 0.4 0.3 0.5
Soliditet -119.6 -34.9 -31.4 -16.5 -1.7
Resultatgrad -17.2 0.8 -7.3 -6.5 -3.9
Rentedekningsgrad -37.2 2.1 -17.1 -47.6 0.9
Gjeldsgrad -1.8 -3.9 -4.2 -60.4
Total kapitalrentabilitet -61.5 1 -17.3 -14.7 -8.9
Signatur
25.11.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
10.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Presisering om tapt aksjekapital
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Presisering om tapt aksjekapital
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex