K. B. Tangen Transport AS
Juridisk navn:  K. B. Tangen Transport AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45157070
Eggedalsveien 595 Eggedalsveien 595 Fax:
3358 Nedre Eggedal 3358 Nedre Eggedal
Fylke: Kommune:
Viken Sigdal
Org.nr: 991415394
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 34
Etableringsdato: 6/18/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorkollegiet AS
Regnskapsfører: Aasand Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
21.89%
Resultat  
  
18.31%
Egenkapital  
  
26.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 51.146.000 41.962.000 35.610.000 30.406.000 27.272.000
Resultat: 4.613.000 3.899.000 2.460.000 769.000 1.875.000
Egenkapital: 15.766.000 12.468.000 9.629.000 7.712.000 7.123.000
Regnskap for  K. B. Tangen Transport AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 51.146.000 41.962.000 35.610.000 30.406.000 27.272.000
Driftskostnader -46.555.000 -38.089.000 -33.180.000 -29.657.000 -25.376.000
Driftsresultat 4.591.000 3.872.000 2.428.000 749.000 1.895.000
Finansinntekter 22.000 27.000 31.000 24.000 33.000
Finanskostnader 1.000 0 0 -4.000 -52.000
Finans 23.000 27.000 31.000 20.000 -19.000
Resultat før skatt 4.613.000 3.899.000 2.460.000 769.000 1.875.000
Skattekostnad -1.015.000 -860.000 -543.000 -180.000 -408.000
Årsresultat 3.598.000 3.039.000 1.917.000 590.000 1.467.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.636.000 5.772.000 5.401.000 2.859.000 2.895.000
Sum omløpsmidler 14.048.000 12.102.000 8.224.000 7.925.000 7.913.000
Sum eiendeler 22.684.000 17.874.000 13.625.000 10.784.000 10.808.000
Sum opptjent egenkapital 15.666.000 12.368.000 9.529.000 7.612.000 7.023.000
Sum egenkapital 15.766.000 12.468.000 9.629.000 7.712.000 7.123.000
Sum langsiktig gjeld 691.000 188.000 262.000 81.000 571.000
Sum kortsiktig gjeld 6.227.000 5.219.000 3.734.000 2.991.000 3.114.000
Sum gjeld og egenkapital 22.684.000 17.875.000 13.625.000 10.784.000 10.808.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 48.219.000 41.072.000 34.260.000 28.700.000 26.471.000
Andre inntekter 2.927.000 890.000 1.350.000 1.706.000 801.000
Driftsinntekter 51.146.000 41.962.000 35.610.000 30.406.000 27.272.000
Varekostnad -7.011.000 -7.463.000 -5.609.000 -3.873.000 -1.341.000
Lønninger -18.124.000 -13.783.000 -12.303.000 -11.829.000 -11.317.000
Avskrivning -1.954.000 -1.045.000 -870.000 -547.000 -1.041.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -19.466.000 -15.798.000 -14.398.000 -13.408.000 -11.677.000
Driftskostnader -46.555.000 -38.089.000 -33.180.000 -29.657.000 -25.376.000
Driftsresultat 4.591.000 3.872.000 2.428.000 749.000 1.895.000
Finansinntekter 22.000 27.000 31.000 24.000 33.000
Finanskostnader 1.000 0 0 -4.000 -52.000
Finans 23.000 27.000 31.000 20.000 -19.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 3.598.000 3.039.000 1.917.000 590.000 1.467.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 1.027.000 29.000 16.000 49.000 82.000
Driftsløsøre 7.609.000 5.744.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 8.636.000 5.772.000 5.401.000 2.756.000 2.685.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 103.000 210.000
Sum anleggsmidler 8.636.000 5.772.000 5.401.000 2.859.000 2.895.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 7.096.000 5.139.000 4.138.000 2.986.000 3.017.000
Andre fordringer 1.354.000 1.234.000 1.525.000 1.258.000 1.009.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 5.364.000 5.730.000 2.561.000 3.681.000 3.887.000
Sum omløpsmidler 14.048.000 12.102.000 8.224.000 7.925.000 7.913.000
Sum eiendeler 22.684.000 17.874.000 13.625.000 10.784.000 10.808.000
Sum opptjent egenkapital 15.666.000 12.368.000 9.529.000 7.612.000 7.023.000
Sum egenkapital 15.766.000 12.468.000 9.629.000 7.712.000 7.123.000
Sum avsetninger til forpliktelser 691.000 188.000 262.000 81.000 56.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 691.000 188.000 262.000 81.000 571.000
Leverandørgjeld 1.670.000 1.548.000 1.480.000 933.000 787.000
Betalbar skatt 512.000 935.000 362.000 154.000 352.000
Skyldig offentlige avgifter 2.021.000 1.522.000 848.000 756.000 994.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.024.000 1.214.000 1.044.000 1.148.000 980.000
Sum kortsiktig gjeld 6.227.000 5.219.000 3.734.000 2.991.000 3.114.000
Sum gjeld og egenkapital 22.684.000 17.875.000 13.625.000 10.784.000 10.808.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.821.000 6.883.000 4.490.000 4.934.000 4.799.000
Likviditetsgrad 1 2.3 2.3 2.2 2.6 2.5
Likviditetsgrad 2 2.3 2.3 2.2 2.6 2.5
Soliditet 69.5 69.8 70.7 71.5 65.9
Resultatgrad 9.0 9.2 6.8 2.5 6.9
Rentedekningsgrad -4.591.0 187.3 36.4
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5
Total kapitalrentabilitet 20.3 21.8 1 7.2 17.8
Signatur
01.08.2022
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex