Ka Landbruk Marker AS
Juridisk navn:  Ka Landbruk Marker AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94791533
Kirkeby Kirkeby Fax: 69811693
1870 Ørje 1870 Ørje
Fylke: Kommune:
Viken Marker
Org.nr: 981407156
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 11/26/1999
Foretakstype: AS
Revisor: As Revision
Regnskapsfører: Ørje Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.13%
Resultat  
  
-163.23%
Egenkapital  
  
-12.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 14.645.000 14.339.000 13.284.000 9.791.000 10.247.000
Resultat: -294.000 465.000 297.000 11.000 802.000
Egenkapital: 1.563.000 1.793.000 1.431.000 1.199.000 1.188.000
Regnskap for  Ka Landbruk Marker AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 14.645.000 14.339.000 13.284.000 9.791.000 10.247.000
Driftskostnader -14.908.000 -13.871.000 -12.949.000 -9.767.000 -9.410.000
Driftsresultat -263.000 469.000 335.000 24.000 836.000
Finansinntekter 54.000 55.000 15.000 31.000 18.000
Finanskostnader -85.000 -58.000 -54.000 -44.000 -52.000
Finans -31.000 -3.000 -39.000 -13.000 -34.000
Resultat før skatt -294.000 465.000 297.000 11.000 802.000
Skattekostnad 64.000 -103.000 -65.000 0 -185.000
Årsresultat -230.000 362.000 231.000 11.000 617.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.549.000 1.743.000 1.309.000 1.972.000 1.625.000
Sum omløpsmidler 5.356.000 4.640.000 4.630.000 3.373.000 3.283.000
Sum eiendeler 6.905.000 6.383.000 5.939.000 5.345.000 4.908.000
Sum opptjent egenkapital 1.463.000 1.693.000 1.331.000 1.099.000 1.088.000
Sum egenkapital 1.563.000 1.793.000 1.431.000 1.199.000 1.188.000
Sum langsiktig gjeld 114.000 182.000 120.000 213.000 370.000
Sum kortsiktig gjeld 5.229.000 4.409.000 4.388.000 3.934.000 3.350.000
Sum gjeld og egenkapital 6.906.000 6.384.000 5.939.000 5.346.000 4.908.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.492.000 12.899.000 12.164.000 8.903.000 8.879.000
Andre inntekter 1.153.000 1.441.000 1.119.000 888.000 1.368.000
Driftsinntekter 14.645.000 14.339.000 13.284.000 9.791.000 10.247.000
Varekostnad -9.375.000 -8.596.000 -8.359.000 -4.492.000 -4.906.000
Lønninger -1.072.000 -961.000 -803.000 -693.000 -875.000
Avskrivning -427.000 -314.000 -271.000 -336.000 -279.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -4.034.000 -4.000.000 -3.747.000 -3.703.000 -3.417.000
Driftskostnader -14.908.000 -13.871.000 -12.949.000 -9.767.000 -9.410.000
Driftsresultat -263.000 469.000 335.000 24.000 836.000
Finansinntekter 54.000 55.000 15.000 31.000 18.000
Finanskostnader -85.000 -58.000 -54.000 -44.000 -52.000
Finans -31.000 -3.000 -39.000 -13.000 -34.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -230.000 362.000 231.000 11.000 617.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 492.000 618.000 743.000 869.000 995.000
Maskiner anlegg 548.000 561.000 261.000 718.000 413.000
Driftsløsøre 95.000 117.000 18.000 30.000 42.000
Sum varige driftsmidler 1.135.000 1.296.000 1.022.000 1.617.000 1.450.000
Sum finansielle anleggsmidler 414.000 447.000 287.000 355.000 175.000
Sum anleggsmidler 1.549.000 1.743.000 1.309.000 1.972.000 1.625.000
Varebeholdning 2.567.000 2.095.000 1.709.000 1.942.000 1.978.000
Kundefordringer 1.560.000 1.539.000 1.905.000 453.000 363.000
Andre fordringer 1.197.000 976.000 974.000 952.000 931.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 32.000 29.000 41.000 26.000 11.000
Sum omløpsmidler 5.356.000 4.640.000 4.630.000 3.373.000 3.283.000
Sum eiendeler 6.905.000 6.383.000 5.939.000 5.345.000 4.908.000
Sum opptjent egenkapital 1.463.000 1.693.000 1.331.000 1.099.000 1.088.000
Sum egenkapital 1.563.000 1.793.000 1.431.000 1.199.000 1.188.000
Sum avsetninger til forpliktelser 114.000 182.000 120.000 157.000 185.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.458.000 948.000 1.006.000 930.000 730.000
Sum langsiktig gjeld 114.000 182.000 120.000 213.000 370.000
Leverandørgjeld 1.295.000 1.110.000 1.406.000 520.000 463.000
Betalbar skatt 4.000 41.000 102.000 28.000 105.000
Skyldig offentlige avgifter 969.000 1.111.000 1.045.000 263.000 406.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.503.000 1.199.000 830.000 2.192.000 1.646.000
Sum kortsiktig gjeld 5.229.000 4.409.000 4.388.000 3.934.000 3.350.000
Sum gjeld og egenkapital 6.906.000 6.384.000 5.939.000 5.346.000 4.908.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 127.000 231.000 242.000 -561.000 -67.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1.1 1.1 0.9 1
Likviditetsgrad 2 0.5 0.6 0.7 0.4 0.4
Soliditet 22.6 28.1 24.1 22.4 24.2
Resultatgrad -1.8 3.3 2.5 0.2 8.2
Rentedekningsgrad -3.1 8.1 6.2 0.5 16.1
Gjeldsgrad 3.4 2.6 3.2 3.5 3.1
Total kapitalrentabilitet -3.0 8.2 5.9 1 17.4
Signatur
25.05.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
25.05.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex