Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kaasa AS
Juridisk navn:  Kaasa AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23332430
Tvetenveien 162 Tvetenveien 162 Fax: 23332431
0671 Oslo 671 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 954695743
Aksjekapital: 2.000.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 11/15/1989
Foretakstype: AS
Revisor: Myrdahl Og Sveen AS
Regnskapsfører: Øko Drift As
Utvikling:
Omsetning  
  
-28.36%
Resultat  
  
100.45%
Egenkapital  
  
0.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.668.000 6.516.000 9.121.000 18.076.000 19.065.000
Resultat: 9.000 -2.000.000 -2.676.000 -837.000 -2.345.000
Egenkapital: -4.175.000 -4.184.000 -2.185.000 392.000 -271.000
Regnskap for  Kaasa AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.668.000 6.516.000 9.121.000 18.076.000 19.065.000
Driftskostnader -5.167.000 -8.507.000 -11.720.000 -18.844.000 -20.942.000
Driftsresultat -499.000 -1.990.000 -2.599.000 -769.000 -1.877.000
Finansinntekter 645.000 67.000 108.000 116.000 46.000
Finanskostnader -136.000 -76.000 -185.000 -184.000 -514.000
Finans 509.000 -9.000 -77.000 -68.000 -468.000
Resultat før skatt 9.000 -2.000.000 -2.676.000 -837.000 -2.345.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 9.000 -2.000.000 -2.676.000 -837.000 -2.345.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.158.000 2.239.000 3.691.000 3.283.000 1.170.000
Sum omløpsmidler 1.416.000 553.000 1.065.000 3.178.000 6.008.000
Sum eiendeler 3.574.000 2.792.000 4.756.000 6.461.000 7.178.000
Sum opptjent egenkapital -6.175.000 -6.184.000 -4.185.000 -1.608.000 -771.000
Sum egenkapital -4.175.000 -4.184.000 -2.185.000 392.000 -271.000
Sum langsiktig gjeld 4.009.000 3.183.000 2.217.000 650.000 20.000
Sum kortsiktig gjeld 3.739.000 3.793.000 4.723.000 5.419.000 7.429.000
Sum gjeld og egenkapital 3.573.000 2.792.000 4.755.000 6.461.000 7.178.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.668.000 6.516.000 9.121.000 18.076.000 19.065.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.668.000 6.516.000 9.121.000 18.076.000 19.065.000
Varekostnad -2.248.000 -3.647.000 -5.507.000 -10.070.000 -9.627.000
Lønninger -1.626.000 -3.071.000 -4.159.000 -5.537.000 -7.694.000
Avskrivning -81.000 -103.000 -121.000 -175.000 -275.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.212.000 -1.686.000 -1.933.000 -3.062.000 -3.346.000
Driftskostnader -5.167.000 -8.507.000 -11.720.000 -18.844.000 -20.942.000
Driftsresultat -499.000 -1.990.000 -2.599.000 -769.000 -1.877.000
Finansinntekter 645.000 67.000 108.000 116.000 46.000
Finanskostnader -136.000 -76.000 -185.000 -184.000 -514.000
Finans 509.000 -9.000 -77.000 -68.000 -468.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 9.000 -2.000.000 -2.676.000 -837.000 -2.345.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 628.000 709.000 787.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 511.000 592.000 47.000 238.000 185.000
Sum varige driftsmidler 511.000 592.000 675.000 946.000 972.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.646.000 1.646.000 3.016.000 2.336.000 198.000
Sum anleggsmidler 2.158.000 2.239.000 3.691.000 3.283.000 1.170.000
Varebeholdning 1.245.000 220.000 20.000 490.000 583.000
Kundefordringer 13.000 316.000 952.000 2.421.000 2.766.000
Andre fordringer 37.000 70.000 43.000 143.000 2.464.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 122.000 0 51.000 125.000 196.000
Sum omløpsmidler 1.416.000 553.000 1.065.000 3.178.000 6.008.000
Sum eiendeler 3.574.000 2.792.000 4.756.000 6.461.000 7.178.000
Sum opptjent egenkapital -6.175.000 -6.184.000 -4.185.000 -1.608.000 -771.000
Sum egenkapital -4.175.000 -4.184.000 -2.185.000 392.000 -271.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 1.389.000 645.000 0
Sum langsiktig gjeld 4.009.000 3.183.000 2.217.000 650.000 20.000
Leverandørgjeld 2.649.000 2.504.000 1.843.000 2.770.000 3.715.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 460.000 584.000 874.000 1.409.000 2.397.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 631.000 705.000 617.000 594.000 1.318.000
Sum kortsiktig gjeld 3.739.000 3.793.000 4.723.000 5.419.000 7.429.000
Sum gjeld og egenkapital 3.573.000 2.792.000 4.755.000 6.461.000 7.178.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.323.000 -3.240.000 -3.658.000 -2.241.000 -1.421.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.1 0.2 0.6 0.8
Likviditetsgrad 2 0.1 0.2 0.5 0.7
Soliditet -116.8 -149.9 6.1 -3.8
Resultatgrad -10.7 -30.5 -28.5 -4.3 -9.8
Rentedekningsgrad -3.7 -26.2 -4.2 -3.7
Gjeldsgrad -1.9 -1.7 -3.2 15.5 -27.5
Total kapitalrentabilitet 4.1 -68.9 -52.4 -10.1 -25.5
Signatur
12.08.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex