Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kaeser Kompressorer AS
Juridisk navn:  Kaeser Kompressorer AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64983400
Verpetveien 38 Verpetveien 38 Fax: 64983401
1543 Vestby 1543 Vestby
Fylke: Kommune:
Viken Vestby
Org.nr: 956507510
Aksjekapital: 2.955.000 NOK
Antall ansatte: 48
Etableringsdato: 1/31/1990
Foretakstype: AS
Revisor: Pedersen & Skogholt AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
30%
Resultat  
  
134.86%
Egenkapital  
  
32.97%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 233.762.000 179.820.000 170.389.000 158.465.000 135.504.000
Resultat: 13.967.000 5.947.000 2.382.000 6.789.000 10.162.000
Egenkapital: 43.899.000 33.015.000 28.379.000 26.547.000 21.343.000
Regnskap for  Kaeser Kompressorer AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 233.762.000 179.820.000 170.389.000 158.465.000 135.504.000
Driftskostnader -218.167.000 -172.409.000 -166.475.000 -151.090.000 -124.889.000
Driftsresultat 15.596.000 7.410.000 3.915.000 7.374.000 10.615.000
Finansinntekter 3.342.000 3.700.000 1.872.000 1.368.000 1.304.000
Finanskostnader -4.971.000 -5.164.000 -3.406.000 -1.953.000 -1.757.000
Finans -1.629.000 -1.464.000 -1.534.000 -585.000 -453.000
Resultat før skatt 13.967.000 5.947.000 2.382.000 6.789.000 10.162.000
Skattekostnad -3.083.000 -1.310.000 -549.000 -1.585.000 -2.447.000
Årsresultat 10.884.000 4.636.000 1.833.000 5.204.000 7.714.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 31.365.000 33.928.000 34.886.000 32.559.000 29.656.000
Sum omløpsmidler 77.947.000 49.486.000 49.427.000 53.334.000 39.214.000
Sum eiendeler 109.312.000 83.414.000 84.313.000 85.893.000 68.870.000
Sum opptjent egenkapital 40.944.000 30.060.000 25.424.000 23.592.000 18.388.000
Sum egenkapital 43.899.000 33.015.000 28.379.000 26.547.000 21.343.000
Sum langsiktig gjeld 24.481.000 18.698.000 21.553.000 19.458.000 18.154.000
Sum kortsiktig gjeld 40.933.000 31.700.000 34.381.000 39.888.000 29.373.000
Sum gjeld og egenkapital 109.313.000 83.413.000 84.313.000 85.893.000 68.870.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 233.762.000 179.820.000 170.389.000 158.198.000 134.778.000
Andre inntekter 0 266.000 726.000
Driftsinntekter 233.762.000 179.820.000 170.389.000 158.465.000 135.504.000
Varekostnad -165.567.000 -122.135.000 -114.903.000 -102.119.000 -78.472.000
Lønninger -39.909.000 -36.907.000 -37.134.000 -34.188.000 -30.867.000
Avskrivning -2.981.000 -3.453.000 -3.180.000 -2.529.000 -5.358.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -9.710.000 -9.914.000 -11.258.000 -12.254.000 -10.192.000
Driftskostnader -218.167.000 -172.409.000 -166.475.000 -151.090.000 -124.889.000
Driftsresultat 15.596.000 7.410.000 3.915.000 7.374.000 10.615.000
Finansinntekter 3.342.000 3.700.000 1.872.000 1.368.000 1.304.000
Finanskostnader -4.971.000 -5.164.000 -3.406.000 -1.953.000 -1.757.000
Finans -1.629.000 -1.464.000 -1.534.000 -585.000 -453.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 10.884.000 4.636.000 1.833.000 5.204.000 7.714.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 23.562.000 23.601.000 24.499.000 26.038.000 16.444.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 7.803.000 10.327.000 10.387.000 6.521.000 13.212.000
Sum varige driftsmidler 31.365.000 33.928.000 34.886.000 32.559.000 29.656.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 31.365.000 33.928.000 34.886.000 32.559.000 29.656.000
Varebeholdning 6.002.000 8.816.000 8.046.000 6.166.000 4.044.000
Kundefordringer 54.762.000 26.915.000 31.870.000 33.653.000 26.479.000
Andre fordringer 410.000 791.000 196.000 832.000 1.431.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 16.773.000 12.964.000 9.316.000 12.682.000 7.260.000
Sum omløpsmidler 77.947.000 49.486.000 49.427.000 53.334.000 39.214.000
Sum eiendeler 109.312.000 83.414.000 84.313.000 85.893.000 68.870.000
Sum opptjent egenkapital 40.944.000 30.060.000 25.424.000 23.592.000 18.388.000
Sum egenkapital 43.899.000 33.015.000 28.379.000 26.547.000 21.343.000
Sum avsetninger til forpliktelser 965.000 752.000 561.000 81.000 349.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 24.481.000 18.698.000 21.553.000 19.458.000 18.154.000
Leverandørgjeld 18.928.000 17.846.000 19.530.000 25.906.000 15.447.000
Betalbar skatt 2.871.000 1.120.000 69.000 1.853.000 2.418.000
Skyldig offentlige avgifter 13.008.000 8.714.000 11.325.000 8.913.000 7.488.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.126.000 4.021.000 3.457.000 3.215.000 4.019.000
Sum kortsiktig gjeld 40.933.000 31.700.000 34.381.000 39.888.000 29.373.000
Sum gjeld og egenkapital 109.313.000 83.413.000 84.313.000 85.893.000 68.870.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 37.014.000 17.786.000 15.046.000 13.446.000 9.841.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.6 1.4 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 1.8 1.3 1.2 1.2 1.2
Soliditet 40.2 39.6 33.7 30.9 3
Resultatgrad 6.7 4.1 2.3 4.7 7.8
Rentedekningsgrad 3.1 1.4 1.1 3.8 6
Gjeldsgrad 1.5 1.5 2 2.2 2.2
Total kapitalrentabilitet 17.3 13.3 6.9 10.2 17.3
Signatur
26.08.2011
STYREFORMANN OG DAGLIG LEDER.
Prokurister
26.08.2011
Daglig leder.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex