Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kaholding AS
Juridisk navn:  Kaholding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Sagstadvika 13 A Møllendalsveien 1 Fax:
5243 Fana 5009 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 990330670
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 8/21/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Acceptor Revisjon AS
Regnskapsfører: Vingman As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
239.24%
Egenkapital  
  
16.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 4.134.000 -2.969.000 1.439.000 619.000 8.520.000
Egenkapital: 23.139.000 19.855.000 24.475.000 27.612.000 26.994.000
Regnskap for  Kaholding AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -409.000 -788.000 -293.000 -212.000 -337.000
Driftsresultat -410.000 -789.000 -293.000 -212.000 -337.000
Finansinntekter 4.719.000 -1.069.000 1.766.000 857.000 8.884.000
Finanskostnader -175.000 -1.111.000 -33.000 -26.000 -27.000
Finans 4.544.000 -2.180.000 1.733.000 831.000 8.857.000
Resultat før skatt 4.134.000 -2.969.000 1.439.000 619.000 8.520.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 4.134.000 -2.969.000 1.439.000 619.000 8.520.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 265.000 362.000 8.593.000 8.593.000 8.593.000
Sum omløpsmidler 22.947.000 21.477.000 18.604.000 19.556.000 22.076.000
Sum eiendeler 23.212.000 21.839.000 27.197.000 28.149.000 30.669.000
Sum opptjent egenkapital 22.124.000 18.840.000 23.460.000 26.597.000 25.979.000
Sum egenkapital 23.139.000 19.855.000 24.475.000 27.612.000 26.994.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 73.000 1.984.000 2.722.000 536.000 3.675.000
Sum gjeld og egenkapital 23.212.000 21.839.000 27.197.000 28.148.000 30.669.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 -6.000 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -4.000 -1.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -405.000 -787.000 -293.000 -206.000 -337.000
Driftskostnader -409.000 -788.000 -293.000 -212.000 -337.000
Driftsresultat -410.000 -789.000 -293.000 -212.000 -337.000
Finansinntekter 4.719.000 -1.069.000 1.766.000 857.000 8.884.000
Finanskostnader -175.000 -1.111.000 -33.000 -26.000 -27.000
Finans 4.544.000 -2.180.000 1.733.000 831.000 8.857.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -850.000 -1.651.000 -4.577.000 0 -5.000.000
Årsresultat 4.134.000 -2.969.000 1.439.000 619.000 8.520.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 16.000 21.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 16.000 21.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 248.000 341.000 8.593.000 8.593.000 8.593.000
Sum anleggsmidler 265.000 362.000 8.593.000 8.593.000 8.593.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 1.580.000 1.651.000 2.346.000 2.231.000 3.834.000
Sum investeringer 21.236.000 19.387.000 14.784.000 17.080.000 17.392.000
Kasse, bank 131.000 440.000 1.475.000 245.000 851.000
Sum omløpsmidler 22.947.000 21.477.000 18.604.000 19.556.000 22.076.000
Sum eiendeler 23.212.000 21.839.000 27.197.000 28.149.000 30.669.000
Sum opptjent egenkapital 22.124.000 18.840.000 23.460.000 26.597.000 25.979.000
Sum egenkapital 23.139.000 19.855.000 24.475.000 27.612.000 26.994.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 44.000 2.000 0 1.000 18.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -850.000 -1.651.000 -4.577.000 0 -5.000.000
Annen kortsiktig gjeld 29.000 332.000 376.000 535.000 3.657.000
Sum kortsiktig gjeld 73.000 1.984.000 2.722.000 536.000 3.675.000
Sum gjeld og egenkapital 23.212.000 21.839.000 27.197.000 28.148.000 30.669.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 22.874.000 19.493.000 15.882.000 19.020.000 18.401.000
Likviditetsgrad 1 314.3 10.8 6.8 36.5 6.0
Likviditetsgrad 2 314.3 10.8 6.8 36.5 6.1
Soliditet 99.7 90.9 9 98.1 88.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -2.3 -0.7 -8.9 -8.2 316.6
Gjeldsgrad 0 0.1 0.1 0 0.1
Total kapitalrentabilitet 18.6 -8.5 5.4 2.3 27.9
Signatur
22.03.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex