Kahoot! Asa
Juridisk navn:  Kahoot! Asa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40401486
Fridtjof Nansens Plass 7 Fridtjof Nansens Plass 7 Fax:
0160 Oslo 160 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 997770234
Aksjekapital: 48.925.282 NOK
Antall ansatte: 108
Etableringsdato: 12/15/2011
Foretakstype: ASA
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-77.45%
Resultat  
  
108.45%
Egenkapital  
  
-76.63%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 55.032.000 244.059.000 69.787.000 15.724.000 2.568.000
Resultat: 21.350.000 -252.796.000 -146.954.000 -69.827.000 -35.584.000
Egenkapital: 631.464.000 2.701.628.000 593.523.000 371.224.000 150.677.000
Regnskap for  Kahoot! Asa
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 55.032.000 244.059.000 69.787.000 15.724.000 2.568.000
Driftskostnader -37.950.000 -350.234.000 -135.116.000 -85.769.000 -39.988.000
Driftsresultat 17.082.000 -106.175.000 -65.330.000 -70.046.000 -37.420.000
Finansinntekter 5.716.000 4.697.000 5.839.000 3.397.000 2.429.000
Finanskostnader -1.448.000 -151.318.000 -87.462.000 -3.179.000 -594.000
Finans 4.268.000 -146.621.000 -81.623.000 218.000 1.835.000
Resultat før skatt 21.350.000 -252.796.000 -146.954.000 -69.827.000 -35.584.000
Skattekostnad -9.509.000 51.408.000 18.977.000 14.689.000 7.868.000
Årsresultat 11.841.000 -201.388.000 -127.977.000 -55.138.000 -27.717.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 593.770.000 943.036.000 313.510.000 145.680.000 120.373.000
Sum omløpsmidler 88.761.000 2.162.116.000 360.734.000 248.043.000 38.130.000
Sum eiendeler 682.531.000 3.105.152.000 674.244.000 393.723.000 158.503.000
Sum opptjent egenkapital -47.600.000 -482.115.000 -232.650.000 -104.673.000 -49.535.000
Sum egenkapital 631.464.000 2.701.628.000 593.523.000 371.224.000 150.677.000
Sum langsiktig gjeld 1.748.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 49.319.000 403.524.000 80.720.000 22.499.000 7.826.000
Sum gjeld og egenkapital 682.531.000 3.105.152.000 674.243.000 393.723.000 158.503.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 55.032.000 244.059.000 69.787.000 15.724.000 2.568.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 55.032.000 244.059.000 69.787.000 15.724.000 2.568.000
Varekostnad -3.452.000 -20.347.000 -6.887.000 -1.266.000 -439.000
Lønninger -10.867.000 -218.302.000 -58.087.000 -49.246.000 -22.605.000
Avskrivning -1.166.000 -8.756.000 -8.332.000 -7.935.000 -118.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -22.465.000 -102.829.000 -61.810.000 -27.322.000 -16.826.000
Driftskostnader -37.950.000 -350.234.000 -135.116.000 -85.769.000 -39.988.000
Driftsresultat 17.082.000 -106.175.000 -65.330.000 -70.046.000 -37.420.000
Finansinntekter 5.716.000 4.697.000 5.839.000 3.397.000 2.429.000
Finanskostnader -1.448.000 -151.318.000 -87.462.000 -3.179.000 -594.000
Finans 4.268.000 -146.621.000 -81.623.000 218.000 1.835.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 11.841.000 -201.388.000 -127.977.000 -55.138.000 -27.717.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 9.703.000 139.834.000 74.024.000 62.774.000 55.899.000
Fast eiendom 326.000 2.818.000 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 2.440.000 1.133.000 0
Sum varige driftsmidler 326.000 2.818.000 2.440.000 1.133.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 583.741.000 800.384.000 237.045.000 81.773.000 64.474.000
Sum anleggsmidler 593.770.000 943.036.000 313.510.000 145.680.000 120.373.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 2.817.000 8.054.000 10.010.000 3.288.000 716.000
Andre fordringer 1.794.000 10.043.000 4.444.000 5.170.000 3.571.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 84.150.000 2.144.019.000 346.280.000 239.585.000 33.842.000
Sum omløpsmidler 88.761.000 2.162.116.000 360.734.000 248.043.000 38.130.000
Sum eiendeler 682.531.000 3.105.152.000 674.244.000 393.723.000 158.503.000
Sum opptjent egenkapital -47.600.000 -482.115.000 -232.650.000 -104.673.000 -49.535.000
Sum egenkapital 631.464.000 2.701.628.000 593.523.000 371.224.000 150.677.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 234.000 1.054.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.748.000 0 0 0
Leverandørgjeld 3.083.000 13.236.000 7.555.000 1.462.000 1.869.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 38.608.000 319.244.000 66.975.000 2.517.000 2.018.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.394.000 69.990.000 6.190.000 18.520.000 3.940.000
Sum kortsiktig gjeld 49.319.000 403.524.000 80.720.000 22.499.000 7.826.000
Sum gjeld og egenkapital 682.531.000 3.105.152.000 674.243.000 393.723.000 158.503.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 39.442.000 1.758.592.000 280.014.000 225.544.000 30.304.000
Likviditetsgrad 1 1.8 5.4 4.5 1 4.9
Likviditetsgrad 2 1.8 5.4 4.5 1 4.9
Soliditet 92.5 87.0 8 94.3 95.1
Resultatgrad 31.0 -43.5 -93.6 -445.5 -1457.2
Rentedekningsgrad 11.8 -0.7 -0.7
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 3.3 -3.3 -8.8 -16.9 -22.1
Signatur
16.09.2022
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.09.2022
Daglig leder alene eller styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex