Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kahrs Hansen AS
Juridisk navn:  Kahrs Hansen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55323210
Øvre Blekeveien 35 Øvre Blekeveien 35 Fax:
5003 Bergen 5003 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 989129236
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/9/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Synega Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-28.94%
Resultat  
  
-396.49%
Egenkapital  
  
-88.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 776.000 1.092.000 696.000 362.000 335.000
Resultat: -338.000 114.000 -273.000 91.000 -289.000
Egenkapital: -718.000 -380.000 -494.000 -221.000 -312.000
Regnskap for  Kahrs Hansen AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 776.000 1.092.000 696.000 362.000 335.000
Driftskostnader -1.111.000 -792.000 -840.000 -271.000 -433.000
Driftsresultat -335.000 301.000 -144.000 91.000 -98.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -4.000 -187.000 -129.000 0 -191.000
Finans -4.000 -187.000 -129.000 0 -191.000
Resultat før skatt -338.000 114.000 -273.000 91.000 -289.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -338.000 114.000 -273.000 91.000 -289.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.000 14.000 199.000 297.000 314.000
Sum omløpsmidler 137.000 194.000 145.000 186.000 157.000
Sum eiendeler 146.000 208.000 344.000 483.000 471.000
Sum opptjent egenkapital -818.000 -480.000 -594.000 -321.000 -412.000
Sum egenkapital -718.000 -380.000 -494.000 -221.000 -312.000
Sum langsiktig gjeld 150.000 150.000 150.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 715.000 438.000 689.000 703.000 783.000
Sum gjeld og egenkapital 147.000 208.000 345.000 482.000 471.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 110.000 280.000 196.000 362.000 335.000
Andre inntekter 665.000 812.000 500.000 0 0
Driftsinntekter 776.000 1.092.000 696.000 362.000 335.000
Varekostnad -17.000 -5.000 -5.000 -13.000 -2.000
Lønninger -756.000 -308.000 -371.000 -15.000 -25.000
Avskrivning -4.000 -6.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -334.000 -473.000 -464.000 -243.000 -406.000
Driftskostnader -1.111.000 -792.000 -840.000 -271.000 -433.000
Driftsresultat -335.000 301.000 -144.000 91.000 -98.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -4.000 -187.000 -129.000 0 -191.000
Finans -4.000 -187.000 -129.000 0 -191.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -338.000 114.000 -273.000 91.000 -289.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 9.000 13.000 21.000 0 0
Sum varige driftsmidler 9.000 13.000 21.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 178.000 297.000 314.000
Sum anleggsmidler 9.000 14.000 199.000 297.000 314.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 80.000 103.000 80.000 18.000 14.000
Andre fordringer 30.000 43.000 63.000 98.000 112.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 28.000 47.000 2.000 71.000 31.000
Sum omløpsmidler 137.000 194.000 145.000 186.000 157.000
Sum eiendeler 146.000 208.000 344.000 483.000 471.000
Sum opptjent egenkapital -818.000 -480.000 -594.000 -321.000 -412.000
Sum egenkapital -718.000 -380.000 -494.000 -221.000 -312.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 131.000 0 39.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 150.000 150.000 150.000 0 0
Leverandørgjeld 4.000 36.000 0 5.000 9.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 74.000 53.000 15.000 36.000 45.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 506.000 349.000 634.000 662.000 729.000
Sum kortsiktig gjeld 715.000 438.000 689.000 703.000 783.000
Sum gjeld og egenkapital 147.000 208.000 345.000 482.000 471.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -578.000 -244.000 -544.000 -517.000 -626.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.4 0.2 0.3 0.2
Likviditetsgrad 2 0.2 0.4 0.2 0.3 0.2
Soliditet -488.4 -182.7 -143.2 -45.9 -66.2
Resultatgrad -43.2 27.6 -20.7 25.1 -29.3
Rentedekningsgrad -83.8 1.6 -1.1 -0.5
Gjeldsgrad -1.2 -1.5 -1.7 -3.2 -2.5
Total kapitalrentabilitet -227.9 144.7 -41.7 18.9 -20.8
Signatur
27.06.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
27.06.2017
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex