Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kairos AS
Juridisk navn:  Kairos AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91301741
Pettersvollen 29E Pettersvollen 29E Fax:
3032 Drammen 3032 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 981253973
Aksjekapital: 108.000 NOK
Etableringsdato: 10/20/1999
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Teamøkonomi Da
Utvikling:
Omsetning  
  
-53.25%
Resultat  
  
-35.27%
Egenkapital  
  
275.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 518.000 1.108.000 2.419.000 2.003.000 1.556.000
Resultat: 602.000 930.000 2.324.000 1.783.000 1.435.000
Egenkapital: 694.000 185.000 176.000 148.000 148.000
Regnskap for  Kairos AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 518.000 1.108.000 2.419.000 2.003.000 1.556.000
Driftskostnader -100.000 -114.000 -178.000 -192.000 -180.000
Driftsresultat 418.000 993.000 2.241.000 1.811.000 1.377.000
Finansinntekter 184.000 12.000 84.000 -24.000 59.000
Finanskostnader -75.000 0 -4.000 0
Finans 184.000 -63.000 84.000 -28.000 59.000
Resultat før skatt 602.000 930.000 2.324.000 1.783.000 1.435.000
Skattekostnad -92.000 -221.000 -497.000 -419.000 -332.000
Årsresultat 510.000 709.000 1.828.000 1.363.000 1.103.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.000 26.000 0 3.000 8.000
Sum omløpsmidler 1.055.000 1.292.000 2.657.000 2.599.000 1.680.000
Sum eiendeler 1.070.000 1.318.000 2.657.000 2.602.000 1.688.000
Sum opptjent egenkapital 586.000 77.000 68.000 40.000 40.000
Sum egenkapital 694.000 185.000 176.000 148.000 148.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 0 1.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 376.000 1.132.000 2.481.000 2.452.000 1.538.000
Sum gjeld og egenkapital 1.070.000 1.318.000 2.657.000 2.601.000 1.688.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 518.000 1.108.000 2.419.000 2.003.000 1.556.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 518.000 1.108.000 2.419.000 2.003.000 1.556.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -1.000 -1.000 -21.000 -20.000 -16.000
Avskrivning -11.000 -6.000 -3.000 -5.000 -5.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -88.000 -107.000 -154.000 -167.000 -159.000
Driftskostnader -100.000 -114.000 -178.000 -192.000 -180.000
Driftsresultat 418.000 993.000 2.241.000 1.811.000 1.377.000
Finansinntekter 184.000 12.000 84.000 -24.000 59.000
Finanskostnader -75.000 0 -4.000 0
Finans 184.000 -63.000 84.000 -28.000 59.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -700.000 0 -1.363.000 -1.100.000
Årsresultat 510.000 709.000 1.828.000 1.363.000 1.103.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 15.000 26.000 0 3.000 8.000
Sum varige driftsmidler 15.000 26.000 0 3.000 8.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 15.000 26.000 0 3.000 8.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 410.000 557.000 473.000
Andre fordringer 23.000 22.000 15.000 8.000 6.000
Sum investeringer 511.000 329.000 403.000 327.000 573.000
Kasse, bank 522.000 941.000 1.829.000 1.707.000 629.000
Sum omløpsmidler 1.055.000 1.292.000 2.657.000 2.599.000 1.680.000
Sum eiendeler 1.070.000 1.318.000 2.657.000 2.602.000 1.688.000
Sum opptjent egenkapital 586.000 77.000 68.000 40.000 40.000
Sum egenkapital 694.000 185.000 176.000 148.000 148.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 0 1.000 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.000 0 1.000 2.000
Leverandørgjeld 4.000 12.000 1.000 4.000 2.000
Betalbar skatt 93.000 220.000 497.000 421.000 333.000
Skyldig offentlige avgifter 19.000 49.000 116.000 120.000 102.000
Utbytte -700.000 0 -1.363.000 -1.100.000
Annen kortsiktig gjeld 259.000 151.000 68.000 546.000 0
Sum kortsiktig gjeld 376.000 1.132.000 2.481.000 2.452.000 1.538.000
Sum gjeld og egenkapital 1.070.000 1.318.000 2.657.000 2.601.000 1.688.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 679.000 160.000 176.000 147.000 142.000
Likviditetsgrad 1 2.8 1.1 1.1 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 2.8 1.1 1.1 1.1 1.1
Soliditet 64.9 14.0 6.6 5.7 8.8
Resultatgrad 80.7 89.6 92.6 90.4 88.5
Rentedekningsgrad 13.2 452.8
Gjeldsgrad 0.5 6.1 14.1 16.6 10.4
Total kapitalrentabilitet 56.3 76.3 87.5 68.7 85.1
Signatur
20.04.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex