Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kalenderforlaget As
Juridisk navn:  Kalenderforlaget As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22807500
Postboks 1480 Vika Rådhusgata 30 A Fax: 22807501
0116 Oslo 151 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 861862682
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 8/29/1991
Foretakstype: AS
Revisor: Borge Revisjon AS
Regnskapsfører: Teamøkonomi Da
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.98%
Resultat  
  
-9.28%
Egenkapital  
  
1.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 7.850.000 8.091.000 8.397.000 8.861.000 9.004.000
Resultat: 714.000 787.000 820.000 620.000 -362.000
Egenkapital: 4.219.000 4.164.000 4.050.000 4.461.000 4.007.000
Regnskap for  Kalenderforlaget As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 7.850.000 8.091.000 8.397.000 8.861.000 9.004.000
Driftskostnader -7.137.000 -7.313.000 -7.572.000 -8.234.000 -9.260.000
Driftsresultat 712.000 778.000 825.000 627.000 -255.000
Finansinntekter 1.000 10.000 5.000 13.000 21.000
Finanskostnader -1.000 -10.000 -19.000 -128.000
Finans 1.000 9.000 -5.000 -6.000 -107.000
Resultat før skatt 714.000 787.000 820.000 620.000 -362.000
Skattekostnad -158.000 -174.000 -181.000 -166.000 54.000
Årsresultat 555.000 614.000 639.000 454.000 -309.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 175.000 341.000 625.000 841.000 933.000
Sum omløpsmidler 6.070.000 5.684.000 5.660.000 5.347.000 5.016.000
Sum eiendeler 6.245.000 6.025.000 6.285.000 6.188.000 5.949.000
Sum opptjent egenkapital 4.119.000 4.064.000 3.950.000 4.361.000 3.907.000
Sum egenkapital 4.219.000 4.164.000 4.050.000 4.461.000 4.007.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.026.000 1.861.000 2.234.000 1.727.000 1.942.000
Sum gjeld og egenkapital 6.245.000 6.025.000 6.284.000 6.188.000 5.949.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.850.000 8.091.000 8.397.000 8.861.000 8.942.000
Andre inntekter 0 0 62.000
Driftsinntekter 7.850.000 8.091.000 8.397.000 8.861.000 9.004.000
Varekostnad -3.956.000 -4.164.000 -4.337.000 -4.543.000 -4.498.000
Lønninger -2.416.000 -2.286.000 -2.429.000 -2.388.000 -3.296.000
Avskrivning -110.000 -110.000 -107.000 -72.000 -123.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -655.000 -753.000 -699.000 -1.231.000 -1.343.000
Driftskostnader -7.137.000 -7.313.000 -7.572.000 -8.234.000 -9.260.000
Driftsresultat 712.000 778.000 825.000 627.000 -255.000
Finansinntekter 1.000 10.000 5.000 13.000 21.000
Finanskostnader -1.000 -10.000 -19.000 -128.000
Finans 1.000 9.000 -5.000 -6.000 -107.000
Konsernbidrag -500.000 -300.000 0 0
Utbytte -500.000 -750.000 0 0
Årsresultat 555.000 614.000 639.000 454.000 -309.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 75.000 132.000 305.000 487.000 653.000
Fast eiendom 69.000 105.000 140.000 147.000 0
Maskiner anlegg 30.000 89.000 148.000 208.000 273.000
Driftsløsøre 1.000 17.000 32.000 0 6.000
Sum varige driftsmidler 100.000 210.000 319.000 355.000 280.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 175.000 341.000 625.000 841.000 933.000
Varebeholdning 364.000 366.000 316.000 250.000 343.000
Kundefordringer 1.829.000 1.811.000 3.287.000 3.400.000 3.575.000
Andre fordringer 143.000 161.000 195.000 161.000 647.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 3.735.000 3.345.000 1.863.000 1.535.000 451.000
Sum omløpsmidler 6.070.000 5.684.000 5.660.000 5.347.000 5.016.000
Sum eiendeler 6.245.000 6.025.000 6.285.000 6.188.000 5.949.000
Sum opptjent egenkapital 4.119.000 4.064.000 3.950.000 4.361.000 3.907.000
Sum egenkapital 4.219.000 4.164.000 4.050.000 4.461.000 4.007.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 72.000 104.000 170.000 191.000 83.000
Betalbar skatt 102.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.068.000 1.007.000 1.033.000 1.117.000 1.423.000
Utbytte -500.000 -750.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 285.000 250.000 281.000 419.000 436.000
Sum kortsiktig gjeld 2.026.000 1.861.000 2.234.000 1.727.000 1.942.000
Sum gjeld og egenkapital 6.245.000 6.025.000 6.284.000 6.188.000 5.949.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.044.000 3.823.000 3.426.000 3.620.000 3.074.000
Likviditetsgrad 1 3.0 3.1 2.5 3 2.6
Likviditetsgrad 2 2.8 2.9 2.4 3 2.4
Soliditet 67.6 69.1 64.4 72.1 67.4
Resultatgrad 9.1 9.6 9.8 7.1 -2.8
Rentedekningsgrad 778.0 82.5 3
Gjeldsgrad 0.5 0.4 0.6 0.4 0.5
Total kapitalrentabilitet 11.4 13.1 13.2 10.3 -3.9
Signatur
07.12.2012
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.12.2012
Prokura hver for seg
Geir Kristiansen
Roberth Kristiansen
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex