Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kamben Høyfjellshotell As
Juridisk navn:  Kamben Høyfjellshotell As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32073900
Fax: 32073866
3550 Gol 3550 Gol
Fylke: Kommune:
Viken Gol
Org.nr: 960795601
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 1/2/1991 1
Foretakstype: AS
Revisor: Slm Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-16.3%
Resultat  
  
-118.13%
Egenkapital  
  
-1.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 4.704.000 5.620.000 6.657.000 7.282.000 7.511.000
Resultat: -173.000 954.000 887.000 578.000 1.205.000
Egenkapital: 9.214.000 9.349.000 8.605.000 7.913.000 7.466.000
Regnskap for  Kamben Høyfjellshotell As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 4.704.000 5.620.000 6.657.000 7.282.000 7.511.000
Driftskostnader -4.871.000 -4.658.000 -5.756.000 -6.698.000 -6.302.000
Driftsresultat -168.000 963.000 902.000 584.000 1.210.000
Finansinntekter 2.000 2.000 1.000 4.000
Finanskostnader -5.000 -11.000 -17.000 -7.000 -9.000
Finans -5.000 -9.000 -15.000 -6.000 -5.000
Resultat før skatt -173.000 954.000 887.000 578.000 1.205.000
Skattekostnad 38.000 -210.000 -195.000 -130.000 -287.000
Årsresultat -135.000 744.000 692.000 447.000 919.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.489.000 6.391.000 6.764.000 7.009.000 7.465.000
Sum omløpsmidler 4.358.000 4.754.000 4.058.000 3.274.000 2.578.000
Sum eiendeler 10.847.000 11.145.000 10.822.000 10.283.000 10.043.000
Sum opptjent egenkapital 9.114.000 9.249.000 8.505.000 7.813.000 7.366.000
Sum egenkapital 9.214.000 9.349.000 8.605.000 7.913.000 7.466.000
Sum langsiktig gjeld 1.009.000 1.053.000 1.046.000 1.037.000 1.010.000
Sum kortsiktig gjeld 624.000 743.000 1.172.000 1.333.000 1.568.000
Sum gjeld og egenkapital 10.847.000 11.145.000 10.823.000 10.283.000 10.044.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.704.000 5.620.000 6.619.000 7.252.000 7.501.000
Andre inntekter 38.000 30.000 10.000
Driftsinntekter 4.704.000 5.620.000 6.657.000 7.282.000 7.511.000
Varekostnad -617.000 -708.000 -1.029.000 -1.105.000 -1.204.000
Lønninger -1.971.000 -2.052.000 -2.613.000 -2.644.000 -2.521.000
Avskrivning -408.000 -410.000 -384.000 -469.000 -452.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.875.000 -1.488.000 -1.730.000 -2.480.000 -2.125.000
Driftskostnader -4.871.000 -4.658.000 -5.756.000 -6.698.000 -6.302.000
Driftsresultat -168.000 963.000 902.000 584.000 1.210.000
Finansinntekter 2.000 2.000 1.000 4.000
Finanskostnader -5.000 -11.000 -17.000 -7.000 -9.000
Finans -5.000 -9.000 -15.000 -6.000 -5.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -135.000 744.000 692.000 447.000 919.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 5.410.000 5.650.000 5.890.000 6.130.000 6.459.000
Maskiner anlegg 463.000 0 0 0
Driftsløsøre 610.000 735.000 868.000 873.000 1.000.000
Sum varige driftsmidler 6.482.000 6.385.000 6.758.000 7.002.000 7.459.000
Sum finansielle anleggsmidler 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Sum anleggsmidler 6.489.000 6.391.000 6.764.000 7.009.000 7.465.000
Varebeholdning 159.000 195.000 264.000 252.000 258.000
Kundefordringer 195.000 178.000 644.000 644.000 982.000
Andre fordringer 76.000 34.000 0 11.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 3.928.000 4.346.000 3.150.000 2.368.000 1.339.000
Sum omløpsmidler 4.358.000 4.754.000 4.058.000 3.274.000 2.578.000
Sum eiendeler 10.847.000 11.145.000 10.822.000 10.283.000 10.043.000
Sum opptjent egenkapital 9.114.000 9.249.000 8.505.000 7.813.000 7.366.000
Sum egenkapital 9.214.000 9.349.000 8.605.000 7.913.000 7.466.000
Sum avsetninger til forpliktelser 29.000 67.000 69.000 59.000 62.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.009.000 1.053.000 1.046.000 1.037.000 1.010.000
Leverandørgjeld 96.000 188.000 297.000 408.000 552.000
Betalbar skatt 212.000 186.000 133.000 280.000
Skyldig offentlige avgifter 189.000 54.000 200.000 142.000 14.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 339.000 288.000 490.000 650.000 721.000
Sum kortsiktig gjeld 624.000 743.000 1.172.000 1.333.000 1.568.000
Sum gjeld og egenkapital 10.847.000 11.145.000 10.823.000 10.283.000 10.044.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.734.000 4.011.000 2.886.000 1.941.000 1.010.000
Likviditetsgrad 1 7.0 6.4 3.5 2.5 1.6
Likviditetsgrad 2 6.7 6.1 3.2 2.3 1.5
Soliditet 84.9 83.9 79.5 7 74.3
Resultatgrad -3.6 17.1 13.5 8 16.1
Rentedekningsgrad -33.6 87.5 53.1 83.4 134.4
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet -1.5 8.7 8.4 5.7 12.1
Signatur
14.11.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
14.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex