Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Karianne Sørbøen
Juridisk navn:  Karianne Sørbøen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32083040
Svartebergvegen 75 Svartebergvegen 75 Fax:
3570 Ål 3570 Ål
Fylke: Kommune:
Viken Ål
Org.nr: 993610844
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 2/3/2009 1
Foretakstype: ENK
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
-5%
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 40.000 40.000 43.000 33.000
Resultat: 19.000 20.000 24.000 25.000
Egenkapital: 0 0 0 0
Regnskap for  Karianne Sørbøen
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 40.000 40.000 43.000 33.000
Driftskostnader -21.000 -20.000 -19.000 -8.000
Driftsresultat 19.000 20.000 24.000 25.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 19.000 20.000 24.000 25.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 19.000 20.000 24.000 25.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0 0
Sum eiendeler 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0
Sum egenkapital 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 0 0 0 0
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 40.000 40.000 43.000 33.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 40.000 40.000 43.000 33.000
Varekostnad 0 -1.000 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -21.000 -19.000 -19.000 -8.000
Driftskostnader -21.000 -20.000 -19.000 -8.000
Driftsresultat 19.000 20.000 24.000 25.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 19.000 20.000 24.000 25.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0 0
Sum eiendeler 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0
Sum egenkapital 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 0 0 0 0
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 0 0 0
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0
Soliditet
Resultatgrad 47.5 5 55.8 75.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad
Total kapitalrentabilitet
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex