Karina Design Og Agenturer AS
Juridisk navn:  Karina Design Og Agenturer AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56367350
Postboks 34 Fensfjordvegen 1305 Fax:
5987 Hosteland 5986 Hosteland
Fylke: Kommune:
Vestland Masfjorden
Org.nr: 888072012
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/21/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Revisorgruppen Hordaland As
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.66%
Resultat  
  
-186.96%
Egenkapital  
  
-4.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 860.000 902.000 1.140.000 1.444.000 1.568.000
Resultat: -60.000 69.000 -138.000 -248.000 -20.000
Egenkapital: 1.089.000 1.136.000 1.082.000 1.190.000 1.403.000
Regnskap for  Karina Design Og Agenturer AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 860.000 902.000 1.140.000 1.444.000 1.568.000
Driftskostnader -920.000 -830.000 -1.268.000 -1.678.000 -1.574.000
Driftsresultat -60.000 72.000 -128.000 -235.000 -6.000
Finansinntekter 0 0 -2.000
Finanskostnader -3.000 -10.000 -13.000 -13.000
Finans -3.000 -10.000 -13.000 -15.000
Resultat før skatt -60.000 69.000 -138.000 -248.000 -20.000
Skattekostnad 13.000 -15.000 30.000 35.000 -16.000
Årsresultat -47.000 54.000 -108.000 -213.000 -36.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 552.000 503.000 526.000 880.000 923.000
Sum omløpsmidler 809.000 840.000 1.045.000 1.190.000 1.281.000
Sum eiendeler 1.361.000 1.343.000 1.571.000 2.070.000 2.204.000
Sum opptjent egenkapital 889.000 936.000 882.000 990.000 1.203.000
Sum egenkapital 1.089.000 1.136.000 1.082.000 1.190.000 1.403.000
Sum langsiktig gjeld 135.000 153.000 219.000 592.000 255.000
Sum kortsiktig gjeld 137.000 55.000 270.000 288.000 546.000
Sum gjeld og egenkapital 1.361.000 1.344.000 1.571.000 2.070.000 2.204.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 860.000 902.000 1.135.000 1.444.000 1.568.000
Andre inntekter 6.000 0 0
Driftsinntekter 860.000 902.000 1.140.000 1.444.000 1.568.000
Varekostnad -356.000 -460.000 -401.000 -382.000 -433.000
Lønninger -357.000 -234.000 -499.000 -909.000 -940.000
Avskrivning -7.000 -8.000 -9.000 -79.000 -79.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -164.000 -215.000 -280.000 -392.000 -315.000
Driftskostnader -920.000 -830.000 -1.268.000 -1.678.000 -1.574.000
Driftsresultat -60.000 72.000 -128.000 -235.000 -6.000
Finansinntekter 0 0 -2.000
Finanskostnader -3.000 -10.000 -13.000 -13.000
Finans -3.000 -10.000 -13.000 -15.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -47.000 54.000 -108.000 -213.000 -36.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 503.000 490.000 505.000 475.000 440.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 49.000 13.000 21.000 405.000 483.000
Sum varige driftsmidler 49.000 13.000 21.000 405.000 483.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 552.000 503.000 526.000 880.000 923.000
Varebeholdning 664.000 775.000 860.000 1.016.000 932.000
Kundefordringer 107.000 16.000 104.000 100.000 104.000
Andre fordringer 7.000 3.000 3.000 165.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 38.000 43.000 77.000 70.000 80.000
Sum omløpsmidler 809.000 840.000 1.045.000 1.190.000 1.281.000
Sum eiendeler 1.361.000 1.343.000 1.571.000 2.070.000 2.204.000
Sum opptjent egenkapital 889.000 936.000 882.000 990.000 1.203.000
Sum egenkapital 1.089.000 1.136.000 1.082.000 1.190.000 1.403.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 135.000 153.000 219.000 592.000 255.000
Leverandørgjeld 46.000 3.000 84.000 19.000 159.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 52.000 18.000 127.000 103.000 85.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 39.000 34.000 59.000 165.000 302.000
Sum kortsiktig gjeld 137.000 55.000 270.000 288.000 546.000
Sum gjeld og egenkapital 1.361.000 1.344.000 1.571.000 2.070.000 2.204.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 672.000 785.000 775.000 902.000 735.000
Likviditetsgrad 1 5.9 15.3 3.9 4.1 2.3
Likviditetsgrad 2 1.1 1.2 0.7 0.6 0.6
Soliditet 80.0 84.5 68.9 57.5 63.7
Resultatgrad -7.0 8.0 -11.2 -16.3 -0.4
Rentedekningsgrad 24.0 -12.8 -18.1 -0.5
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.5 0.7 0.6
Total kapitalrentabilitet -4.4 5.4 -8.1 -11.4 -0.4
Signatur
06.08.2020
STYREMEDLEMMENE KVAR FOR SEG.
Prokurister
31.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex