Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Karismakirken
Juridisk navn:  Karismakirken
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51911880
Adjunkt Hauglands Gate 52 Adjunkt Hauglands Gate 52 Fax: 51911881
4022 Stavanger 4022 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 871339902
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 12/31/1916
Foretakstype: FLI
Revisor: Abacus Revisjon As
Regnskapsfører: Kvikk Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.39%
Resultat  
  
-94.59%
Egenkapital  
  
0.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 6.295.000 6.516.000 6.581.000 6.330.000 6.192.000
Resultat: 6.000 111.000 -462.000 -308.000 24.000
Egenkapital: 3.185.000 3.173.000 3.068.000 3.545.000 3.876.000
Regnskap for  Karismakirken
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 6.295.000 6.516.000 6.581.000 6.330.000 6.192.000
Driftskostnader -5.957.000 -5.994.000 -6.604.000 -6.262.000 -5.792.000
Driftsresultat 338.000 520.000 -24.000 68.000 400.000
Finansinntekter 1.000 6.000 10.000 5.000 3.000
Finanskostnader -333.000 -415.000 -449.000 -381.000 -379.000
Finans -332.000 -409.000 -439.000 -376.000 -376.000
Resultat før skatt 6.000 111.000 -462.000 -308.000 24.000
Skattekostnad 6.000 -6.000 -15.000 -22.000 -22.000
Årsresultat 12.000 105.000 -477.000 -330.000 2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.402.000 15.766.000 16.203.000 16.744.000 17.342.000
Sum omløpsmidler 3.526.000 3.078.000 1.312.000 1.602.000 1.336.000
Sum eiendeler 18.928.000 18.844.000 17.515.000 18.346.000 18.678.000
Sum opptjent egenkapital 3.185.000 3.173.000 3.068.000 3.545.000 3.876.000
Sum egenkapital 3.185.000 3.173.000 3.068.000 3.545.000 3.876.000
Sum langsiktig gjeld 15.000.000 15.000.000 13.734.000 14.159.000 14.159.000
Sum kortsiktig gjeld 743.000 671.000 712.000 642.000 643.000
Sum gjeld og egenkapital 18.928.000 18.844.000 17.514.000 18.346.000 18.678.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.967.000 4.126.000 4.130.000 6.330.000 6.192.000
Andre inntekter 2.328.000 2.390.000 2.451.000 0 0
Driftsinntekter 6.295.000 6.516.000 6.581.000 6.330.000 6.192.000
Varekostnad -143.000 -159.000 -257.000 -165.000 -191.000
Lønninger -2.822.000 -3.021.000 -3.152.000 -3.088.000 -2.921.000
Avskrivning -579.000 -638.000 -620.000 -522.000 -505.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.413.000 -2.176.000 -2.575.000 -2.487.000 -2.175.000
Driftskostnader -5.957.000 -5.994.000 -6.604.000 -6.262.000 -5.792.000
Driftsresultat 338.000 520.000 -24.000 68.000 400.000
Finansinntekter 1.000 6.000 10.000 5.000 3.000
Finanskostnader -333.000 -415.000 -449.000 -381.000 -379.000
Finans -332.000 -409.000 -439.000 -376.000 -376.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 12.000 105.000 -477.000 -330.000 2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 14.458.000 14.785.000 15.218.000 15.670.000 16.184.000
Maskiner anlegg 0 352.000 436.000
Driftsløsøre 278.000 267.000 263.000 0 0
Sum varige driftsmidler 14.736.000 15.052.000 15.481.000 16.022.000 16.620.000
Sum finansielle anleggsmidler 666.000 714.000 722.000 722.000 722.000
Sum anleggsmidler 15.402.000 15.766.000 16.203.000 16.744.000 17.342.000
Varebeholdning 25.000 31.000 26.000 25.000 24.000
Kundefordringer 163.000 173.000 104.000 0 2.000
Andre fordringer 12.000 15.000 192.000 65.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 3.326.000 2.874.000 1.166.000 1.385.000 1.244.000
Sum omløpsmidler 3.526.000 3.078.000 1.312.000 1.602.000 1.336.000
Sum eiendeler 18.928.000 18.844.000 17.515.000 18.346.000 18.678.000
Sum opptjent egenkapital 3.185.000 3.173.000 3.068.000 3.545.000 3.876.000
Sum egenkapital 3.185.000 3.173.000 3.068.000 3.545.000 3.876.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 15.000.000 15.000.000 13.734.000 14.159.000 14.159.000
Leverandørgjeld 180.000 177.000 148.000 116.000 131.000
Betalbar skatt 6.000 15.000 22.000 22.000
Skyldig offentlige avgifter 189.000 181.000 192.000 192.000 172.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 374.000 307.000 357.000 312.000 319.000
Sum kortsiktig gjeld 743.000 671.000 712.000 642.000 643.000
Sum gjeld og egenkapital 18.928.000 18.844.000 17.514.000 18.346.000 18.678.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.783.000 2.407.000 600.000 960.000 693.000
Likviditetsgrad 1 4.7 4.6 1.8 2.5 2
Likviditetsgrad 2 4.7 4.5 1.8 2.5 2
Soliditet 16.8 16.8 17.5 19.3 20.8
Resultatgrad 5.4 8.0 -0.4 1.1 6.5
Rentedekningsgrad 1.0 1.3 -0.1 0.2 1.1
Gjeldsgrad 4.9 4.9 4.7 4.2 3.8
Total kapitalrentabilitet 1.8 2.8 -0.1 0.4 2.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex