Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Karl M Gulbrandsen Stansefabrikk AS
Juridisk navn:  Karl M Gulbrandsen Stansefabrikk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63847000
Skjærvaveien 8 Skjærvaveien 8 Fax: 63847001
1466 Strømmen 1466 Strømmen
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 990660514
Aksjekapital: 1.690.000 NOK
Antall ansatte: 28
Etableringsdato: 12/8/2006
Foretakstype: AS
Tidligere navn: kmg eiendom as
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Kr Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
10.94%
Resultat  
  
29.39%
Egenkapital  
  
10.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 45.351.000 40.879.000 45.092.000 37.954.000 40.113.000
Resultat: -370.000 -524.000 683.000 72.000 1.308.000
Egenkapital: 4.389.000 3.968.000 4.389.000 4.374.000 4.134.000
Regnskap for  Karl M Gulbrandsen Stansefabrikk AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 45.351.000 40.879.000 45.092.000 37.954.000 40.113.000
Driftskostnader -45.384.000 -41.126.000 -44.175.000 -37.698.000 -38.614.000
Driftsresultat -32.000 -247.000 918.000 257.000 1.498.000
Finansinntekter 13.000 9.000 4.000 81.000 84.000
Finanskostnader -351.000 -285.000 -240.000 -265.000 -274.000
Finans -338.000 -276.000 -236.000 -184.000 -190.000
Resultat før skatt -370.000 -524.000 683.000 72.000 1.308.000
Skattekostnad 79.000 103.000 -168.000 -23.000 -371.000
Årsresultat -291.000 -420.000 514.000 49.000 937.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 361.000 464.000 393.000 1.051.000 2.420.000
Sum omløpsmidler 18.893.000 15.993.000 16.717.000 14.728.000 15.060.000
Sum eiendeler 19.254.000 16.457.000 17.110.000 15.779.000 17.480.000
Sum opptjent egenkapital 1.796.000 2.087.000 2.508.000 2.493.000 2.444.000
Sum egenkapital 4.389.000 3.968.000 4.389.000 4.374.000 4.134.000
Sum langsiktig gjeld 7.379.000 5.909.000 5.673.000 6.067.000 5.825.000
Sum kortsiktig gjeld 7.487.000 6.580.000 7.048.000 5.338.000 7.520.000
Sum gjeld og egenkapital 19.255.000 16.457.000 17.110.000 15.779.000 17.479.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 45.351.000 40.849.000 45.081.000 37.954.000 40.113.000
Andre inntekter 0 30.000 11.000 0 0
Driftsinntekter 45.351.000 40.879.000 45.092.000 37.954.000 40.113.000
Varekostnad -20.881.000 -16.773.000 -18.570.000 -14.709.000 -15.746.000
Lønninger -13.454.000 -13.409.000 -14.107.000 -12.297.000 -12.500.000
Avskrivning -102.000 -94.000 -123.000 -142.000 -193.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.947.000 -10.850.000 -11.375.000 -10.550.000 -10.175.000
Driftskostnader -45.384.000 -41.126.000 -44.175.000 -37.698.000 -38.614.000
Driftsresultat -32.000 -247.000 918.000 257.000 1.498.000
Finansinntekter 13.000 9.000 4.000 81.000 84.000
Finanskostnader -351.000 -285.000 -240.000 -265.000 -274.000
Finans -338.000 -276.000 -236.000 -184.000 -190.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 -103.000
Utbytte 0 0 -500.000 0 -830.000
Årsresultat -291.000 -420.000 514.000 49.000 937.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 92.000 214.000 111.000 123.000 209.000
Fast eiendom 3.000 11.000 20.000 28.000 36.000
Maskiner anlegg 0 0 3.000 30.000 60.000
Driftsløsøre 266.000 239.000 260.000 359.000 198.000
Sum varige driftsmidler 269.000 250.000 283.000 417.000 294.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 511.000 1.917.000
Sum anleggsmidler 361.000 464.000 393.000 1.051.000 2.420.000
Varebeholdning 9.563.000 10.586.000 9.583.000 9.807.000 8.766.000
Kundefordringer 6.541.000 3.384.000 4.769.000 3.486.000 5.059.000
Andre fordringer 1.384.000 416.000 395.000 695.000 655.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.209.000 1.607.000 1.970.000 740.000 580.000
Sum omløpsmidler 18.893.000 15.993.000 16.717.000 14.728.000 15.060.000
Sum eiendeler 19.254.000 16.457.000 17.110.000 15.779.000 17.480.000
Sum opptjent egenkapital 1.796.000 2.087.000 2.508.000 2.493.000 2.444.000
Sum egenkapital 4.389.000 3.968.000 4.389.000 4.374.000 4.134.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.379.000 5.909.000 5.673.000 6.067.000 5.825.000
Leverandørgjeld 2.161.000 2.425.000 2.479.000 2.289.000 2.662.000
Betalbar skatt 0 0 157.000 0 385.000
Skyldig offentlige avgifter 1.261.000 1.130.000 1.774.000 1.175.000 1.633.000
Utbytte 0 0 -500.000 0 -830.000
Annen kortsiktig gjeld 4.065.000 3.026.000 2.138.000 1.875.000 2.010.000
Sum kortsiktig gjeld 7.487.000 6.580.000 7.048.000 5.338.000 7.520.000
Sum gjeld og egenkapital 19.255.000 16.457.000 17.110.000 15.779.000 17.479.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.406.000 9.413.000 9.669.000 9.390.000 7.540.000
Likviditetsgrad 1 2.5 2.4 2 2.8 2.0
Likviditetsgrad 2 1.2 0.8 1 0.9 0.9
Soliditet 22.8 24.1 25.7 27.7 23.7
Resultatgrad -0.1 -0.6 2 0.7 3.7
Rentedekningsgrad -0.1 -0.9 3.8 1 5.8
Gjeldsgrad 3.4 3.1 2.9 2.6 3.2
Total kapitalrentabilitet -0.1 -1.4 5.4 2.1 9.1
Signatur
11.06.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex