Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Karlsen Jr AS
Juridisk navn:  Karlsen Jr AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77766796
Oksfjordhamn Oksfjordhamn Fax:
9151 Storslett 9151 Storslett
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Nordreisa
Org.nr: 968364855
Aksjekapital: 150.000 NOK
Etableringsdato: 1/3/1994 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Skarven Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-19.07%
Resultat  
  
-75.79%
Egenkapital  
  
-0.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.765.000 4.652.000 5.505.000 3.151.000 2.483.000
Resultat: 223.000 921.000 1.286.000 -135.000 -894.000
Egenkapital: 3.898.000 3.927.000 3.911.000 2.872.000 2.927.000
Regnskap for  Karlsen Jr AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.765.000 4.652.000 5.505.000 3.151.000 2.483.000
Driftskostnader -3.454.000 -3.553.000 -4.002.000 -3.263.000 -3.361.000
Driftsresultat 312.000 1.099.000 1.503.000 -112.000 -878.000
Finansinntekter 1.000 2.000 2.000 2.000 6.000
Finanskostnader -90.000 -180.000 -220.000 -26.000 -22.000
Finans -89.000 -178.000 -218.000 -24.000 -16.000
Resultat før skatt 223.000 921.000 1.286.000 -135.000 -894.000
Skattekostnad -52.000 -204.000 -247.000 80.000 286.000
Årsresultat 171.000 717.000 1.039.000 -55.000 -608.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.788.000 6.756.000 10.383.000 4.913.000 4.547.000
Sum omløpsmidler 1.022.000 2.299.000 996.000 1.758.000 1.114.000
Sum eiendeler 7.810.000 9.055.000 11.379.000 6.671.000 5.661.000
Sum opptjent egenkapital 3.748.000 3.777.000 3.761.000 2.722.000 2.777.000
Sum egenkapital 3.898.000 3.927.000 3.911.000 2.872.000 2.927.000
Sum langsiktig gjeld 2.983.000 3.522.000 7.184.000 2.786.000 1.543.000
Sum kortsiktig gjeld 930.000 1.606.000 284.000 1.013.000 1.190.000
Sum gjeld og egenkapital 7.811.000 9.055.000 11.379.000 6.671.000 5.660.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.720.000 3.603.000 4.316.000 2.948.000 2.303.000
Andre inntekter 45.000 1.049.000 1.188.000 202.000 180.000
Driftsinntekter 3.765.000 4.652.000 5.505.000 3.151.000 2.483.000
Varekostnad 0 0 0 87.000
Lønninger -1.895.000 -1.830.000 -1.792.000 -1.920.000 -1.829.000
Avskrivning -432.000 -436.000 -479.000 -334.000 -279.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.127.000 -1.287.000 -1.731.000 -1.009.000 -1.340.000
Driftskostnader -3.454.000 -3.553.000 -4.002.000 -3.263.000 -3.361.000
Driftsresultat 312.000 1.099.000 1.503.000 -112.000 -878.000
Finansinntekter 1.000 2.000 2.000 2.000 6.000
Finanskostnader -90.000 -180.000 -220.000 -26.000 -22.000
Finans -89.000 -178.000 -218.000 -24.000 -16.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -200.000 -700.000 0 0 -500.000
Årsresultat 171.000 717.000 1.039.000 -55.000 -608.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.850.000 1.850.000 5.650.000 1.850.000 1.850.000
Fast eiendom 786.000 675.000 0 0 0
Maskiner anlegg 0 74.000 127.000 180.000
Driftsløsøre 756.000 804.000 232.000 19.000 48.000
Sum varige driftsmidler 4.590.000 4.799.000 4.589.000 3.021.000 2.203.000
Sum finansielle anleggsmidler 348.000 107.000 144.000 42.000 494.000
Sum anleggsmidler 6.788.000 6.756.000 10.383.000 4.913.000 4.547.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 264.000 234.000 38.000 -22.000
Andre fordringer 107.000 750.000 115.000 32.000 42.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 916.000 1.285.000 647.000 1.688.000 1.093.000
Sum omløpsmidler 1.022.000 2.299.000 996.000 1.758.000 1.114.000
Sum eiendeler 7.810.000 9.055.000 11.379.000 6.671.000 5.661.000
Sum opptjent egenkapital 3.748.000 3.777.000 3.761.000 2.722.000 2.777.000
Sum egenkapital 3.898.000 3.927.000 3.911.000 2.872.000 2.927.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.037.000 1.213.000 1.209.000 1.228.000 1.503.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.983.000 3.522.000 7.184.000 2.786.000 1.543.000
Leverandørgjeld -14.000 -29.000 67.000 90.000
Betalbar skatt 228.000 199.000 266.000 195.000 41.000
Skyldig offentlige avgifter 485.000 721.000 47.000 536.000 355.000
Utbytte -200.000 -700.000 0 0 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 17.000 0 0 215.000 205.000
Sum kortsiktig gjeld 930.000 1.606.000 284.000 1.013.000 1.190.000
Sum gjeld og egenkapital 7.811.000 9.055.000 11.379.000 6.671.000 5.660.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 92.000 693.000 712.000 745.000 -76.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.4 3.5 1.7 0.9
Likviditetsgrad 2 1.1 1.4 3.5 1.7 0.9
Soliditet 49.9 43.4 34.4 43.1 51.7
Resultatgrad 8.3 23.6 27.3 -3.6 -35.4
Rentedekningsgrad 3.5 6.1 6.8 -4.3 -39.9
Gjeldsgrad 1.0 1.3 1.9 1.3 0.9
Total kapitalrentabilitet 4.0 12.2 13.2 -1.6 -15.4
Signatur
11.05.2010
STYRETS FORMANN ALENE.
Prokurister
11.05.2010
Prokura hver for seg:
Frank Karlsen
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex