Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Karlsen Tannteknikk Laboratorium As
Juridisk navn:  Karlsen Tannteknikk Laboratorium As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55230661
Postboks 516 Sentrum Markeveien 4C Fax: 55560415
5805 Bergen 5012 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 982160227
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 5/8/2000 1
Foretakstype: AS
Revisor: Hardanger Revisjon AS
Regnskapsfører: Headwind Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
42.58%
Resultat  
  
691.57%
Egenkapital  
  
37.6%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.889.000 3.429.000 3.325.000 3.170.000 3.396.000
Resultat: 491.000 -83.000 165.000 -78.000 138.000
Egenkapital: 494.000 359.000 567.000 451.000 629.000
Regnskap for  Karlsen Tannteknikk Laboratorium As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.889.000 3.429.000 3.325.000 3.170.000 3.396.000
Driftskostnader -4.352.000 -3.475.000 -3.131.000 -3.202.000 -3.248.000
Driftsresultat 538.000 -46.000 194.000 -32.000 148.000
Finansinntekter 0 0 1.000 4.000 21.000
Finanskostnader -47.000 -36.000 -30.000 -50.000 -31.000
Finans -47.000 -36.000 -29.000 -46.000 -10.000
Resultat før skatt 491.000 -83.000 165.000 -78.000 138.000
Skattekostnad -121.000 0 0 0 -39.000
Årsresultat 370.000 -83.000 165.000 -78.000 98.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 405.000 501.000 557.000 697.000 335.000
Sum omløpsmidler 1.557.000 1.218.000 973.000 932.000 1.380.000
Sum eiendeler 1.962.000 1.719.000 1.530.000 1.629.000 1.715.000
Sum opptjent egenkapital 394.000 259.000 467.000 351.000 529.000
Sum egenkapital 494.000 359.000 567.000 451.000 629.000
Sum langsiktig gjeld 448.000 656.000 306.000 431.000 52.000
Sum kortsiktig gjeld 1.019.000 704.000 658.000 747.000 1.035.000
Sum gjeld og egenkapital 1.961.000 1.719.000 1.531.000 1.629.000 1.716.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.889.000 3.354.000 3.325.000 3.152.000 3.396.000
Andre inntekter 0 75.000 0 18.000 0
Driftsinntekter 4.889.000 3.429.000 3.325.000 3.170.000 3.396.000
Varekostnad -975.000 -1.187.000 -741.000 -785.000 -744.000
Lønninger -2.238.000 -1.378.000 -1.550.000 -1.467.000 -1.667.000
Avskrivning -115.000 -107.000 -141.000 -140.000 -175.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.024.000 -803.000 -699.000 -810.000 -662.000
Driftskostnader -4.352.000 -3.475.000 -3.131.000 -3.202.000 -3.248.000
Driftsresultat 538.000 -46.000 194.000 -32.000 148.000
Finansinntekter 0 0 1.000 4.000 21.000
Finanskostnader -47.000 -36.000 -30.000 -50.000 -31.000
Finans -47.000 -36.000 -29.000 -46.000 -10.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -50.000 -100.000 -450.000
Årsresultat 370.000 -83.000 165.000 -78.000 98.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 405.000 501.000 557.000 697.000 335.000
Sum varige driftsmidler 405.000 501.000 557.000 697.000 335.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 405.000 501.000 557.000 697.000 335.000
Varebeholdning 684.000 344.000 370.000 382.000 408.000
Kundefordringer 685.000 549.000 556.000 479.000 375.000
Andre fordringer 0 0 42.000 68.000 423.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 188.000 325.000 5.000 3.000 174.000
Sum omløpsmidler 1.557.000 1.218.000 973.000 932.000 1.380.000
Sum eiendeler 1.962.000 1.719.000 1.530.000 1.629.000 1.715.000
Sum opptjent egenkapital 394.000 259.000 467.000 351.000 529.000
Sum egenkapital 494.000 359.000 567.000 451.000 629.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 146.000 0
Sum langsiktig gjeld 448.000 656.000 306.000 431.000 52.000
Leverandørgjeld 275.000 272.000 191.000 213.000 74.000
Betalbar skatt 121.000 0 0 0 39.000
Skyldig offentlige avgifter 364.000 238.000 209.000 88.000 242.000
Utbytte 0 0 -50.000 -100.000 -450.000
Annen kortsiktig gjeld 259.000 194.000 208.000 200.000 230.000
Sum kortsiktig gjeld 1.019.000 704.000 658.000 747.000 1.035.000
Sum gjeld og egenkapital 1.961.000 1.719.000 1.531.000 1.629.000 1.716.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 538.000 514.000 315.000 185.000 345.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.7 1.5 1.2 1.3
Likviditetsgrad 2 0.9 1.2 0.9 0.7 1.0
Soliditet 25.2 20.9 3 27.7 36.7
Resultatgrad 1 -1.3 5.8 4.4
Rentedekningsgrad 11.4 -1.3 6.5 -0.6 5.5
Gjeldsgrad 3 3.8 1.7 2.6 1.7
Total kapitalrentabilitet 27.4 -2.7 12.7 -1.7 9.8
Signatur
21.08.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
21.08.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex