Karsten Bygg Og Maskin As
Juridisk navn:  Karsten Bygg Og Maskin As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Siljanvegen 404 Siljanvegen 404 Fax:
3719 Skien 3719 Skien
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Skien
Org.nr: 924910747
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 3/6/2020 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Rising Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-49.49%
Resultat  
  
-97.96%
Egenkapital  
  
1.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020
Omsetning: 298.000 590.000 224.000
Resultat: 3.000 147.000 18.000
Egenkapital: 154.000 152.000 38.000
Regnskap for  Karsten Bygg Og Maskin As
Resultat 2022 2021 2020
Driftsinntekter 298.000 590.000 224.000
Driftskostnader -296.000 -444.000 -205.000
Driftsresultat 3.000 147.000 18.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Resultat før skatt 3.000 147.000 18.000
Skattekostnad -1.000 -32.000 -5.000
Årsresultat 2.000 115.000 13.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 34.000 46.000 57.000
Sum omløpsmidler 159.000 212.000 64.000
Sum eiendeler 193.000 258.000 121.000
Sum opptjent egenkapital 130.000 128.000 13.000
Sum egenkapital 154.000 152.000 38.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 47.000 76.000
Sum kortsiktig gjeld 38.000 59.000 8.000
Sum gjeld og egenkapital 193.000 258.000 121.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 259.000 558.000 224.000
Andre inntekter 39.000 33.000
Driftsinntekter 298.000 590.000 224.000
Varekostnad -43.000 -209.000 -95.000
Lønninger -1.000 -1.000 -1.000
Avskrivning -12.000 -12.000 -1.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -240.000 -222.000 -108.000
Driftskostnader -296.000 -444.000 -205.000
Driftsresultat 3.000 147.000 18.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat 2.000 115.000 13.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre 34.000 46.000 57.000
Sum varige driftsmidler 34.000 46.000 57.000
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 34.000 46.000 57.000
Varebeholdning
Kundefordringer 119.000 31.000 36.000
Andre fordringer 4.000 4.000 8.000
Sum investeringer
Kasse, bank 36.000 177.000 20.000
Sum omløpsmidler 159.000 212.000 64.000
Sum eiendeler 193.000 258.000 121.000
Sum opptjent egenkapital 130.000 128.000 13.000
Sum egenkapital 154.000 152.000 38.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 2.000 2.000
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld 1.000 47.000 76.000
Leverandørgjeld 8.000 9.000 4.000
Betalbar skatt 2.000 33.000 3.000
Skyldig offentlige avgifter 3.000 17.000 1.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 26.000
Sum kortsiktig gjeld 38.000 59.000 8.000
Sum gjeld og egenkapital 193.000 258.000 121.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 121.000 153.000 56.000
Likviditetsgrad 1 4.2 3.6 8.0
Likviditetsgrad 2 4.2 3.6 8.0
Soliditet 79.8 58.9 31.1
Resultatgrad 1.0 24.9 8.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 0.7 2.2
Total kapitalrentabilitet 1.6 57.0 14.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex