Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kartevoll Eiendom AS
Juridisk navn:  Kartevoll Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38119888
Setesdalsveien 221 Setesdalsveien 221 Fax: 38119889
4618 Kristiansand S 4618 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 992102918
Aksjekapital: 125.000 NOK
Etableringsdato: 9/28/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Agder Revisjon AS
Regnskapsfører: Vekstra Regnskap Øvrebø As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.38%
Resultat  
  
19.67%
Egenkapital  
  
-1.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.161.000 1.134.000 1.070.000 913.000 913.000
Resultat: 791.000 661.000 693.000 697.000 699.000
Egenkapital: 2.493.000 2.525.000 2.557.000 2.591.000 2.583.000
Regnskap for  Kartevoll Eiendom AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.161.000 1.134.000 1.070.000 913.000 913.000
Driftskostnader -191.000 -279.000 -201.000 -201.000 -214.000
Driftsresultat 970.000 855.000 869.000 711.000 699.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -179.000 -194.000 -176.000 -14.000 0
Finans -179.000 -194.000 -176.000 -14.000 0
Resultat før skatt 791.000 661.000 693.000 697.000 699.000
Skattekostnad -174.000 -145.000 -162.000 -169.000 -177.000
Årsresultat 617.000 515.000 531.000 528.000 522.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.990.000 9.033.000 9.076.000 9.121.000 810.000
Sum omløpsmidler 1.611.000 1.106.000 1.993.000 2.495.000 2.488.000
Sum eiendeler 10.601.000 10.139.000 11.069.000 11.616.000 3.298.000
Sum opptjent egenkapital 2.368.000 2.400.000 2.432.000 2.466.000 2.458.000
Sum egenkapital 2.493.000 2.525.000 2.557.000 2.591.000 2.583.000
Sum langsiktig gjeld 6.582.000 6.879.000 7.164.000 7.433.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.526.000 734.000 1.348.000 1.592.000 715.000
Sum gjeld og egenkapital 10.601.000 10.138.000 11.069.000 11.616.000 3.298.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.161.000 1.134.000 1.070.000 913.000 913.000
Driftsinntekter 1.161.000 1.134.000 1.070.000 913.000 913.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -52.000 -52.000 -52.000 0 -30.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -139.000 -227.000 -149.000 -201.000 -184.000
Driftskostnader -191.000 -279.000 -201.000 -201.000 -214.000
Driftsresultat 970.000 855.000 869.000 711.000 699.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -179.000 -194.000 -176.000 -14.000 0
Finans -179.000 -194.000 -176.000 -14.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 617.000 515.000 531.000 528.000 522.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 74.000 65.000 56.000 49.000 54.000
Fast eiendom 8.917.000 8.969.000 9.021.000 9.073.000 756.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 8.917.000 8.969.000 9.021.000 9.073.000 756.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 8.990.000 9.033.000 9.076.000 9.121.000 810.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 6.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.195.000 798.000 311.000 128.000 93.000
Sum omløpsmidler 1.611.000 1.106.000 1.993.000 2.495.000 2.488.000
Sum eiendeler 10.601.000 10.139.000 11.069.000 11.616.000 3.298.000
Sum opptjent egenkapital 2.368.000 2.400.000 2.432.000 2.466.000 2.458.000
Sum egenkapital 2.493.000 2.525.000 2.557.000 2.591.000 2.583.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.505.000 702.000 1.336.000 1.588.000 715.000
Sum langsiktig gjeld 6.582.000 6.879.000 7.164.000 7.433.000 0
Leverandørgjeld 2.000 11.000 0 1.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 19.000 21.000 11.000 3.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.526.000 734.000 1.348.000 1.592.000 715.000
Sum gjeld og egenkapital 10.601.000 10.138.000 11.069.000 11.616.000 3.298.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 85.000 372.000 645.000 903.000 1.773.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.5 1.5 1.6 3.5
Likviditetsgrad 2 1.1 1.5 1.5 1.6 3.5
Soliditet 23.5 24.9 23.1 22.3 78.3
Resultatgrad 83.5 75.4 81.2 77.9 76.6
Rentedekningsgrad 5.4 4.4 4.9 50.8
Gjeldsgrad 3.3 3 3.3 3.5 0.3
Total kapitalrentabilitet 9.2 8.4 7.9 6.1 21.2
Signatur
30.04.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex