Karupa AS
Juridisk navn:  Karupa AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Skogen 8 v/ Kjell Tjervåg Skogen 8 Fax:
6240 Ørskog 6240 Ørskog
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 974350726
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/1/1994
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Nord-Vest Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.33%
Resultat  
  
240.36%
Egenkapital  
  
20.34%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 88.000 96.000 0 0 55.000
Resultat: 473.000 -337.000 -65.000 -726.000 -131.000
Egenkapital: 2.799.000 2.326.000 2.663.000 2.728.000 3.454.000
Regnskap for  Karupa AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 88.000 96.000 0 0 55.000
Driftskostnader -77.000 -104.000 -301.000 -323.000 -232.000
Driftsresultat 12.000 -8.000 -301.000 -322.000 -177.000
Finansinntekter 1.251.000 -329.000 580.000 -63.000 542.000
Finanskostnader -789.000 0 -344.000 -341.000 -496.000
Finans 462.000 -329.000 236.000 -404.000 46.000
Resultat før skatt 473.000 -337.000 -65.000 -726.000 -131.000
Skattekostnad 0 0 0 0 2.000
Årsresultat 473.000 -337.000 -65.000 -726.000 -129.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 688.000 645.000 654.000 664.000 673.000
Sum omløpsmidler 5.981.000 1.686.000 2.013.000 2.069.000 2.793.000
Sum eiendeler 6.669.000 2.331.000 2.667.000 2.733.000 3.466.000
Sum opptjent egenkapital 2.699.000 2.226.000 2.563.000 2.628.000 3.354.000
Sum egenkapital 2.799.000 2.326.000 2.663.000 2.728.000 3.454.000
Sum langsiktig gjeld 3.800.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 70.000 5.000 5.000 5.000 13.000
Sum gjeld og egenkapital 6.669.000 2.331.000 2.668.000 2.733.000 3.467.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.000 0 0 0 55.000
Andre inntekter 80.000 96.000 0 0 0
Driftsinntekter 88.000 96.000 0 0 55.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -8.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -69.000 -94.000 -291.000 -313.000 -222.000
Driftskostnader -77.000 -104.000 -301.000 -323.000 -232.000
Driftsresultat 12.000 -8.000 -301.000 -322.000 -177.000
Finansinntekter 1.251.000 -329.000 580.000 -63.000 542.000
Finanskostnader -789.000 0 -344.000 -341.000 -496.000
Finans 462.000 -329.000 236.000 -404.000 46.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 473.000 -337.000 -65.000 -726.000 -129.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 676.000 628.000 630.000 632.000 635.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 12.000 17.000 24.000 32.000 39.000
Sum varige driftsmidler 688.000 645.000 654.000 664.000 673.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 688.000 645.000 654.000 664.000 673.000
Varebeholdning 3.000 0 0 0 0
Kundefordringer 0 63.000 0 0 0
Andre fordringer 5.126.000 239.000 211.000 107.000 8.000
Sum investeringer 159.000 822.000 1.295.000 1.061.000 1.434.000
Kasse, bank 692.000 562.000 507.000 900.000 1.352.000
Sum omløpsmidler 5.981.000 1.686.000 2.013.000 2.069.000 2.793.000
Sum eiendeler 6.669.000 2.331.000 2.667.000 2.733.000 3.466.000
Sum opptjent egenkapital 2.699.000 2.226.000 2.563.000 2.628.000 3.354.000
Sum egenkapital 2.799.000 2.326.000 2.663.000 2.728.000 3.454.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.800.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 8.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 70.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Sum kortsiktig gjeld 70.000 5.000 5.000 5.000 13.000
Sum gjeld og egenkapital 6.669.000 2.331.000 2.668.000 2.733.000 3.467.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.911.000 1.681.000 2.008.000 2.064.000 2.780.000
Likviditetsgrad 1 85.4 337.2 402.6 413.8 214.8
Likviditetsgrad 2 85.4 337.2 402.6 413.8 214.9
Soliditet 4 99.8 99.8 99.8 99.6
Resultatgrad 13.6 -8.3 -321.8
Rentedekningsgrad 0 -0.9 -0.9 0.7
Gjeldsgrad 1.4 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 18.9 -14.5 10.5 -14.1 10.5
Signatur
04.04.2016
STYRETS FORMANN OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
04.04.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex