Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kebb Invest As
Juridisk navn:  Kebb Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Hurumveien 3A Hurumveien 3A Fax: 31288033
3440 Røyken 3440 Røyken
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 986679839
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 3/1/2004 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: birger bjørnstad as
Utvikling:
Omsetning  
  
109.79%
Resultat  
  
-54.35%
Egenkapital  
  
31.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 493.000 235.000 0 2.000 0
Resultat: 21.000 46.000 0 8.000 -1.000
Egenkapital: 84.000 64.000 18.000 18.000 10.000
Regnskap for  Kebb Invest As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 493.000 235.000 0 2.000 0
Driftskostnader -472.000 -190.000 0 0 1.000
Driftsresultat 21.000 46.000 0 2.000 1.000
Finansinntekter 0 3.000 11.000 0
Finanskostnader 0 -2.000 -6.000 -2.000
Finans 0 1.000 5.000 -2.000
Resultat før skatt 21.000 46.000 0 8.000 -1.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 21.000 46.000 0 8.000 -1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 82.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 115.000 137.000 28.000 26.000 21.000
Sum eiendeler 115.000 219.000 28.000 26.000 21.000
Sum opptjent egenkapital -16.000 -36.000 -82.000 -82.000 -90.000
Sum egenkapital 84.000 64.000 18.000 18.000 10.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 31.000 156.000 10.000 8.000 10.000
Sum gjeld og egenkapital 115.000 220.000 28.000 26.000 20.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 490.000 235.000 0 2.000 0
Andre inntekter 3.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 493.000 235.000 0 2.000 0
Varekostnad -10.000 0 0 0 0
Lønninger -333.000 -130.000 0 0 0
Avskrivning -3.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -129.000 -57.000 0 0 1.000
Driftskostnader -472.000 -190.000 0 0 1.000
Driftsresultat 21.000 46.000 0 2.000 1.000
Finansinntekter 0 3.000 11.000 0
Finanskostnader 0 -2.000 -6.000 -2.000
Finans 0 1.000 5.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 21.000 46.000 0 8.000 -1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 42.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 42.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 40.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 82.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 79.000 0 0 0
Andre fordringer 16.000 0 0 0
Sum investeringer 0 26.000 25.000 18.000
Kasse, bank 115.000 42.000 3.000 0 3.000
Sum omløpsmidler 115.000 137.000 28.000 26.000 21.000
Sum eiendeler 115.000 219.000 28.000 26.000 21.000
Sum opptjent egenkapital -16.000 -36.000 -82.000 -82.000 -90.000
Sum egenkapital 84.000 64.000 18.000 18.000 10.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 11.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 31.000 49.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 95.000 10.000 8.000 10.000
Sum kortsiktig gjeld 31.000 156.000 10.000 8.000 10.000
Sum gjeld og egenkapital 115.000 220.000 28.000 26.000 20.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 84.000 -19.000 18.000 18.000 11.000
Likviditetsgrad 1 3.7 0.9 2.8 3.3 2.1
Likviditetsgrad 2 3.7 0.9 2.8 3.3 2.1
Soliditet 73.0 29.1 64.3 69.2 5
Resultatgrad 4.3 19.6 1
Rentedekningsgrad 0 0.3 0.5
Gjeldsgrad 0.4 2.4 0.6 0.4 1
Total kapitalrentabilitet 18.3 20.9 10.7 5 5
Signatur
15.09.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex