Kelkoo AS
Juridisk navn:  Kelkoo AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67107000
Postboks 277 Lysaker Torg 2 Fax: 67107001
1326 Lysaker 1366 Lysaker
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 977533279
Aksjekapital: 1.424.238 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 3/6/1997 1
Foretakstype: AS
Revisor: Mazars As
Regnskapsfører: Econpartner AS
Utvikling:
Omsetning  
  
19.4%
Resultat  
  
49.14%
Egenkapital  
  
2.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 32.508.000 27.226.000 23.514.000 23.939.000 29.617.000
Resultat: 783.000 525.000 336.000 450.000 1.075.000
Egenkapital: 25.140.000 24.530.000 24.121.000 23.864.000 23.524.000
Regnskap for  Kelkoo AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 32.508.000 27.226.000 23.514.000 23.939.000 29.617.000
Driftskostnader -31.577.000 -26.671.000 -23.187.000 -23.499.000 -28.542.000
Driftsresultat 932.000 555.000 327.000 440.000 1.075.000
Finansinntekter 193.000 59.000 27.000 76.000 94.000
Finanskostnader -342.000 -89.000 -18.000 -65.000 -95.000
Finans -149.000 -30.000 9.000 11.000 -1.000
Resultat før skatt 783.000 525.000 336.000 450.000 1.075.000
Skattekostnad -172.000 -115.000 -79.000 -110.000 -270.000
Årsresultat 610.000 409.000 257.000 340.000 805.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.032.000 5.911.000 5.856.000 5.875.000 5.877.000
Sum omløpsmidler 83.485.000 78.679.000 68.827.000 61.199.000 54.923.000
Sum eiendeler 89.517.000 84.590.000 74.683.000 67.074.000 60.800.000
Sum opptjent egenkapital 6.678.000 6.067.000 5.658.000 5.401.000 5.061.000
Sum egenkapital 25.140.000 24.530.000 24.121.000 23.864.000 23.524.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 64.377.000 60.061.000 50.563.000 43.210.000 37.276.000
Sum gjeld og egenkapital 89.518.000 84.591.000 74.684.000 67.074.000 60.800.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 32.508.000 27.226.000 23.514.000 23.939.000 29.617.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 32.508.000 27.226.000 23.514.000 23.939.000 29.617.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -7.113.000 -6.835.000 -6.365.000 -4.926.000 -4.166.000
Avskrivning -3.000 -12.000 -13.000 -13.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -24.464.000 -19.833.000 -16.810.000 -18.560.000 -24.363.000
Driftskostnader -31.577.000 -26.671.000 -23.187.000 -23.499.000 -28.542.000
Driftsresultat 932.000 555.000 327.000 440.000 1.075.000
Finansinntekter 193.000 59.000 27.000 76.000 94.000
Finanskostnader -342.000 -89.000 -18.000 -65.000 -95.000
Finans -149.000 -30.000 9.000 11.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 610.000 409.000 257.000 340.000 805.000
Balanse detaljer          
Goodwill 98.000 0 0 0
Sum Immatrielle midler 218.000 98.000 39.000 46.000 35.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 3.000 15.000 28.000
Sum varige driftsmidler 0 3.000 15.000 28.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.814.000 5.814.000 5.814.000 5.814.000 5.814.000
Sum anleggsmidler 6.032.000 5.911.000 5.856.000 5.875.000 5.877.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 2.845.000 4.255.000 2.663.000 3.717.000 2.721.000
Andre fordringer 74.691.000 872.000 1.533.000 1.101.000 727.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 5.949.000 3.465.000 2.780.000 2.205.000 1.531.000
Sum omløpsmidler 83.485.000 78.679.000 68.827.000 61.199.000 54.923.000
Sum eiendeler 89.517.000 84.590.000 74.683.000 67.074.000 60.800.000
Sum opptjent egenkapital 6.678.000 6.067.000 5.658.000 5.401.000 5.061.000
Sum egenkapital 25.140.000 24.530.000 24.121.000 23.864.000 23.524.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 58.787.000 53.029.000 44.370.000 38.534.000 34.000.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.385.000 2.158.000 529.000 1.048.000 552.000
Betalbar skatt 293.000 173.000 72.000 122.000 230.000
Skyldig offentlige avgifter 1.917.000 1.443.000 1.338.000 1.154.000 383.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.995.000 3.256.000 4.253.000 2.353.000 2.111.000
Sum kortsiktig gjeld 64.377.000 60.061.000 50.563.000 43.210.000 37.276.000
Sum gjeld og egenkapital 89.518.000 84.591.000 74.684.000 67.074.000 60.800.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 19.108.000 18.618.000 18.264.000 17.989.000 17.647.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3 1.4 1.4 1.5
Likviditetsgrad 2 1.3 1.3 1.4 1.4 1.5
Soliditet 28.1 2 32.3 35.6 38.7
Resultatgrad 2.9 2 1.4 1.8 3.6
Rentedekningsgrad 2.7 6.2 18.2 6.8 11.3
Gjeldsgrad 2.6 2.4 2.1 1.8 1.6
Total kapitalrentabilitet 1.3 0.7 0.5 0.8 1.9
Signatur
05.03.2021
STYRETS LEDER ALENE.
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER OG ET STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
27.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex