Kerlefsen Malermester AS
Juridisk navn:  Kerlefsen Malermester AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98215113
Nodenesveien 4 Nodenesveien 4 Fax: 38050890
4643 Søgne 4643 Søgne
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 933988716
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 7/1/1983 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon Sør As
Utvikling:
Omsetning  
  
14.2%
Resultat  
  
291.3%
Egenkapital  
  
205.65%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 3.619.000 3.169.000 2.019.000 2.578.000 1.700.000
Resultat: 660.000 -345.000 0 296.000 -479.000
Egenkapital: 318.000 -301.000 44.000 44.000 -252.000
Regnskap for  Kerlefsen Malermester AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.619.000 3.169.000 2.019.000 2.578.000 1.700.000
Driftskostnader -2.967.000 -3.503.000 -2.003.000 -2.256.000 -2.140.000
Driftsresultat 652.000 -333.000 17.000 322.000 -441.000
Finansinntekter 12.000 12.000 11.000 11.000 10.000
Finanskostnader -4.000 -25.000 -28.000 -37.000 -48.000
Finans 8.000 -13.000 -17.000 -26.000 -38.000
Resultat før skatt 660.000 -345.000 0 296.000 -479.000
Skattekostnad -41.000 0 0 11.000
Årsresultat 619.000 -345.000 0 296.000 -468.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 301.000 60.000 6.000 10.000 19.000
Sum omløpsmidler 1.559.000 1.263.000 847.000 562.000 671.000
Sum eiendeler 1.860.000 1.323.000 853.000 572.000 690.000
Sum opptjent egenkapital 168.000 -451.000 -106.000 -106.000 -402.000
Sum egenkapital 318.000 -301.000 44.000 44.000 -252.000
Sum langsiktig gjeld 27.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.515.000 1.624.000 809.000 528.000 942.000
Sum gjeld og egenkapital 1.860.000 1.323.000 853.000 572.000 690.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.601.000 3.057.000 1.989.000 2.578.000 1.700.000
Andre inntekter 19.000 112.000 30.000 0 0
Driftsinntekter 3.619.000 3.169.000 2.019.000 2.578.000 1.700.000
Varekostnad -881.000 -1.495.000 -400.000 -677.000 -495.000
Lønninger -1.403.000 -1.146.000 -976.000 -876.000 -999.000
Avskrivning -33.000 -13.000 -5.000 -8.000 -8.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -650.000 -849.000 -622.000 -695.000 -638.000
Driftskostnader -2.967.000 -3.503.000 -2.003.000 -2.256.000 -2.140.000
Driftsresultat 652.000 -333.000 17.000 322.000 -441.000
Finansinntekter 12.000 12.000 11.000 11.000 10.000
Finanskostnader -4.000 -25.000 -28.000 -37.000 -48.000
Finans 8.000 -13.000 -17.000 -26.000 -38.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 619.000 -345.000 0 296.000 -468.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 60.000 6.000 10.000 19.000
Driftsløsøre 301.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 301.000 60.000 6.000 10.000 19.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 301.000 60.000 6.000 10.000 19.000
Varebeholdning 53.000 70.000 95.000 73.000 77.000
Kundefordringer 232.000 1.102.000 603.000 184.000 437.000
Andre fordringer 16.000 38.000 142.000 291.000 158.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.259.000 53.000 6.000 13.000 0
Sum omløpsmidler 1.559.000 1.263.000 847.000 562.000 671.000
Sum eiendeler 1.860.000 1.323.000 853.000 572.000 690.000
Sum opptjent egenkapital 168.000 -451.000 -106.000 -106.000 -402.000
Sum egenkapital 318.000 -301.000 44.000 44.000 -252.000
Sum avsetninger til forpliktelser 27.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 19.000 256.000 492.000
Sum langsiktig gjeld 27.000 0 0 0
Leverandørgjeld 157.000 132.000 100.000 46.000
Betalbar skatt 14.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 346.000 96.000 135.000 96.000 70.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.155.000 1.371.000 524.000 76.000 335.000
Sum kortsiktig gjeld 1.515.000 1.624.000 809.000 528.000 942.000
Sum gjeld og egenkapital 1.860.000 1.323.000 853.000 572.000 690.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 44.000 -361.000 38.000 34.000 -271.000
Likviditetsgrad 1 1.0 0.8 1 1.1 0.7
Likviditetsgrad 2 1.0 0.7 0.9 0.9 0.6
Soliditet 17.1 -22.8 5.2 7.7 -36.5
Resultatgrad 18.0 -10.5 0.8 12.5 -25.9
Rentedekningsgrad 163.0 -13.3 0.6 8.7 -9.2
Gjeldsgrad 4.8 -5.4 18.4 1 -3.7
Total kapitalrentabilitet 35.7 -24.3 3.3 58.2 -62.5
Signatur
23.04.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Auditor Notes for 2017
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex