Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kerlefsen Malermester AS
Juridisk navn:  Kerlefsen Malermester AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98215113
Nodenesveien 4 Nodenesveien 4 Fax: 38050890
4643 Søgne 4643 Søgne
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 933988716
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 7/1/1983 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon Sør As
Utvikling:
Omsetning  
  
56.96%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-784.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.169.000 2.019.000 2.578.000 1.700.000 2.063.000
Resultat: -345.000 0 296.000 -479.000 478.000
Egenkapital: -301.000 44.000 44.000 -252.000 216.000
Regnskap for  Kerlefsen Malermester AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.169.000 2.019.000 2.578.000 1.700.000 2.063.000
Driftskostnader -3.503.000 -2.003.000 -2.256.000 -2.140.000 -1.573.000
Driftsresultat -333.000 17.000 322.000 -441.000 490.000
Finansinntekter 12.000 11.000 11.000 10.000 9.000
Finanskostnader -25.000 -28.000 -37.000 -48.000 -21.000
Finans -13.000 -17.000 -26.000 -38.000 -12.000
Resultat før skatt -345.000 0 296.000 -479.000 478.000
Skattekostnad 0 0 11.000 -119.000
Årsresultat -345.000 0 296.000 -468.000 359.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 60.000 6.000 10.000 19.000 27.000
Sum omløpsmidler 1.263.000 847.000 562.000 671.000 831.000
Sum eiendeler 1.323.000 853.000 572.000 690.000 858.000
Sum opptjent egenkapital -451.000 -106.000 -106.000 -402.000 66.000
Sum egenkapital -301.000 44.000 44.000 -252.000 216.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 11.000
Sum kortsiktig gjeld 1.624.000 809.000 528.000 942.000 631.000
Sum gjeld og egenkapital 1.323.000 853.000 572.000 690.000 858.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.057.000 1.989.000 2.578.000 1.700.000 2.023.000
Andre inntekter 112.000 30.000 0 0 40.000
Driftsinntekter 3.169.000 2.019.000 2.578.000 1.700.000 2.063.000
Varekostnad -1.495.000 -400.000 -677.000 -495.000 -341.000
Lønninger -1.146.000 -976.000 -876.000 -999.000 -696.000
Avskrivning -13.000 -5.000 -8.000 -8.000 -7.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -849.000 -622.000 -695.000 -638.000 -529.000
Driftskostnader -3.503.000 -2.003.000 -2.256.000 -2.140.000 -1.573.000
Driftsresultat -333.000 17.000 322.000 -441.000 490.000
Finansinntekter 12.000 11.000 11.000 10.000 9.000
Finanskostnader -25.000 -28.000 -37.000 -48.000 -21.000
Finans -13.000 -17.000 -26.000 -38.000 -12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -345.000 0 296.000 -468.000 359.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 60.000 6.000 10.000 19.000 27.000
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 60.000 6.000 10.000 19.000 27.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 60.000 6.000 10.000 19.000 27.000
Varebeholdning 70.000 95.000 73.000 77.000 35.000
Kundefordringer 1.102.000 603.000 184.000 437.000 561.000
Andre fordringer 38.000 142.000 291.000 158.000 235.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 53.000 6.000 13.000 0 0
Sum omløpsmidler 1.263.000 847.000 562.000 671.000 831.000
Sum eiendeler 1.323.000 853.000 572.000 690.000 858.000
Sum opptjent egenkapital -451.000 -106.000 -106.000 -402.000 66.000
Sum egenkapital -301.000 44.000 44.000 -252.000 216.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 11.000
Gjeld til kredittinstitutt 19.000 256.000 492.000 295.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 11.000
Leverandørgjeld 157.000 132.000 100.000 46.000 46.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 96.000 135.000 96.000 70.000 87.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.371.000 524.000 76.000 335.000 202.000
Sum kortsiktig gjeld 1.624.000 809.000 528.000 942.000 631.000
Sum gjeld og egenkapital 1.323.000 853.000 572.000 690.000 858.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -361.000 38.000 34.000 -271.000 200.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1 1.1 0.7 1.3
Likviditetsgrad 2 0.7 0.9 0.9 0.6 1.3
Soliditet -22.8 5.2 7.7 -36.5 25.2
Resultatgrad -10.5 0.8 12.5 -25.9 23.8
Rentedekningsgrad -13.3 0.6 8.7 -9.2 23.3
Gjeldsgrad -5.4 18.4 1 -3.7 3
Total kapitalrentabilitet -24.3 3.3 58.2 -62.5 58.2
Signatur
23.04.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex