Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kikut Gartneri AS
Juridisk navn:  Kikut Gartneri AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32851293
Kikutveien 5 Kikutveien 5 Fax: 32851519
3403 Lier 3403 Lier
Fylke: Kommune:
Viken Lier
Org.nr: 980336212
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 11/23/1998
Foretakstype: AS
Revisor: Statsaut. Revisor Thormodsrud As
Regnskapsfører: Aktiv Økonomiservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.1%
Resultat  
  
349.02%
Egenkapital  
  
2.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 14.136.000 13.711.000 12.499.000 13.757.000 13.341.000
Resultat: 458.000 102.000 54.000 1.564.000 1.293.000
Egenkapital: 4.704.000 4.580.000 4.500.000 4.458.000 3.617.000
Regnskap for  Kikut Gartneri AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 14.136.000 13.711.000 12.499.000 13.757.000 13.341.000
Driftskostnader -13.669.000 -13.604.000 -12.445.000 -12.185.000 -12.031.000
Driftsresultat 467.000 106.000 54.000 1.572.000 1.310.000
Finansinntekter 13.000 1.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader -22.000 -5.000 -1.000 -9.000 -17.000
Finans -9.000 -4.000 0 -8.000 -17.000
Resultat før skatt 458.000 102.000 54.000 1.564.000 1.293.000
Skattekostnad -101.000 -23.000 -12.000 -337.000 -306.000
Årsresultat 357.000 80.000 42.000 1.226.000 987.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.666.000 3.998.000 4.261.000 3.929.000 3.729.000
Sum omløpsmidler 3.327.000 1.681.000 912.000 1.988.000 1.799.000
Sum eiendeler 6.993.000 5.679.000 5.173.000 5.917.000 5.528.000
Sum opptjent egenkapital 4.104.000 3.980.000 3.900.000 3.858.000 3.017.000
Sum egenkapital 4.704.000 4.580.000 4.500.000 4.458.000 3.617.000
Sum langsiktig gjeld 470.000 36.000 26.000 14.000 242.000
Sum kortsiktig gjeld 1.819.000 1.064.000 647.000 1.445.000 1.670.000
Sum gjeld og egenkapital 6.993.000 5.680.000 5.173.000 5.917.000 5.529.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.966.000 13.551.000 12.355.000 13.593.000 13.212.000
Andre inntekter 170.000 159.000 144.000 164.000 129.000
Driftsinntekter 14.136.000 13.711.000 12.499.000 13.757.000 13.341.000
Varekostnad -5.034.000 -6.993.000 -6.615.000 -6.401.000 -6.363.000
Lønninger -4.431.000 -3.562.000 -3.321.000 -3.383.000 -3.208.000
Avskrivning -461.000 -485.000 -435.000 -423.000 -457.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -3.743.000 -2.564.000 -2.074.000 -1.978.000 -2.003.000
Driftskostnader -13.669.000 -13.604.000 -12.445.000 -12.185.000 -12.031.000
Driftsresultat 467.000 106.000 54.000 1.572.000 1.310.000
Finansinntekter 13.000 1.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader -22.000 -5.000 -1.000 -9.000 -17.000
Finans -9.000 -4.000 0 -8.000 -17.000
Konsernbidrag -234.000 0 -385.000 -266.000
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 357.000 80.000 42.000 1.226.000 987.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 888.000 1.066.000 1.248.000 1.097.000 763.000
Driftsløsøre 2.777.000 2.931.000 3.005.000 2.818.000 2.944.000
Sum varige driftsmidler 3.666.000 3.997.000 4.253.000 3.914.000 3.707.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 8.000 15.000 22.000
Sum anleggsmidler 3.666.000 3.998.000 4.261.000 3.929.000 3.729.000
Varebeholdning 342.000 319.000 358.000 242.000 311.000
Kundefordringer 30.000 30.000 0
Andre fordringer 1.661.000 256.000 305.000 639.000 583.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.324.000 1.107.000 219.000 1.076.000 905.000
Sum omløpsmidler 3.327.000 1.681.000 912.000 1.988.000 1.799.000
Sum eiendeler 6.993.000 5.679.000 5.173.000 5.917.000 5.528.000
Sum opptjent egenkapital 4.104.000 3.980.000 3.900.000 3.858.000 3.017.000
Sum egenkapital 4.704.000 4.580.000 4.500.000 4.458.000 3.617.000
Sum avsetninger til forpliktelser 45.000 36.000 26.000 14.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 300.000 0 500.000 750.000
Sum langsiktig gjeld 470.000 36.000 26.000 14.000 242.000
Leverandørgjeld 926.000 199.000 212.000 164.000 234.000
Betalbar skatt 26.000 13.000 0 208.000 222.000
Skyldig offentlige avgifter 70.000 57.000 53.000 62.000 55.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 497.000 795.000 382.000 510.000 409.000
Sum kortsiktig gjeld 1.819.000 1.064.000 647.000 1.445.000 1.670.000
Sum gjeld og egenkapital 6.993.000 5.680.000 5.173.000 5.917.000 5.529.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.508.000 617.000 265.000 543.000 129.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.6 1.4 1.4 1.1
Likviditetsgrad 2 1.6 1.3 0.9 1.2 0.9
Soliditet 67.3 80.6 8 75.3 65.4
Resultatgrad 3.3 0.8 0.4 11.4 9.8
Rentedekningsgrad 21.2 21.2 5 174.7 77.1
Gjeldsgrad 0.5 0.2 0.1 0.3 0.5
Total kapitalrentabilitet 6.9 1.9 1.1 26.6 23.7
Signatur
06.11.2012
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I
FELLESSKAP.
Prokurister
06.11.2012
Daglig leder alene.
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex