Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kilden Helse As
Juridisk navn:  Kilden Helse As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95879832
Haugen Haugen Fax: 23006951
7372 Glåmos 7372 Glåmos
Fylke: Kommune:
Trøndelag Røros
Org.nr: 984143680
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/22/2002
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Econpartner Skullerud As
Utvikling:
Omsetning  
  
-95.65%
Resultat  
  
-142.55%
Egenkapital  
  
-285.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 6.000 138.000 272.000 288.000 187.000
Resultat: -20.000 47.000 79.000 130.000 -8.000
Egenkapital: -13.000 7.000 20.000 113.000 158.000
Regnskap for  Kilden Helse As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 6.000 138.000 272.000 288.000 187.000
Driftskostnader -25.000 -92.000 -192.000 -158.000 -195.000
Driftsresultat -20.000 47.000 79.000 130.000 -7.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -1.000
Finans 0 0 0 -1.000
Resultat før skatt -20.000 47.000 79.000 130.000 -8.000
Skattekostnad -10.000 -18.000 -25.000 0
Årsresultat -20.000 36.000 61.000 105.000 -8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 7.000 17.000 40.000 288.000 158.000
Sum eiendeler 7.000 17.000 40.000 288.000 158.000
Sum opptjent egenkapital -113.000 -93.000 -80.000 13.000 58.000
Sum egenkapital -13.000 7.000 20.000 113.000 158.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 21.000 10.000 20.000 175.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 8.000 17.000 40.000 288.000 159.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.000 9.000 7.000 35.000 -3.000
Andre inntekter 130.000 264.000 253.000 190.000
Driftsinntekter 6.000 138.000 272.000 288.000 187.000
Varekostnad 0 -10.000 -5.000 -24.000
Lønninger -3.000 -12.000 0 -1.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -25.000 -89.000 -170.000 -153.000 -170.000
Driftskostnader -25.000 -92.000 -192.000 -158.000 -195.000
Driftsresultat -20.000 47.000 79.000 130.000 -7.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -1.000
Finans 0 0 0 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -150.000 0
Årsresultat -20.000 36.000 61.000 105.000 -8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 2.000
Andre fordringer 0 0 54.000 49.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 7.000 17.000 40.000 234.000 108.000
Sum omløpsmidler 7.000 17.000 40.000 288.000 158.000
Sum eiendeler 7.000 17.000 40.000 288.000 158.000
Sum opptjent egenkapital -113.000 -93.000 -80.000 13.000 58.000
Sum egenkapital -13.000 7.000 20.000 113.000 158.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 10.000 18.000 25.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 2.000 0 1.000
Utbytte 0 0 -150.000 0
Annen kortsiktig gjeld 21.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 21.000 10.000 20.000 175.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 8.000 17.000 40.000 288.000 159.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -14.000 7.000 20.000 113.000 157.000
Likviditetsgrad 1 0.3 1.7 2 1.6 1
Likviditetsgrad 2 0.3 1.7 2 1.6 1
Soliditet -162.5 41.2 5 39.2 99.4
Resultatgrad -333.3 34.1 2 45.1 -3.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.6 1.4 1 1.5 0
Total kapitalrentabilitet -250.0 276.5 197.5 45.1 -4.4
Signatur
21.04.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
21.04.2021
PROKURA
STRAND HAUGEN ANN-OLIV
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex