Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kim Bjørnqvist As
Juridisk navn:  Kim Bjørnqvist As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22463539
c/o ABACI AS Martin Linges vei 25 Ole Vigs gate 32C Fax:
1364 Fornebu 366 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 983772684
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 8/20/2001
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Abaci AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-68.29%
Resultat  
  
-109.09%
Egenkapital  
  
-2.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 65.000 205.000 492.000 398.000 424.000
Resultat: -2.000 22.000 82.000 -2.000 -87.000
Egenkapital: 85.000 87.000 67.000 -3.000 -2.000
Regnskap for  Kim Bjørnqvist As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 65.000 205.000 492.000 398.000 424.000
Driftskostnader -63.000 -180.000 -407.000 -397.000 -507.000
Driftsresultat 1.000 25.000 85.000 1.000 -82.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -4.000
Finans -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -4.000
Resultat før skatt -2.000 22.000 82.000 -2.000 -87.000
Skattekostnad -3.000 -11.000 0 1.000
Årsresultat -2.000 19.000 71.000 -2.000 -86.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 20.000 25.000 0 5.000 44.000
Sum omløpsmidler 69.000 129.000 132.000 77.000 67.000
Sum eiendeler 89.000 154.000 132.000 82.000 111.000
Sum opptjent egenkapital 55.000 57.000 37.000 -33.000 -32.000
Sum egenkapital 85.000 87.000 67.000 -3.000 -2.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.000 67.000 65.000 86.000 113.000
Sum gjeld og egenkapital 89.000 154.000 132.000 83.000 111.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 65.000 205.000 492.000 398.000 424.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 65.000 205.000 492.000 398.000 424.000
Varekostnad -7.000 -29.000 -78.000 -6.000 -14.000
Lønninger -103.000 -122.000 -121.000 -237.000
Avskrivning -5.000 -2.000 -5.000 -39.000 -15.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -51.000 -46.000 -202.000 -231.000 -241.000
Driftskostnader -63.000 -180.000 -407.000 -397.000 -507.000
Driftsresultat 1.000 25.000 85.000 1.000 -82.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -4.000
Finans -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -4.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -2.000 19.000 71.000 -2.000 -86.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 20.000 25.000 0 5.000 44.000
Sum varige driftsmidler 20.000 25.000 0 5.000 44.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 20.000 25.000 0 5.000 44.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 10.000 0 15.000 29.000
Andre fordringer 2.000 1.000 1.000 22.000 23.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 67.000 118.000 131.000 41.000 15.000
Sum omløpsmidler 69.000 129.000 132.000 77.000 67.000
Sum eiendeler 89.000 154.000 132.000 82.000 111.000
Sum opptjent egenkapital 55.000 57.000 37.000 -33.000 -32.000
Sum egenkapital 85.000 87.000 67.000 -3.000 -2.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 4.000 3.000 4.000 48.000 9.000
Betalbar skatt 3.000 11.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 52.000 2.000 27.000 29.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10.000 48.000 11.000 75.000
Sum kortsiktig gjeld 4.000 67.000 65.000 86.000 113.000
Sum gjeld og egenkapital 89.000 154.000 132.000 83.000 111.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 65.000 62.000 67.000 -9.000 -46.000
Likviditetsgrad 1 17.3 1.9 2 0.9 0.6
Likviditetsgrad 2 17.3 1.9 2 0.9 0.6
Soliditet 95.5 56.5 50.8 -3.6 -1.8
Resultatgrad 1.5 12.2 17.3 0.3 -19.3
Rentedekningsgrad 0.3 8.3 28.3 0.3 -20.5
Gjeldsgrad 0.8 1 -28.7 -56.5
Total kapitalrentabilitet 1.1 16.2 64.4 1.2 -73.9
Signatur
13.11.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
18.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex