Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
King Bygg As
Juridisk navn:  King Bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Ole Messelts vei 1 Ole Messelts vei 1 Fax:
0676 Oslo 676 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 822741142
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 3/27/2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Norus Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
-76.66%
Resultat  
  
623.08%
Egenkapital  
  
481.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 179.000 767.000
Resultat: 68.000 -13.000
Egenkapital: 64.000 11.000
Regnskap for  King Bygg As
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 179.000 767.000
Driftskostnader -107.000 -780.000
Driftsresultat 72.000 -13.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -4.000 -1.000
Finans -4.000 -1.000
Resultat før skatt 68.000 -13.000
Skattekostnad -15.000 0
Årsresultat 53.000 -13.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 58.000 73.000
Sum omløpsmidler 77.000 99.000
Sum eiendeler 135.000 172.000
Sum opptjent egenkapital 34.000 -19.000
Sum egenkapital 64.000 11.000
Sum langsiktig gjeld 5.000 0
Sum kortsiktig gjeld 66.000 160.000
Sum gjeld og egenkapital 135.000 171.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 179.000 767.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 179.000 767.000
Varekostnad -12.000 -39.000
Lønninger -13.000 -491.000
Avskrivning -15.000 -3.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -67.000 -247.000
Driftskostnader -107.000 -780.000
Driftsresultat 72.000 -13.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -4.000 -1.000
Finans -4.000 -1.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 53.000 -13.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 58.000 73.000
Sum varige driftsmidler 58.000 73.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 58.000 73.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 91.000 0
Andre fordringer -24.000 37.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 10.000 62.000
Sum omløpsmidler 77.000 99.000
Sum eiendeler 135.000 172.000
Sum opptjent egenkapital 34.000 -19.000
Sum egenkapital 64.000 11.000
Sum avsetninger til forpliktelser 5.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 5.000 0
Leverandørgjeld -4.000 69.000
Betalbar skatt 10.000 0
Skyldig offentlige avgifter 13.000 46.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 46.000 46.000
Sum kortsiktig gjeld 66.000 160.000
Sum gjeld og egenkapital 135.000 171.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.000 -61.000
Likviditetsgrad 1 1.2 0.6
Likviditetsgrad 2 1.2 0.6
Soliditet 47.4 6.4
Resultatgrad 40.2 -1.7
Rentedekningsgrad 18.0
Gjeldsgrad 1.1 14.5
Total kapitalrentabilitet 53.3 -7.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex