Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kingbolt As
Juridisk navn:  Kingbolt As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22461910
Sundveien 3 Sundveien 3 Fax: 23203251
0198 Oslo 198 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 982404908
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/10/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Pkf Revisjon As
Regnskapsfører: View Ledger As
Utvikling:
Omsetning  
  
87.69%
Resultat  
  
208.15%
Egenkapital  
  
188.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 366.000 195.000 127.000 269.000 229.000
Resultat: 504.000 -466.000 -107.000 -4.000 -17.000
Egenkapital: 235.000 -267.000 199.000 306.000 310.000
Regnskap for  Kingbolt As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 366.000 195.000 127.000 269.000 229.000
Driftskostnader -286.000 -322.000 -239.000 -292.000 -247.000
Driftsresultat 80.000 -126.000 -113.000 -24.000 -18.000
Finansinntekter 425.000 8.000 6.000 43.000 0
Finanskostnader -1.000 -348.000 0 -22.000 0
Finans 424.000 -340.000 6.000 21.000 0
Resultat før skatt 504.000 -466.000 -107.000 -4.000 -17.000
Skattekostnad -2.000 0 0 0 0
Årsresultat 502.000 -466.000 -107.000 -4.000 -17.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 38.000 242.000 754.000 789.000 861.000
Sum omløpsmidler 441.000 27.000 25.000 24.000 75.000
Sum eiendeler 479.000 269.000 779.000 813.000 936.000
Sum opptjent egenkapital 135.000 -367.000 99.000 206.000 210.000
Sum egenkapital 235.000 -267.000 199.000 306.000 310.000
Sum langsiktig gjeld 164.000 469.000 487.000 469.000 445.000
Sum kortsiktig gjeld 80.000 66.000 92.000 37.000 180.000
Sum gjeld og egenkapital 479.000 268.000 778.000 812.000 935.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 366.000 195.000 119.000 269.000 229.000
Andre inntekter 0 8.000 0 0
Driftsinntekter 366.000 195.000 127.000 269.000 229.000
Varekostnad -51.000 -69.000 -69.000 -77.000 -31.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -7.000 -6.000 0 0 -5.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -228.000 -247.000 -170.000 -215.000 -211.000
Driftskostnader -286.000 -322.000 -239.000 -292.000 -247.000
Driftsresultat 80.000 -126.000 -113.000 -24.000 -18.000
Finansinntekter 425.000 8.000 6.000 43.000 0
Finanskostnader -1.000 -348.000 0 -22.000 0
Finans 424.000 -340.000 6.000 21.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 502.000 -466.000 -107.000 -4.000 -17.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 8.000 15.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 8.000 15.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 30.000 227.000 754.000 789.000 861.000
Sum anleggsmidler 38.000 242.000 754.000 789.000 861.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 6.000 0 14.000 58.000
Andre fordringer 431.000 6.000 4.000 0 7.000
Sum investeringer 3.000 3.000 4.000 7.000 7.000
Kasse, bank 7.000 12.000 18.000 3.000 2.000
Sum omløpsmidler 441.000 27.000 25.000 24.000 75.000
Sum eiendeler 479.000 269.000 779.000 813.000 936.000
Sum opptjent egenkapital 135.000 -367.000 99.000 206.000 210.000
Sum egenkapital 235.000 -267.000 199.000 306.000 310.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 164.000 469.000 487.000 469.000 445.000
Leverandørgjeld 10.000 20.000 32.000 19.000 171.000
Betalbar skatt 2.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 18.000 15.000 0 0 9.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 50.000 30.000 60.000 18.000 0
Sum kortsiktig gjeld 80.000 66.000 92.000 37.000 180.000
Sum gjeld og egenkapital 479.000 268.000 778.000 812.000 935.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 361.000 -39.000 -67.000 -13.000 -105.000
Likviditetsgrad 1 5.5 0.4 0.3 0.6 0.4
Likviditetsgrad 2 5.5 0.4 0.3 0.6 0.4
Soliditet 49.1 -99.6 25.6 37.7 33.2
Resultatgrad 21.9 -64.6 -8.9 -7.9
Rentedekningsgrad 80.0 -0.4 -1.1
Gjeldsgrad 1.0 2.9 1.7 2
Total kapitalrentabilitet 105.4 -13.8 2.3 -1.9
Signatur
20.12.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Presisering om tapt aksjekapital
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2018
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex