Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kipervika Legesenter AS
Juridisk navn:  Kipervika Legesenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70104650
Keiser Willhelmsgate 24 Keiser Willhelmsgate 24 Fax: 70129636
6002 Ålesund 6002 Ålesund
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 983607888
Aksjekapital: 104.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 8/8/2001 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Admento AS
Utvikling:
Omsetning  
  
11.4%
Resultat  
  
-5.41%
Egenkapital  
  
8.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 3.791.000 3.403.000 3.410.000 3.217.000 3.291.000
Resultat: 105.000 111.000 110.000 115.000 114.000
Egenkapital: 1.094.000 1.011.000 925.000 839.000 751.000
Regnskap for  Kipervika Legesenter AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.791.000 3.403.000 3.410.000 3.217.000 3.291.000
Driftskostnader -3.685.000 -3.292.000 -3.301.000 -3.102.000 -3.178.000
Driftsresultat 105.000 111.000 109.000 114.000 113.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 1.000
Resultat før skatt 105.000 111.000 110.000 115.000 114.000
Skattekostnad -23.000 -24.000 -24.000 -27.000 -28.000
Årsresultat 82.000 86.000 86.000 88.000 86.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 99.000 160.000 91.000 60.000 9.000
Sum omløpsmidler 1.392.000 1.238.000 1.251.000 1.116.000 1.077.000
Sum eiendeler 1.491.000 1.398.000 1.342.000 1.176.000 1.086.000
Sum opptjent egenkapital 766.000 683.000 597.000 511.000 423.000
Sum egenkapital 1.094.000 1.011.000 925.000 839.000 751.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 397.000 387.000 417.000 337.000 335.000
Sum gjeld og egenkapital 1.491.000 1.398.000 1.342.000 1.176.000 1.086.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.791.000 3.403.000 3.408.000 3.217.000 3.291.000
Andre inntekter 0 2.000 0 0
Driftsinntekter 3.791.000 3.403.000 3.410.000 3.217.000 3.291.000
Varekostnad -15.000 -14.000 -40.000 -32.000 -28.000
Lønninger -1.799.000 -1.540.000 -1.615.000 -1.680.000 -1.737.000
Avskrivning -75.000 -50.000 -27.000 -3.000 -6.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.796.000 -1.688.000 -1.619.000 -1.387.000 -1.407.000
Driftskostnader -3.685.000 -3.292.000 -3.301.000 -3.102.000 -3.178.000
Driftsresultat 105.000 111.000 109.000 114.000 113.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 82.000 86.000 86.000 88.000 86.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 13.000 5.000 3.000 4.000 9.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 12.000 19.000 26.000 32.000 0
Driftsløsøre 74.000 124.000 62.000 24.000 0
Sum varige driftsmidler 86.000 143.000 87.000 56.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 12.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 99.000 160.000 91.000 60.000 9.000
Varebeholdning 12.000 13.000 13.000 13.000 13.000
Kundefordringer 520.000 502.000 481.000 450.000 287.000
Andre fordringer 27.000 75.000 67.000 56.000 24.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 832.000 649.000 690.000 597.000 753.000
Sum omløpsmidler 1.392.000 1.238.000 1.251.000 1.116.000 1.077.000
Sum eiendeler 1.491.000 1.398.000 1.342.000 1.176.000 1.086.000
Sum opptjent egenkapital 766.000 683.000 597.000 511.000 423.000
Sum egenkapital 1.094.000 1.011.000 925.000 839.000 751.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 48.000 100.000 121.000 68.000 67.000
Betalbar skatt 31.000 26.000 23.000 21.000 26.000
Skyldig offentlige avgifter 79.000 74.000 69.000 67.000 67.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 238.000 187.000 203.000 180.000 175.000
Sum kortsiktig gjeld 397.000 387.000 417.000 337.000 335.000
Sum gjeld og egenkapital 1.491.000 1.398.000 1.342.000 1.176.000 1.086.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 995.000 851.000 834.000 779.000 742.000
Likviditetsgrad 1 3.5 3.2 3 3.3 3.2
Likviditetsgrad 2 3.5 3.2 3 3.3 3.2
Soliditet 73.4 72.3 68.9 71.3 69.2
Resultatgrad 2.8 3.3 3.2 3.5 3.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4
Total kapitalrentabilitet 7.0 7.9 8.1 9.7 10.5
Signatur
12.05.2022
DAGLIG LEDER.
Prokurister
12.05.2022
Daglig leder.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex