Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kirkeøy Bygg As
Juridisk navn:  Kirkeøy Bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Uthogget 2 Uthogget 2 Fax:
1680 Skjærhalden 1680 Skjærhalden
Fylke: Kommune:
Viken Hvaler
Org.nr: 922767823
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 4/14/2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ecit Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
12.86%
Resultat  
  
-54.73%
Egenkapital  
  
25.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019
Omsetning: 2.984.000 2.644.000 1.401.000
Resultat: 67.000 148.000 76.000
Egenkapital: 257.000 205.000 90.000
Regnskap for  Kirkeøy Bygg As
Resultat 2021 2020 2019
Driftsinntekter 2.984.000 2.644.000 1.401.000
Driftskostnader -2.916.000 -2.487.000 -1.319.000
Driftsresultat 68.000 157.000 81.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -1.000 -9.000 -5.000
Finans -1.000 -9.000 -5.000
Resultat før skatt 67.000 148.000 76.000
Skattekostnad -15.000 -33.000 -17.000
Årsresultat 52.000 116.000 60.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 132.000 178.000 223.000
Sum omløpsmidler 715.000 517.000 426.000
Sum eiendeler 847.000 695.000 649.000
Sum opptjent egenkapital 227.000 175.000 60.000
Sum egenkapital 257.000 205.000 90.000
Sum langsiktig gjeld 49.000 100.000 141.000
Sum kortsiktig gjeld 541.000 390.000 420.000
Sum gjeld og egenkapital 847.000 695.000 651.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.984.000 2.644.000 1.401.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 2.984.000 2.644.000 1.401.000
Varekostnad -1.151.000 -800.000 -434.000
Lønninger -1.468.000 -1.360.000 -739.000
Avskrivning -46.000 -46.000 -4.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -251.000 -281.000 -142.000
Driftskostnader -2.916.000 -2.487.000 -1.319.000
Driftsresultat 68.000 157.000 81.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -1.000 -9.000 -5.000
Finans -1.000 -9.000 -5.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 52.000 116.000 60.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 132.000 178.000 223.000
Sum varige driftsmidler 132.000 178.000 223.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 132.000 178.000 223.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 117.000 37.000 177.000
Andre fordringer 8.000 1.000 4.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 591.000 479.000 246.000
Sum omløpsmidler 715.000 517.000 426.000
Sum eiendeler 847.000 695.000 649.000
Sum opptjent egenkapital 227.000 175.000 60.000
Sum egenkapital 257.000 205.000 90.000
Sum avsetninger til forpliktelser 7.000 10.000 12.000
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 49.000 100.000 141.000
Leverandørgjeld 81.000 30.000 62.000
Betalbar skatt 18.000 34.000 5.000
Skyldig offentlige avgifter 156.000 172.000 160.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 286.000 154.000 193.000
Sum kortsiktig gjeld 541.000 390.000 420.000
Sum gjeld og egenkapital 847.000 695.000 651.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 174.000 127.000 6.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3 1
Likviditetsgrad 2 1.3 1.3 1
Soliditet 30.3 29.5 13.8
Resultatgrad 2.3 5.9 5.8
Rentedekningsgrad 68.0 17.4 16.2
Gjeldsgrad 2.3 2.4 6.2
Total kapitalrentabilitet 8.0 22.6 12.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex