Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kirkeeide Samdrift DA
Juridisk navn:  Kirkeeide Samdrift DA
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57870387
Kyrkjeeide Kyrkjeeide Fax:
6783 Stryn 6783 Stryn
Fylke: Kommune:
Vestland Stryn
Org.nr: 986978321
Aksjekapital: 3.075 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/9/2004 1
Foretakstype: DA
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.81%
Resultat  
  
-192.51%
Egenkapital  
  
-49.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 5.947.000 6.900.000 6.054.000 6.437.000 5.897.000
Resultat: -420.000 454.000 -302.000 30.000 -33.000
Egenkapital: 422.000 841.000 387.000 689.000 659.000
Regnskap for  Kirkeeide Samdrift DA
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 5.947.000 6.900.000 6.054.000 6.437.000 5.897.000
Driftskostnader -6.056.000 -6.110.000 -6.051.000 -6.144.000 -5.688.000
Driftsresultat -110.000 789.000 3.000 292.000 209.000
Finansinntekter 9.000 9.000 9.000 8.000 8.000
Finanskostnader -320.000 -344.000 -314.000 -270.000 -251.000
Finans -311.000 -335.000 -305.000 -262.000 -243.000
Resultat før skatt -420.000 454.000 -302.000 30.000 -33.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -420.000 454.000 -302.000 30.000 -33.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.556.000 4.724.000 4.997.000 4.622.000 4.829.000
Sum omløpsmidler 2.901.000 3.029.000 2.742.000 2.838.000 2.565.000
Sum eiendeler 9.457.000 7.753.000 7.739.000 7.460.000 7.394.000
Sum opptjent egenkapital -2.653.000 -2.234.000 -2.688.000 -2.386.000 -2.416.000
Sum egenkapital 422.000 841.000 387.000 689.000 659.000
Sum langsiktig gjeld 8.165.000 6.149.000 6.178.000 6.266.000 5.532.000
Sum kortsiktig gjeld 870.000 764.000 1.174.000 504.000 1.203.000
Sum gjeld og egenkapital 9.457.000 7.754.000 7.739.000 7.459.000 7.394.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.547.000 4.897.000 4.740.000 4.852.000 4.681.000
Andre inntekter 1.400.000 2.003.000 1.314.000 1.585.000 1.216.000
Driftsinntekter 5.947.000 6.900.000 6.054.000 6.437.000 5.897.000
Varekostnad -2.809.000 -3.117.000 -2.898.000 -2.705.000 -2.603.000
Lønninger -1.660.000 -1.757.000 -1.527.000 -1.997.000 -1.725.000
Avskrivning -559.000 -553.000 -583.000 -491.000 -473.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.018.000 -842.000 -1.081.000 -918.000 -942.000
Driftskostnader -6.056.000 -6.110.000 -6.051.000 -6.144.000 -5.688.000
Driftsresultat -110.000 789.000 3.000 292.000 209.000
Finansinntekter 9.000 9.000 9.000 8.000 8.000
Finanskostnader -320.000 -344.000 -314.000 -270.000 -251.000
Finans -311.000 -335.000 -305.000 -262.000 -243.000
Konsernbidrag 420.000 -454.000 302.000 -30.000 33.000
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -420.000 454.000 -302.000 30.000 -33.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 3.411.000 3.286.000 3.332.000 3.614.000 3.896.000
Maskiner anlegg 3.098.000 1.377.000 1.588.000 912.000 819.000
Driftsløsøre 46.000 62.000 77.000 96.000 115.000
Sum varige driftsmidler 6.556.000 4.724.000 4.997.000 4.622.000 4.829.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.556.000 4.724.000 4.997.000 4.622.000 4.829.000
Varebeholdning 1.888.000 2.046.000 1.673.000 1.818.000 1.861.000
Kundefordringer 315.000 338.000 458.000 369.000 347.000
Andre fordringer 652.000 623.000 590.000 553.000 336.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 47.000 21.000 21.000 97.000 21.000
Sum omløpsmidler 2.901.000 3.029.000 2.742.000 2.838.000 2.565.000
Sum eiendeler 9.457.000 7.753.000 7.739.000 7.460.000 7.394.000
Sum opptjent egenkapital -2.653.000 -2.234.000 -2.688.000 -2.386.000 -2.416.000
Sum egenkapital 422.000 841.000 387.000 689.000 659.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 345.000 757.000 0 620.000
Sum langsiktig gjeld 8.165.000 6.149.000 6.178.000 6.266.000 5.532.000
Leverandørgjeld 716.000 203.000 221.000 281.000 445.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 54.000 123.000 90.000 123.000 27.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 100.000 94.000 105.000 100.000 111.000
Sum kortsiktig gjeld 870.000 764.000 1.174.000 504.000 1.203.000
Sum gjeld og egenkapital 9.457.000 7.754.000 7.739.000 7.459.000 7.394.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.031.000 2.265.000 1.568.000 2.334.000 1.362.000
Likviditetsgrad 1 3.3 4 2.3 5 2.1
Likviditetsgrad 2 1.2 1.3 0.9 2 0.6
Soliditet 4.5 10.8 5 9.2 8.9
Resultatgrad -1.8 11.4 0 4.5 3.5
Rentedekningsgrad -0.3 2.3 0 1.1 0.8
Gjeldsgrad 21.4 8.2 1 9.8 10.2
Total kapitalrentabilitet -1.1 10.3 0.2 4 2.9
Signatur
11.08.2006
STYRELEIAR OG TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
11.08.2006
Prokura ikke tildelt
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex