Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kirkelig Kulturverksted AS
Juridisk navn:  Kirkelig Kulturverksted AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22993450
Postboks 4684 Sofienberg Hausmanns Gate 14 Fax: 22993451
0506 Oslo 182 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 955761650
Aksjekapital: 5.094.255 NOK
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 1/11/1990
Foretakstype: AS
Revisor: Grant Thornton Revisjon AS
Regnskapsfører: Adwice Sandvika As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.93%
Resultat  
  
185.05%
Egenkapital  
  
31.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 14.809.000 16.084.000 16.726.000 17.426.000 17.418.000
Resultat: 546.000 -642.000 -1.231.000 -366.000 -191.000
Egenkapital: 2.485.000 1.890.000 2.783.000 4.908.000 5.274.000
Regnskap for  Kirkelig Kulturverksted AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 14.809.000 16.084.000 16.726.000 17.426.000 17.418.000
Driftskostnader -13.881.000 -16.566.000 -17.757.000 -17.639.000 -17.478.000
Driftsresultat 928.000 -480.000 -1.030.000 -212.000 -60.000
Finansinntekter 6.000 2.000 12.000 2.000 6.000
Finanskostnader -389.000 -164.000 -213.000 -155.000 -137.000
Finans -383.000 -162.000 -201.000 -153.000 -131.000
Resultat før skatt 546.000 -642.000 -1.231.000 -366.000 -191.000
Skattekostnad -450.000 -250.000 -895.000 0 0
Årsresultat 96.000 -892.000 -2.125.000 -366.000 -191.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.445.000 3.156.000 3.099.000 3.937.000 4.217.000
Sum omløpsmidler 6.107.000 6.633.000 7.606.000 8.488.000 7.905.000
Sum eiendeler 8.552.000 9.789.000 10.705.000 12.425.000 12.122.000
Sum opptjent egenkapital -10.976.000 -11.071.000 -10.179.000 -8.054.000 -7.688.000
Sum egenkapital 2.485.000 1.890.000 2.783.000 4.908.000 5.274.000
Sum langsiktig gjeld 2.375.000 3.167.000 2.267.000 400.000 400.000
Sum kortsiktig gjeld 3.692.000 4.732.000 5.656.000 7.118.000 6.449.000
Sum gjeld og egenkapital 8.552.000 9.790.000 10.706.000 12.426.000 12.123.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.975.000 12.721.000 13.931.000 14.140.000 12.948.000
Andre inntekter 5.834.000 3.364.000 2.795.000 3.286.000 4.470.000
Driftsinntekter 14.809.000 16.084.000 16.726.000 17.426.000 17.418.000
Varekostnad -6.796.000 -7.417.000 -8.693.000 -8.734.000 -9.113.000
Lønninger -2.859.000 -3.634.000 -4.253.000 -4.077.000 -4.048.000
Avskrivning -429.000 -376.000 -280.000 -280.000 -251.000
Nedskrivning -235.000 -811.000 0 0 0
Andre driftskostnader -3.562.000 -4.328.000 -4.531.000 -4.548.000 -4.032.000
Driftskostnader -13.881.000 -16.566.000 -17.757.000 -17.639.000 -17.478.000
Driftsresultat 928.000 -480.000 -1.030.000 -212.000 -60.000
Finansinntekter 6.000 2.000 12.000 2.000 6.000
Finanskostnader -389.000 -164.000 -213.000 -155.000 -137.000
Finans -383.000 -162.000 -201.000 -153.000 -131.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 96.000 -892.000 -2.125.000 -366.000 -191.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.581.000 1.797.000 1.838.000 2.766.000 2.800.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 864.000 1.088.000 990.000 900.000 1.146.000
Sum varige driftsmidler 864.000 1.088.000 990.000 900.000 1.146.000
Sum finansielle anleggsmidler 271.000 271.000 271.000 271.000
Sum anleggsmidler 2.445.000 3.156.000 3.099.000 3.937.000 4.217.000
Varebeholdning 1.776.000 2.233.000 2.832.000 2.501.000 2.339.000
Kundefordringer 1.387.000 1.200.000 1.764.000 1.396.000 792.000
Andre fordringer 1.177.000 1.737.000 2.425.000 3.893.000 4.209.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.767.000 1.463.000 585.000 699.000 566.000
Sum omløpsmidler 6.107.000 6.633.000 7.606.000 8.488.000 7.905.000
Sum eiendeler 8.552.000 9.789.000 10.705.000 12.425.000 12.122.000
Sum opptjent egenkapital -10.976.000 -11.071.000 -10.179.000 -8.054.000 -7.688.000
Sum egenkapital 2.485.000 1.890.000 2.783.000 4.908.000 5.274.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 1.798.000 1.501.000
Sum langsiktig gjeld 2.375.000 3.167.000 2.267.000 400.000 400.000
Leverandørgjeld 2.510.000 2.884.000 3.801.000 3.694.000 3.204.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 383.000 534.000 641.000 562.000 630.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 799.000 1.314.000 1.214.000 1.064.000 1.114.000
Sum kortsiktig gjeld 3.692.000 4.732.000 5.656.000 7.118.000 6.449.000
Sum gjeld og egenkapital 8.552.000 9.790.000 10.706.000 12.426.000 12.123.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.415.000 1.901.000 1.950.000 1.370.000 1.456.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.4 1.3 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 1.2 0.9 0.8 0.8 0.9
Soliditet 29.1 19.3 2 39.5 43.5
Resultatgrad 6.3 -6.2 -1.2 -0.3
Rentedekningsgrad 2.4 -2.9 -4.8 -1.4 -0.4
Gjeldsgrad 2.4 4.2 2.8 1.5 1.3
Total kapitalrentabilitet 10.9 -4.9 -9.5 -1.7 -0.4
Signatur
08.01.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I
FELLESSKAP.
Prokurister
05.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex