Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kiropraktisk Senter Stavanger As
Juridisk navn:  Kiropraktisk Senter Stavanger As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51893108
Verksgata 11 Verksgata 11 Fax:
4013 Stavanger 4013 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 989275836
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 12/29/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Credo Revisjon AS
Regnskapsfører: Rott Regnskap Og Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.82%
Resultat  
  
-31.88%
Egenkapital  
  
14.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.236.000 4.646.000 6.063.000 5.949.000 6.067.000
Resultat: 1.096.000 1.609.000 1.468.000 474.000 323.000
Egenkapital: 5.086.000 4.426.000 3.254.000 2.126.000 1.770.000
Regnskap for  Kiropraktisk Senter Stavanger As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.236.000 4.646.000 6.063.000 5.949.000 6.067.000
Driftskostnader -3.139.000 -3.038.000 -4.595.000 -5.475.000 -5.744.000
Driftsresultat 1.096.000 1.609.000 1.468.000 473.000 323.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 1.000 0
Resultat før skatt 1.096.000 1.609.000 1.468.000 474.000 323.000
Skattekostnad -241.000 -354.000 -341.000 -118.000 -86.000
Årsresultat 855.000 1.255.000 1.127.000 356.000 237.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 215.000 288.000 290.000 112.000 144.000
Sum omløpsmidler 5.762.000 4.955.000 3.632.000 2.661.000 2.199.000
Sum eiendeler 5.977.000 5.243.000 3.922.000 2.773.000 2.343.000
Sum opptjent egenkapital 4.986.000 4.326.000 3.154.000 2.026.000 1.670.000
Sum egenkapital 5.086.000 4.426.000 3.254.000 2.126.000 1.770.000
Sum langsiktig gjeld 17.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 874.000 817.000 669.000 647.000 573.000
Sum gjeld og egenkapital 5.977.000 5.243.000 3.923.000 2.773.000 2.343.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.191.000 4.646.000 6.063.000 5.949.000 6.067.000
Andre inntekter 45.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.236.000 4.646.000 6.063.000 5.949.000 6.067.000
Varekostnad -847.000 -941.000 -2.431.000 -2.392.000 -2.645.000
Lønninger -1.423.000 -1.388.000 -1.417.000 -2.283.000 -2.350.000
Avskrivning -67.000 -50.000 -12.000 -4.000 -4.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -802.000 -659.000 -735.000 -796.000 -745.000
Driftskostnader -3.139.000 -3.038.000 -4.595.000 -5.475.000 -5.744.000
Driftsresultat 1.096.000 1.609.000 1.468.000 473.000 323.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 1.000 0
Konsernbidrag -195.000 -83.000 0 0 -55.000
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 855.000 1.255.000 1.127.000 356.000 237.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 41.000 47.000 62.000 91.000 118.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 164.000 231.000 218.000 11.000 16.000
Sum varige driftsmidler 164.000 231.000 218.000 11.000 16.000
Sum finansielle anleggsmidler 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Sum anleggsmidler 215.000 288.000 290.000 112.000 144.000
Varebeholdning 28.000 18.000 20.000 20.000 24.000
Kundefordringer 110.000 101.000 136.000 198.000 165.000
Andre fordringer 116.000 93.000 136.000 79.000 93.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 429.000 164.000 161.000 298.000 388.000
Sum omløpsmidler 5.762.000 4.955.000 3.632.000 2.661.000 2.199.000
Sum eiendeler 5.977.000 5.243.000 3.922.000 2.773.000 2.343.000
Sum opptjent egenkapital 4.986.000 4.326.000 3.154.000 2.026.000 1.670.000
Sum egenkapital 5.086.000 4.426.000 3.254.000 2.126.000 1.770.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 429.000 179.000 73.000 165.000 165.000
Sum langsiktig gjeld 17.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 25.000 78.000 40.000 9.000 0
Betalbar skatt 180.000 315.000 312.000 90.000 23.000
Skyldig offentlige avgifter 111.000 116.000 124.000 178.000 172.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 129.000 127.000 120.000 205.000 212.000
Sum kortsiktig gjeld 874.000 817.000 669.000 647.000 573.000
Sum gjeld og egenkapital 5.977.000 5.243.000 3.923.000 2.773.000 2.343.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.888.000 4.138.000 2.963.000 2.014.000 1.626.000
Likviditetsgrad 1 6.6 6 5.4 4.1 3.8
Likviditetsgrad 2 6.6 6 5.4 4.1 3.8
Soliditet 85.1 84.4 82.9 76.7 75.5
Resultatgrad 25.9 34.6 24.2 8 5.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet 18.3 30.7 37.4 17.1 13.8
Signatur
07.06.2006
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex