Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kiropraktorsenteret I Volda AS
Juridisk navn:  Kiropraktorsenteret I Volda AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70078910
Ørstavegen 10 Ørstavegen 10 Fax:
6102 Volda 6102 Volda
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Volda
Org.nr: 894267062
Aksjekapital: 396.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 6/26/2009
Foretakstype: AS
Revisor: Hovden & Vatne Statsautoriserte Revisorar As
Regnskapsfører: Øb Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.16%
Resultat  
  
101.06%
Egenkapital  
  
0.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.015.000 3.213.000 3.022.000 3.242.000 3.444.000
Resultat: 3.000 -283.000 -210.000 -31.000 -193.000
Egenkapital: 792.000 789.000 1.072.000 1.241.000 1.234.000
Regnskap for  Kiropraktorsenteret I Volda AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.015.000 3.213.000 3.022.000 3.242.000 3.444.000
Driftskostnader -3.024.000 -3.512.000 -3.246.000 -3.416.000 -3.640.000
Driftsresultat -9.000 -299.000 -224.000 -175.000 -195.000
Finansinntekter 15.000 18.000 20.000 144.000 3.000
Finanskostnader -3.000 -3.000 -6.000 -1.000 -1.000
Finans 12.000 15.000 14.000 143.000 2.000
Resultat før skatt 3.000 -283.000 -210.000 -31.000 -193.000
Skattekostnad 0 42.000 37.000 45.000
Årsresultat 3.000 -283.000 -168.000 6.000 -148.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 881.000 915.000 980.000 937.000 2.214.000
Sum omløpsmidler 755.000 687.000 703.000 915.000 1.291.000
Sum eiendeler 1.636.000 1.602.000 1.683.000 1.852.000 3.505.000
Sum opptjent egenkapital 396.000 393.000 676.000 845.000 838.000
Sum egenkapital 792.000 789.000 1.072.000 1.241.000 1.234.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 844.000 812.000 611.000 611.000 2.270.000
Sum gjeld og egenkapital 1.636.000 1.601.000 1.683.000 1.852.000 3.504.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.851.000 1.812.000 1.634.000 2.049.000 2.399.000
Andre inntekter 1.164.000 1.400.000 1.389.000 1.193.000 1.045.000
Driftsinntekter 3.015.000 3.213.000 3.022.000 3.242.000 3.444.000
Varekostnad -24.000 -49.000 -12.000 -12.000 -12.000
Lønninger -1.303.000 -1.777.000 -1.555.000 -1.806.000 -1.974.000
Avskrivning -47.000 -79.000 -74.000 -60.000 -63.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.650.000 -1.607.000 -1.605.000 -1.538.000 -1.591.000
Driftskostnader -3.024.000 -3.512.000 -3.246.000 -3.416.000 -3.640.000
Driftsresultat -9.000 -299.000 -224.000 -175.000 -195.000
Finansinntekter 15.000 18.000 20.000 144.000 3.000
Finanskostnader -3.000 -3.000 -6.000 -1.000 -1.000
Finans 12.000 15.000 14.000 143.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 3.000 -283.000 -168.000 6.000 -148.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 128.000 128.000 128.000 87.000 49.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 122.000 169.000 248.000 259.000 292.000
Sum varige driftsmidler 122.000 169.000 248.000 259.000 292.000
Sum finansielle anleggsmidler 631.000 617.000 604.000 591.000 1.873.000
Sum anleggsmidler 881.000 915.000 980.000 937.000 2.214.000
Varebeholdning 10.000 13.000 8.000 16.000 22.000
Kundefordringer 28.000 45.000 23.000 25.000 26.000
Andre fordringer 105.000 116.000 46.000 32.000 32.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 612.000 513.000 625.000 842.000 1.211.000
Sum omløpsmidler 755.000 687.000 703.000 915.000 1.291.000
Sum eiendeler 1.636.000 1.602.000 1.683.000 1.852.000 3.505.000
Sum opptjent egenkapital 396.000 393.000 676.000 845.000 838.000
Sum egenkapital 792.000 789.000 1.072.000 1.241.000 1.234.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 167.000 245.000 245.000 184.000 410.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 94.000 155.000 85.000 135.000 121.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 582.000 413.000 280.000 292.000 1.739.000
Sum kortsiktig gjeld 844.000 812.000 611.000 611.000 2.270.000
Sum gjeld og egenkapital 1.636.000 1.601.000 1.683.000 1.852.000 3.504.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -89.000 -125.000 92.000 304.000 -979.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.8 1.2 1.5 0.6
Likviditetsgrad 2 0.9 0.8 1.1 1.5 0.6
Soliditet 48.4 49.3 63.7 6 35.2
Resultatgrad -0.3 -9.3 -7.4 -5.4 -5.7
Rentedekningsgrad -3.0 -99.7 -37.3
Gjeldsgrad 1.1 1 0.6 0.5 1.8
Total kapitalrentabilitet 0.4 -17.6 -12.1 -1.7 -5.5
Signatur
10.12.2009
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex