Kistefos Viltkjøtt As
Juridisk navn:  Kistefos Viltkjøtt As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99159760
Kistefosvegen 633 Kistefosvegen 633 Fax: 61110191
2870 Dokka 2870 Dokka
Fylke: Kommune:
Innlandet Nordre Land
Org.nr: 991628363
Aksjekapital: 195.000 NOK
Etableringsdato: 8/13/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Nilsons Revisjonskontor AS
Regnskapsfører: Accountor Valdres Og Land As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.85%
Resultat  
  
98.64%
Egenkapital  
  
-0.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.181.000 1.095.000 1.128.000 720.000 428.000
Resultat: -3.000 -221.000 -129.000 -1.328.000 -420.000
Egenkapital: -1.219.000 -1.217.000 -995.000 -866.000 -38.000
Regnskap for  Kistefos Viltkjøtt As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.181.000 1.095.000 1.128.000 720.000 428.000
Driftskostnader -1.137.000 -1.284.000 -1.201.000 -1.999.000 -819.000
Driftsresultat 43.000 -189.000 -73.000 -1.280.000 -392.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader -46.000 -33.000 -57.000 -48.000 -29.000
Finans -46.000 -32.000 -57.000 -48.000 -29.000
Resultat før skatt -3.000 -221.000 -129.000 -1.328.000 -420.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -3.000 -221.000 -129.000 -1.328.000 -420.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 105.000 78.000 0 0 723.000
Sum omløpsmidler 2.395.000 2.369.000 1.719.000 1.533.000 1.251.000
Sum eiendeler 2.500.000 2.447.000 1.719.000 1.533.000 1.974.000
Sum opptjent egenkapital -3.944.000 -3.942.000 -3.720.000 -3.591.000 -2.263.000
Sum egenkapital -1.219.000 -1.217.000 -995.000 -866.000 -38.000
Sum langsiktig gjeld 2.063.000 2.007.000 1.481.000 1.548.000 1.229.000
Sum kortsiktig gjeld 1.657.000 1.656.000 1.234.000 851.000 783.000
Sum gjeld og egenkapital 2.501.000 2.446.000 1.720.000 1.533.000 1.974.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.181.000 1.095.000 1.128.000 720.000 428.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 1.181.000 1.095.000 1.128.000 720.000 428.000
Varekostnad -622.000 -747.000 -801.000 -989.000 -716.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -68.000 -10.000 0 -89.000 -89.000
Nedskrivning 0 -634.000 0
Andre driftskostnader -442.000 -478.000 -422.000 -418.000 -451.000
Driftskostnader -1.137.000 -1.284.000 -1.201.000 -1.999.000 -819.000
Driftsresultat 43.000 -189.000 -73.000 -1.280.000 -392.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader -46.000 -33.000 -57.000 -48.000 -29.000
Finans -46.000 -32.000 -57.000 -48.000 -29.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -3.000 -221.000 -129.000 -1.328.000 -420.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 9.000 18.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 723.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 96.000 60.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 96.000 60.000 0 0 723.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 105.000 78.000 0 0 723.000
Varebeholdning 687.000 692.000 741.000 719.000 589.000
Kundefordringer 662.000 571.000 540.000 520.000 161.000
Andre fordringer 106.000 102.000 158.000 165.000 259.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 941.000 1.004.000 280.000 129.000 243.000
Sum omløpsmidler 2.395.000 2.369.000 1.719.000 1.533.000 1.251.000
Sum eiendeler 2.500.000 2.447.000 1.719.000 1.533.000 1.974.000
Sum opptjent egenkapital -3.944.000 -3.942.000 -3.720.000 -3.591.000 -2.263.000
Sum egenkapital -1.219.000 -1.217.000 -995.000 -866.000 -38.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.063.000 2.007.000 1.481.000 1.548.000 1.229.000
Leverandørgjeld 1.557.000 1.222.000 1.218.000 826.000 762.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 60.000 62.000 0 1.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 41.000 371.000 16.000 24.000 21.000
Sum kortsiktig gjeld 1.657.000 1.656.000 1.234.000 851.000 783.000
Sum gjeld og egenkapital 2.501.000 2.446.000 1.720.000 1.533.000 1.974.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 738.000 713.000 485.000 682.000 468.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.4 1.4 1 1.6
Likviditetsgrad 2 1.0 1.0 0.8 1 0.8
Soliditet -48.7 -49.8 -57.8 -56.5 -1.9
Resultatgrad 3.6 -17.3 -6.5 -177.8 -91.6
Rentedekningsgrad 0.9 -5.7 -1.3 -26.7 -13.5
Gjeldsgrad -3.1 -3.0 -2.7 -2.8 -52.9
Total kapitalrentabilitet 1.7 -7.7 -4.2 -83.5 -19.9
Signatur
12.05.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
09.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex