Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kjønnø Regnskap Og Coaching
Juridisk navn:  Kjønnø Regnskap Og Coaching
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93439083
Bergsøy Bergsøy Fax:
6633 Gjemnes 6633 Gjemnes
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Gjemnes
Org.nr: 886581572
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 2/19/2004
Foretakstype: ENK
Hovedpunkter i regnskapet
2004
Omsetning: 50.000
Resultat: 12.000
Egenkapital: 14.000
Regnskap for  Kjønnø Regnskap Og Coaching
Resultat 2004
Driftsinntekter 50.000
Driftskostnader -38.000
Driftsresultat 12.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 12.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 12.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 14.000
Sum eiendeler 14.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 14.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 14.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 50.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning
Andre driftskostnader -38.000
Driftskostnader -38.000
Driftsresultat 12.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag
Utbytte 0
Årsresultat 12.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 14.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer
Kasse, bank 0
Sum omløpsmidler 14.000
Sum eiendeler 14.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 14.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 14.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 14.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0.0
Soliditet 100.0
Resultatgrad 24.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.0
Total kapitalrentabilitet 85.7
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex