Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kjaartans Dak Tjenester AS
Juridisk navn:  Kjaartans Dak Tjenester AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32883439
Jordbærveien 1 Jordbærveien 1 Fax:
3032 Drammen 3032 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 983401163
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 5/21/2001
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Brandt & Meland DA
Utvikling:
Omsetning  
  
-70.33%
Resultat  
  
30.64%
Egenkapital  
  
-6000%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 178.000 600.000 1.772.000 1.334.000 1.151.000
Resultat: -120.000 -173.000 146.000 -119.000 -28.000
Egenkapital: -118.000 2.000 175.000 29.000 148.000
Regnskap for  Kjaartans Dak Tjenester AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 178.000 600.000 1.772.000 1.334.000 1.151.000
Driftskostnader -319.000 -765.000 -1.611.000 -1.496.000 -1.215.000
Driftsresultat -140.000 -165.000 160.000 -162.000 -63.000
Finansinntekter 29.000 22.000 7.000 2.000 4.000
Finanskostnader -8.000 -30.000 -22.000 41.000 31.000
Finans 21.000 -8.000 -15.000 43.000 35.000
Resultat før skatt -120.000 -173.000 146.000 -119.000 -28.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -120.000 -173.000 146.000 -119.000 -28.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 137.000 209.000 295.000 58.000 85.000
Sum omløpsmidler 57.000 98.000 443.000 311.000 434.000
Sum eiendeler 194.000 307.000 738.000 369.000 519.000
Sum opptjent egenkapital -218.000 -98.000 75.000 -71.000 48.000
Sum egenkapital -118.000 2.000 175.000 29.000 148.000
Sum langsiktig gjeld 167.000 194.000 278.000 95.000 90.000
Sum kortsiktig gjeld 145.000 111.000 285.000 245.000 281.000
Sum gjeld og egenkapital 194.000 307.000 738.000 369.000 519.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 600.000 1.742.000 1.334.000 1.151.000
Andre inntekter 178.000 30.000 0 0
Driftsinntekter 178.000 600.000 1.772.000 1.334.000 1.151.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -101.000 -539.000 -1.305.000 -1.138.000 -799.000
Avskrivning -54.000 -54.000 -31.000 0 -26.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -164.000 -172.000 -275.000 -358.000 -390.000
Driftskostnader -319.000 -765.000 -1.611.000 -1.496.000 -1.215.000
Driftsresultat -140.000 -165.000 160.000 -162.000 -63.000
Finansinntekter 29.000 22.000 7.000 2.000 4.000
Finanskostnader -8.000 -30.000 -22.000 41.000 31.000
Finans 21.000 -8.000 -15.000 43.000 35.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -120.000 -173.000 146.000 -119.000 -28.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 130.000 184.000 238.000 0 0
Sum varige driftsmidler 130.000 184.000 238.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 7.000 25.000 57.000 58.000 85.000
Sum anleggsmidler 137.000 209.000 295.000 58.000 85.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 171.000 150.000 301.000
Andre fordringer 9.000 25.000 19.000 30.000 17.000
Sum investeringer 28.000 65.000 34.000 60.000 22.000
Kasse, bank 20.000 8.000 219.000 71.000 95.000
Sum omløpsmidler 57.000 98.000 443.000 311.000 434.000
Sum eiendeler 194.000 307.000 738.000 369.000 519.000
Sum opptjent egenkapital -218.000 -98.000 75.000 -71.000 48.000
Sum egenkapital -118.000 2.000 175.000 29.000 148.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 19.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 167.000 194.000 278.000 95.000 90.000
Leverandørgjeld 7.000 4.000 14.000 13.000 6.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 8.000 19.000 156.000 147.000 177.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 111.000 87.000 115.000 86.000 98.000
Sum kortsiktig gjeld 145.000 111.000 285.000 245.000 281.000
Sum gjeld og egenkapital 194.000 307.000 738.000 369.000 519.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -88.000 -13.000 158.000 66.000 153.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.9 1.6 1.3 1.5
Likviditetsgrad 2 0.4 0.9 1.6 1.3 1.5
Soliditet -60.8 0.7 23.7 7.9 28.5
Resultatgrad -78.7 -27.5 9 -12.1 -5.5
Rentedekningsgrad -17.5 -5.5 7.3 4 2
Gjeldsgrad -2.6 152.5 3.2 11.7 2.5
Total kapitalrentabilitet -57.2 -46.6 22.6 -43.4 -11.4
Signatur
11.02.2011
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex