Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kjelda AS
Juridisk navn:  Kjelda AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69223522
Postboks 136 Stemme Jørla Bygget Fax: 69223505
1891 Rakkestad 1890 Rakkestad
Fylke: Kommune:
Viken Rakkestad
Org.nr: 924867361
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 8/1/1973 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Abacus Økonomitjenester AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0.72%
Resultat  
  
-44.16%
Egenkapital  
  
4.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.092.000 2.077.000 2.157.000 2.024.000 1.960.000
Resultat: 220.000 394.000 459.000 538.000 231.000
Egenkapital: 1.663.000 1.592.000 1.534.000 1.581.000 1.173.000
Regnskap for  Kjelda AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.092.000 2.077.000 2.157.000 2.024.000 1.960.000
Driftskostnader -1.761.000 -1.585.000 -1.705.000 -1.491.000 -1.727.000
Driftsresultat 330.000 492.000 453.000 532.000 233.000
Finansinntekter 4.000 8.000 7.000 7.000 5.000
Finanskostnader -115.000 -105.000 0 -1.000 -7.000
Finans -111.000 -97.000 7.000 6.000 -2.000
Resultat før skatt 220.000 394.000 459.000 538.000 231.000
Skattekostnad -48.000 -87.000 -106.000 -130.000 -59.000
Årsresultat 171.000 308.000 353.000 408.000 173.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.102.000 3.106.000 52.000 58.000 67.000
Sum omløpsmidler 1.906.000 1.836.000 2.064.000 2.083.000 1.754.000
Sum eiendeler 5.008.000 4.942.000 2.116.000 2.141.000 1.821.000
Sum opptjent egenkapital 1.163.000 1.092.000 1.034.000 1.081.000 673.000
Sum egenkapital 1.663.000 1.592.000 1.534.000 1.581.000 1.173.000
Sum langsiktig gjeld 2.894.000 2.921.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 450.000 428.000 582.000 560.000 649.000
Sum gjeld og egenkapital 5.007.000 4.941.000 2.116.000 2.141.000 1.822.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.005.000 2.021.000 2.157.000 2.024.000 1.960.000
Andre inntekter 87.000 55.000 0 0 0
Driftsinntekter 2.092.000 2.077.000 2.157.000 2.024.000 1.960.000
Varekostnad -560.000 -614.000 -583.000 -705.000 -668.000
Lønninger -515.000 -456.000 -672.000 -329.000 -696.000
Avskrivning -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -32.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -683.000 -512.000 -447.000 -454.000 -331.000
Driftskostnader -1.761.000 -1.585.000 -1.705.000 -1.491.000 -1.727.000
Driftsresultat 330.000 492.000 453.000 532.000 233.000
Finansinntekter 4.000 8.000 7.000 7.000 5.000
Finanskostnader -115.000 -105.000 0 -1.000 -7.000
Finans -111.000 -97.000 7.000 6.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 171.000 308.000 353.000 408.000 173.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 6.000 7.000 8.000 10.000 16.000
Fast eiendom 3.058.000 3.058.000 0 0 0
Maskiner anlegg 3.000 7.000 10.000 13.000 17.000
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.062.000 3.065.000 10.000 13.000 17.000
Sum finansielle anleggsmidler 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000
Sum anleggsmidler 3.102.000 3.106.000 52.000 58.000 67.000
Varebeholdning 181.000 143.000 192.000 249.000 147.000
Kundefordringer 111.000 50.000 90.000 164.000 128.000
Andre fordringer 21.000 3.000 11.000 2.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.593.000 1.640.000 1.771.000 1.668.000 1.479.000
Sum omløpsmidler 1.906.000 1.836.000 2.064.000 2.083.000 1.754.000
Sum eiendeler 5.008.000 4.942.000 2.116.000 2.141.000 1.821.000
Sum opptjent egenkapital 1.163.000 1.092.000 1.034.000 1.081.000 673.000
Sum egenkapital 1.663.000 1.592.000 1.534.000 1.581.000 1.173.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.894.000 2.921.000 0 0 0
Leverandørgjeld 100.000 78.000 144.000 217.000 96.000
Betalbar skatt 47.000 85.000 104.000 124.000 60.000
Skyldig offentlige avgifter 231.000 192.000 239.000 184.000 267.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 73.000 73.000 96.000 35.000 225.000
Sum kortsiktig gjeld 450.000 428.000 582.000 560.000 649.000
Sum gjeld og egenkapital 5.007.000 4.941.000 2.116.000 2.141.000 1.822.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.456.000 1.408.000 1.482.000 1.523.000 1.105.000
Likviditetsgrad 1 4.2 4 3.5 3.7 2.7
Likviditetsgrad 2 3.8 4 3.2 3.3 2.5
Soliditet 33.2 32.2 72.5 73.8 64.4
Resultatgrad 15.8 23.7 2 26.3 11.9
Rentedekningsgrad 2.9 4.7 5 33.3
Gjeldsgrad 2.0 2.1 0.4 0.4 0.6
Total kapitalrentabilitet 6.7 10.1 21.7 25.2 13.1
Signatur
15.12.2011
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYRET.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex