Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kjell Kjørlaug AS
Juridisk navn:  Kjell Kjørlaug AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57111457
Hatlebakkane 4 Hatlebakkane 4 Fax: 57678799
6863 Leikanger 6863 Leikanger
Fylke: Kommune:
Vestland Sogndal
Org.nr: 979949596
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/20/1998
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
132.21%
Resultat  
  
129.24%
Egenkapital  
  
18.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 620.000 267.000 459.000 470.000 146.000
Resultat: 392.000 171.000 327.000 307.000 -54.000
Egenkapital: 635.000 538.000 580.000 452.000 100.000
Regnskap for  Kjell Kjørlaug AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 620.000 267.000 459.000 470.000 146.000
Driftskostnader -232.000 -102.000 -136.000 -164.000 -202.000
Driftsresultat 388.000 166.000 323.000 305.000 -56.000
Finansinntekter 5.000 5.000 4.000 2.000 2.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans 4.000 5.000 4.000 2.000 2.000
Resultat før skatt 392.000 171.000 327.000 307.000 -54.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 392.000 171.000 327.000 307.000 -54.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 734.000 575.000 604.000 465.000 136.000
Sum eiendeler 734.000 575.000 604.000 465.000 136.000
Sum opptjent egenkapital 535.000 438.000 480.000 352.000 0
Sum egenkapital 635.000 538.000 580.000 452.000 100.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 99.000 38.000 24.000 13.000 36.000
Sum gjeld og egenkapital 734.000 576.000 604.000 465.000 136.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 620.000 267.000 459.000 470.000 146.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 620.000 267.000 459.000 470.000 146.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -100.000 0 0 0 -111.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -132.000 -102.000 -136.000 -164.000 -91.000
Driftskostnader -232.000 -102.000 -136.000 -164.000 -202.000
Driftsresultat 388.000 166.000 323.000 305.000 -56.000
Finansinntekter 5.000 5.000 4.000 2.000 2.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans 4.000 5.000 4.000 2.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -200.000 -150.000 0
Årsresultat 392.000 171.000 327.000 307.000 -54.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 734.000 575.000 604.000 465.000 136.000
Sum omløpsmidler 734.000 575.000 604.000 465.000 136.000
Sum eiendeler 734.000 575.000 604.000 465.000 136.000
Sum opptjent egenkapital 535.000 438.000 480.000 352.000 0
Sum egenkapital 635.000 538.000 580.000 452.000 100.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 36.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 86.000 38.000 24.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 9.000 0 0 0 0
Utbytte 0 -200.000 -150.000 0
Annen kortsiktig gjeld 4.000 0 0 13.000 0
Sum kortsiktig gjeld 99.000 38.000 24.000 13.000 36.000
Sum gjeld og egenkapital 734.000 576.000 604.000 465.000 136.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 635.000 537.000 580.000 452.000 100.000
Likviditetsgrad 1 7.4 15.1 25.2 35.8 3.8
Likviditetsgrad 2 7.4 15.1 25.2 35.8 3.8
Soliditet 86.5 93.4 9 97.2 73.5
Resultatgrad 62.6 62.2 70.4 64.9 -38.4
Rentedekningsgrad 388.0
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0 0 0.4
Total kapitalrentabilitet 53.5 29.7 54.1 6 -39.7
Signatur
26.08.2011
STYRELEIAR OG EIN STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
26.08.2011
DAGLEG LEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex