Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kjell Kjørlaug As
Juridisk navn:  Kjell Kjørlaug As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57111457
Hatlebakkane 4 Hatlebakkane 4 Fax: 57678799
6863 Leikanger 6863 Leikanger
Fylke: Kommune:
Vestland Sogndal
Org.nr: 979949596
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/20/1998
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
33.39%
Resultat  
  
5.87%
Egenkapital  
  
51.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 827.000 620.000 267.000 459.000 470.000
Resultat: 415.000 392.000 171.000 327.000 307.000
Egenkapital: 959.000 635.000 538.000 580.000 452.000
Regnskap for  Kjell Kjørlaug As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 827.000 620.000 267.000 459.000 470.000
Driftskostnader -414.000 -232.000 -102.000 -136.000 -164.000
Driftsresultat 413.000 388.000 166.000 323.000 305.000
Finansinntekter 3.000 5.000 5.000 4.000 2.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 0 0
Finans 2.000 4.000 5.000 4.000 2.000
Resultat før skatt 415.000 392.000 171.000 327.000 307.000
Skattekostnad -91.000 0 0 0
Årsresultat 324.000 392.000 171.000 327.000 307.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.059.000 734.000 575.000 604.000 465.000
Sum eiendeler 1.059.000 734.000 575.000 604.000 465.000
Sum opptjent egenkapital 859.000 535.000 438.000 480.000 352.000
Sum egenkapital 959.000 635.000 538.000 580.000 452.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 100.000 99.000 38.000 24.000 13.000
Sum gjeld og egenkapital 1.059.000 734.000 576.000 604.000 465.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 827.000 620.000 267.000 459.000 470.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 827.000 620.000 267.000 459.000 470.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -332.000 -100.000 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -82.000 -132.000 -102.000 -136.000 -164.000
Driftskostnader -414.000 -232.000 -102.000 -136.000 -164.000
Driftsresultat 413.000 388.000 166.000 323.000 305.000
Finansinntekter 3.000 5.000 5.000 4.000 2.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 0 0
Finans 2.000 4.000 5.000 4.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 -200.000 -150.000
Årsresultat 324.000 392.000 171.000 327.000 307.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.059.000 734.000 575.000 604.000 465.000
Sum omløpsmidler 1.059.000 734.000 575.000 604.000 465.000
Sum eiendeler 1.059.000 734.000 575.000 604.000 465.000
Sum opptjent egenkapital 859.000 535.000 438.000 480.000 352.000
Sum egenkapital 959.000 635.000 538.000 580.000 452.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 91.000 86.000 38.000 24.000 0
Skyldig offentlige avgifter 9.000 0 0 0
Utbytte 0 -200.000 -150.000
Annen kortsiktig gjeld 9.000 4.000 0 0 13.000
Sum kortsiktig gjeld 100.000 99.000 38.000 24.000 13.000
Sum gjeld og egenkapital 1.059.000 734.000 576.000 604.000 465.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 959.000 635.000 537.000 580.000 452.000
Likviditetsgrad 1 10.6 7.4 15.1 25.2 35.8
Likviditetsgrad 2 10.6 7.4 15.1 25.2 35.8
Soliditet 90.6 86.5 93.4 9 97.2
Resultatgrad 49.9 62.6 62.2 70.4 64.9
Rentedekningsgrad 413.0 388.0
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.1 0 0
Total kapitalrentabilitet 39.3 53.5 29.7 54.1 6
Signatur
26.08.2011
STYRELEIAR OG EIN STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
26.08.2011
Dagleg leiar åleine.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex