Kjell & Company AS
Juridisk navn:  Kjell & Company AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22546464
c/o Kjell Noer Oscars gate 71 c/o Kjell Noer Oscars gate 71 Fax:
0256 Oslo 256 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 989395327
Aksjekapital: 500.000 NOK
Etableringsdato: 1/19/2006
Foretakstype: AS
Tidligere navn: kjell noer as
Revisor: Unic Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-23.21%
Egenkapital  
  
2.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 301.000 392.000 1.777.000 8.464.000 728.000
Egenkapital: 14.500.000 14.200.000 10.877.000 9.100.000 15.535.000
Regnskap for  Kjell & Company AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -6.000 -20.000 -14.000 -13.000 -6.000
Driftsresultat -6.000 -20.000 -14.000 -13.000 -6.000
Finansinntekter 936.000 1.105.000 1.967.000 8.758.000 844.000
Finanskostnader -629.000 -693.000 -177.000 -280.000 -110.000
Finans 307.000 412.000 1.790.000 8.478.000 734.000
Resultat før skatt 301.000 392.000 1.777.000 8.464.000 728.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -16.000
Årsresultat 301.000 392.000 1.777.000 8.464.000 712.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 18.458.000 17.839.000 15.228.000 14.644.000 13.386.000
Sum omløpsmidler 3.287.000 3.500.000 2.723.000 1.484.000 2.165.000
Sum eiendeler 21.745.000 21.339.000 17.951.000 16.128.000 15.551.000
Sum opptjent egenkapital 13.865.000 13.564.000 10.241.000 8.464.000 8.931.000
Sum egenkapital 14.500.000 14.200.000 10.877.000 9.100.000 15.535.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7.245.000 7.139.000 7.075.000 7.028.000 16.000
Sum gjeld og egenkapital 21.745.000 21.338.000 17.951.000 16.127.000 15.551.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.000 -20.000 -14.000 -13.000 -6.000
Driftskostnader -6.000 -20.000 -14.000 -13.000 -6.000
Driftsresultat -6.000 -20.000 -14.000 -13.000 -6.000
Finansinntekter 936.000 1.105.000 1.967.000 8.758.000 844.000
Finanskostnader -629.000 -693.000 -177.000 -280.000 -110.000
Finans 307.000 412.000 1.790.000 8.478.000 734.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 301.000 392.000 1.777.000 8.464.000 712.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 11.000 16.000 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 23.000
Sum varige driftsmidler 0 0 11.000 16.000 23.000
Sum finansielle anleggsmidler 18.458.000 17.839.000 15.217.000 14.628.000 13.363.000
Sum anleggsmidler 18.458.000 17.839.000 15.228.000 14.644.000 13.386.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 250.000 0 0 230.000
Sum investeringer 0 0 0 0 208.000
Kasse, bank 3.287.000 3.250.000 2.723.000 1.484.000 1.727.000
Sum omløpsmidler 3.287.000 3.500.000 2.723.000 1.484.000 2.165.000
Sum eiendeler 21.745.000 21.339.000 17.951.000 16.128.000 15.551.000
Sum opptjent egenkapital 13.865.000 13.564.000 10.241.000 8.464.000 8.931.000
Sum egenkapital 14.500.000 14.200.000 10.877.000 9.100.000 15.535.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 16.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.245.000 7.139.000 7.075.000 7.028.000 0
Sum kortsiktig gjeld 7.245.000 7.139.000 7.075.000 7.028.000 16.000
Sum gjeld og egenkapital 21.745.000 21.338.000 17.951.000 16.127.000 15.551.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.958.000 -3.639.000 -4.352.000 -5.544.000 2.149.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.5 0.4 0.2 135.3
Likviditetsgrad 2 0.5 0.5 0.4 0.2 135.4
Soliditet 66.7 66.5 60.6 56.4 99.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad - -0.1 7.6
Gjeldsgrad 0.5 0.5 0.7 0.8 0.0
Total kapitalrentabilitet 4.3 5.1 10.9 54.2 5.4
Signatur
09.12.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex