Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kjellebakken Samdrift DA
Juridisk navn:  Kjellebakken Samdrift DA
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91137142
Postvegen 313 Postvegen 313 Fax:
4353 Klepp Stasjon 4353 Klepp Stasjon
Fylke: Kommune:
Rogaland Klepp
Org.nr: 993339261
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 11/17/2008
Foretakstype: DA
Revisor: Bryne Revisjon AS
Regnskapsfører: Jæren Rekneskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.99%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-6.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2018
Omsetning: 5.903.000 6.023.000
Resultat: 0 0
Egenkapital: 1.311.000 1.405.000
Regnskap for  Kjellebakken Samdrift DA
Resultat 2020 2018
Driftsinntekter 5.903.000 6.023.000
Driftskostnader -2.726.000 -6.025.000
Driftsresultat -4.000 -2.000
Finansinntekter 11.000 10.000
Finanskostnader -7.000 -8.000
Finans 4.000 2.000
Resultat før skatt 0
Skattekostnad 0
Årsresultat 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.000 15.000
Sum omløpsmidler 1.981.000 1.925.000
Sum eiendeler 1.983.000 1.940.000
Sum opptjent egenkapital 1.311.000 1.405.000
Sum egenkapital 1.311.000 1.405.000
Sum langsiktig gjeld 85.000 85.000
Sum kortsiktig gjeld 588.000 450.000
Sum gjeld og egenkapital 1.984.000 1.940.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.050.000 5.263.000
Andre inntekter 853.000 761.000
Driftsinntekter 5.903.000 6.023.000
Varekostnad -1.837.000 -2.583.000
Lønninger -889.000 -832.000
Avskrivning -3.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -2.607.000
Driftskostnader -2.726.000 -6.025.000
Driftsresultat -4.000 -2.000
Finansinntekter 11.000 10.000
Finanskostnader -7.000 -8.000
Finans 4.000 2.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 13.000
Sum varige driftsmidler 13.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.000 2.000
Sum anleggsmidler 2.000 15.000
Varebeholdning 1.460.000 1.233.000
Kundefordringer 479.000 687.000
Andre fordringer 37.000 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 4.000 4.000
Sum omløpsmidler 1.981.000 1.925.000
Sum eiendeler 1.983.000 1.940.000
Sum opptjent egenkapital 1.311.000 1.405.000
Sum egenkapital 1.311.000 1.405.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 409.000 57.000
Sum langsiktig gjeld 85.000 85.000
Leverandørgjeld 136.000 261.000
Betalbar skatt 4.000 0
Skyldig offentlige avgifter 5.000 85.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 33.000 48.000
Sum kortsiktig gjeld 588.000 450.000
Sum gjeld og egenkapital 1.984.000 1.940.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.393.000 1.475.000
Likviditetsgrad 1 3.4 4.3
Likviditetsgrad 2 0.9 1.5
Soliditet 66.1 72.4
Resultatgrad -0.1 -
Rentedekningsgrad -0.6 -0.3
Gjeldsgrad 0.5 0.4
Total kapitalrentabilitet 0.4 0.4
Signatur
30.03.2011
DELTAKARANE I FELLESSKAP.
Prokurister
30.03.2011
Dagleg leiar åleine.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex