Kjenslimoen As
Juridisk navn:  Kjenslimoen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90732618
Nilseskauveien 2 Nilseskauveien 2 Fax:
1408 Kråkstad 1408 Kråkstad
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 991477780
Aksjekapital: 1.500.000 NOK
Etableringsdato: 6/28/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Re-visjon As
Regnskapsfører: Zumit As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.46%
Resultat  
  
-90.5%
Egenkapital  
  
-78.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 882.000 878.000 881.000 752.000 622.000
Resultat: 42.000 442.000 347.000 -139.000 100.000
Egenkapital: 2.415.000 11.122.000 11.059.000 1.821.000 1.627.000
Regnskap for  Kjenslimoen As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 882.000 878.000 881.000 752.000 622.000
Driftskostnader -693.000 -436.000 -527.000 -439.000 -262.000
Driftsresultat 189.000 442.000 354.000 313.000 359.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -147.000 -1.000 -8.000 -453.000 -260.000
Finans -147.000 -1.000 -8.000 -453.000 -260.000
Resultat før skatt 42.000 442.000 347.000 -139.000 100.000
Skattekostnad -9.000 -97.000 -76.000 -16.000 0
Årsresultat 33.000 344.000 271.000 -156.000 100.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.429.000 9.547.000 9.664.000 9.782.000 9.852.000
Sum omløpsmidler 364.000 2.041.000 1.723.000 1.698.000 846.000
Sum eiendeler 9.793.000 11.588.000 11.387.000 11.480.000 10.698.000
Sum opptjent egenkapital 33.000 311.000 248.000 171.000 247.000
Sum egenkapital 2.415.000 11.122.000 11.059.000 1.821.000 1.627.000
Sum langsiktig gjeld 7.206.000 56.000 38.000 9.528.000 0
Sum kortsiktig gjeld 172.000 410.000 291.000 131.000 9.071.000
Sum gjeld og egenkapital 9.794.000 11.588.000 11.388.000 11.479.000 10.698.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.000 0 0 0
Andre inntekter 875.000 878.000 881.000 752.000 622.000
Driftsinntekter 882.000 878.000 881.000 752.000 622.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -10.000 0 0 0
Avskrivning -118.000 -118.000 -118.000 -114.000 -56.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -565.000 -318.000 -409.000 -325.000 -206.000
Driftskostnader -693.000 -436.000 -527.000 -439.000 -262.000
Driftsresultat 189.000 442.000 354.000 313.000 359.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -147.000 -1.000 -8.000 -453.000 -260.000
Finans -147.000 -1.000 -8.000 -453.000 -260.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 33.000 344.000 271.000 -156.000 100.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 9.429.000 9.547.000 9.664.000 9.782.000 9.852.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 9.429.000 9.547.000 9.664.000 9.782.000 9.852.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 9.429.000 9.547.000 9.664.000 9.782.000 9.852.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 100.000 54.000 66.000 219.000 30.000
Andre fordringer 8.000 3.000 0 981.000 709.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 255.000 1.983.000 1.657.000 498.000 108.000
Sum omløpsmidler 364.000 2.041.000 1.723.000 1.698.000 846.000
Sum eiendeler 9.793.000 11.588.000 11.387.000 11.480.000 10.698.000
Sum opptjent egenkapital 33.000 311.000 248.000 171.000 247.000
Sum egenkapital 2.415.000 11.122.000 11.059.000 1.821.000 1.627.000
Sum avsetninger til forpliktelser 59.000 56.000 38.000 16.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 9.059.000
Sum langsiktig gjeld 7.206.000 56.000 38.000 9.528.000 0
Leverandørgjeld 145.000 10.000 34.000 101.000 13.000
Betalbar skatt 6.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 5.000 7.000 0 30.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 16.000 392.000 257.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 172.000 410.000 291.000 131.000 9.071.000
Sum gjeld og egenkapital 9.794.000 11.588.000 11.388.000 11.479.000 10.698.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 192.000 1.631.000 1.432.000 1.567.000 -8.225.000
Likviditetsgrad 1 2.1 5.0 5.9 1 0.1
Likviditetsgrad 2 2.1 5.0 5.9 1 0.1
Soliditet 24.7 96.0 97.1 15.9 15.2
Resultatgrad 21.4 50.3 40.2 41.6 57.7
Rentedekningsgrad 1.3 442.0 44.3 0.7 1.4
Gjeldsgrad 3.1 0 5.3 5.6
Total kapitalrentabilitet 1.9 3.8 3.1 2.7 3.4
Signatur
06.01.2022
DAGLIG LEDER OG ET STYREMEDLEM I FELLESSKAP
Prokurister
06.01.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex