Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kjerag Cafe & Restaurant As
Juridisk navn:  Kjerag Cafe & Restaurant As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fax:
4127 Lysebotn 4127 Lysebotn
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 912647722
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 8/31/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Jakobsen Regnskap Ars. Da
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.61%
Resultat  
  
-22.77%
Egenkapital  
  
-38.63%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.815.000 1.986.000 3.146.000 3.559.000 3.749.000
Resultat: -124.000 -101.000 140.000 -232.000 678.000
Egenkapital: 197.000 321.000 422.000 282.000 514.000
Regnskap for  Kjerag Cafe & Restaurant As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.815.000 1.986.000 3.146.000 3.559.000 3.749.000
Driftskostnader -1.938.000 -2.086.000 -2.993.000 -3.789.000 -3.057.000
Driftsresultat -124.000 -100.000 154.000 -230.000 693.000
Finansinntekter 2.000 3.000 0 0
Finanskostnader -3.000 -17.000 -2.000 -14.000
Finans -1.000 -14.000 -2.000 -14.000
Resultat før skatt -124.000 -101.000 140.000 -232.000 678.000
Skattekostnad 0 0 -177.000
Årsresultat -124.000 -101.000 140.000 -232.000 501.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 198.000 246.000 294.000 74.000 59.000
Sum omløpsmidler 796.000 1.029.000 888.000 1.375.000 954.000
Sum eiendeler 994.000 1.275.000 1.182.000 1.449.000 1.013.000
Sum opptjent egenkapital 167.000 291.000 392.000 252.000 484.000
Sum egenkapital 197.000 321.000 422.000 282.000 514.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 797.000 954.000 760.000 1.166.000 499.000
Sum gjeld og egenkapital 994.000 1.275.000 1.182.000 1.448.000 1.013.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.567.000 1.952.000 3.146.000 3.538.000 3.671.000
Andre inntekter 248.000 34.000 0 21.000 78.000
Driftsinntekter 1.815.000 1.986.000 3.146.000 3.559.000 3.749.000
Varekostnad -613.000 -653.000 -952.000 -1.707.000 -1.156.000
Lønninger -577.000 -645.000 -1.260.000 -1.253.000 -779.000
Avskrivning -48.000 -48.000 -20.000 -59.000 -103.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -700.000 -740.000 -761.000 -770.000 -1.019.000
Driftskostnader -1.938.000 -2.086.000 -2.993.000 -3.789.000 -3.057.000
Driftsresultat -124.000 -100.000 154.000 -230.000 693.000
Finansinntekter 2.000 3.000 0 0
Finanskostnader -3.000 -17.000 -2.000 -14.000
Finans -1.000 -14.000 -2.000 -14.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -124.000 -101.000 140.000 -232.000 501.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 198.000 246.000 294.000 74.000 59.000
Sum varige driftsmidler 198.000 246.000 294.000 74.000 59.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 198.000 246.000 294.000 74.000 59.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 37.000 16.000 0 0 2.000
Andre fordringer 673.000 923.000 810.000 1.315.000 921.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 87.000 90.000 78.000 59.000 30.000
Sum omløpsmidler 796.000 1.029.000 888.000 1.375.000 954.000
Sum eiendeler 994.000 1.275.000 1.182.000 1.449.000 1.013.000
Sum opptjent egenkapital 167.000 291.000 392.000 252.000 484.000
Sum egenkapital 197.000 321.000 422.000 282.000 514.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 756.000 625.000 523.000 514.000 204.000
Betalbar skatt 0 0 177.000
Skyldig offentlige avgifter 163.000 236.000 200.000 448.000 90.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld -121.000 93.000 37.000 204.000 27.000
Sum kortsiktig gjeld 797.000 954.000 760.000 1.166.000 499.000
Sum gjeld og egenkapital 994.000 1.275.000 1.182.000 1.448.000 1.013.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.000 75.000 128.000 209.000 455.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1.1 1.2 1.2 1.9
Likviditetsgrad 2 1.0 1.1 1.2 1.2 1.9
Soliditet 19.8 25.2 35.7 19.5 50.7
Resultatgrad -6.8 -5.0 4.9 -6.5 18.5
Rentedekningsgrad -33.3 9.1 49.5
Gjeldsgrad 4.0 3.0 1.8 4.1 1
Total kapitalrentabilitet -12.5 -7.7 13.3 -15.9 68.4
Signatur
30.10.2013
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I
FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex