Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kjetil's Auto As
Juridisk navn:  Kjetil's Auto As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48505168
Langmyra 5 Langmyra 5 Fax:
3185 Skoppum 3185 Skoppum
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Horten
Org.nr: 916643454
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 1/19/2016
Foretakstype: AS
Revisor: Re Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
10.09%
Resultat  
  
2.53%
Egenkapital  
  
28%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 9.539.000 8.665.000 7.713.000 6.821.000 7.029.000
Resultat: 1.623.000 1.583.000 1.205.000 1.051.000 1.400.000
Egenkapital: 5.788.000 4.522.000 3.287.000 2.321.000 1.511.000
Regnskap for  Kjetil's Auto As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 9.539.000 8.665.000 7.713.000 6.821.000 7.029.000
Driftskostnader -7.923.000 -7.084.000 -6.622.000 -5.754.000 -5.614.000
Driftsresultat 1.616.000 1.581.000 1.091.000 1.067.000 1.416.000
Finansinntekter 7.000 3.000 128.000 1.000 4.000
Finanskostnader -1.000 -15.000 -17.000 -20.000
Finans 7.000 2.000 113.000 -16.000 -16.000
Resultat før skatt 1.623.000 1.583.000 1.205.000 1.051.000 1.400.000
Skattekostnad -357.000 -348.000 -238.000 -242.000 -347.000
Årsresultat 1.266.000 1.235.000 967.000 809.000 1.053.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.782.000 1.720.000 1.280.000 1.205.000 250.000
Sum omløpsmidler 5.069.000 3.968.000 2.932.000 2.302.000 2.547.000
Sum eiendeler 6.851.000 5.688.000 4.212.000 3.507.000 2.797.000
Sum opptjent egenkapital 5.758.000 4.492.000 3.257.000 2.291.000 1.481.000
Sum egenkapital 5.788.000 4.522.000 3.287.000 2.321.000 1.511.000
Sum langsiktig gjeld 0 298.000 369.000
Sum kortsiktig gjeld 1.063.000 1.167.000 925.000 890.000 917.000
Sum gjeld og egenkapital 6.851.000 5.689.000 4.212.000 3.509.000 2.797.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.538.000 8.618.000 7.690.000 6.797.000 7.020.000
Andre inntekter 47.000 23.000 24.000 9.000
Driftsinntekter 9.539.000 8.665.000 7.713.000 6.821.000 7.029.000
Varekostnad -3.752.000 -3.267.000 -2.832.000 -2.756.000 -2.844.000
Lønninger -2.938.000 -2.690.000 -2.475.000 -1.937.000 -2.010.000
Avskrivning -178.000 -217.000 -69.000 -50.000 -30.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.055.000 -910.000 -1.246.000 -1.011.000 -730.000
Driftskostnader -7.923.000 -7.084.000 -6.622.000 -5.754.000 -5.614.000
Driftsresultat 1.616.000 1.581.000 1.091.000 1.067.000 1.416.000
Finansinntekter 7.000 3.000 128.000 1.000 4.000
Finanskostnader -1.000 -15.000 -17.000 -20.000
Finans 7.000 2.000 113.000 -16.000 -16.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 1.266.000 1.235.000 967.000 809.000 1.053.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 250.000
Driftsløsøre 777.000 715.000 275.000 200.000 0
Sum varige driftsmidler 777.000 715.000 275.000 200.000 250.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.005.000 1.005.000 1.005.000 1.005.000 0
Sum anleggsmidler 1.782.000 1.720.000 1.280.000 1.205.000 250.000
Varebeholdning 35.000 36.000 34.000 14.000 21.000
Kundefordringer 459.000 277.000 314.000 219.000 115.000
Andre fordringer 1.000 0 4.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 4.574.000 3.655.000 2.584.000 2.065.000 2.411.000
Sum omløpsmidler 5.069.000 3.968.000 2.932.000 2.302.000 2.547.000
Sum eiendeler 6.851.000 5.688.000 4.212.000 3.507.000 2.797.000
Sum opptjent egenkapital 5.758.000 4.492.000 3.257.000 2.291.000 1.481.000
Sum egenkapital 5.788.000 4.522.000 3.287.000 2.321.000 1.511.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 298.000 369.000
Leverandørgjeld 12.000 269.000 193.000 124.000 52.000
Betalbar skatt 357.000 348.000 238.000 242.000 349.000
Skyldig offentlige avgifter 447.000 274.000 319.000 271.000 342.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 246.000 275.000 176.000 253.000 175.000
Sum kortsiktig gjeld 1.063.000 1.167.000 925.000 890.000 917.000
Sum gjeld og egenkapital 6.851.000 5.689.000 4.212.000 3.509.000 2.797.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.006.000 2.801.000 2.007.000 1.412.000 1.630.000
Likviditetsgrad 1 4.8 3.4 3.2 2.6 2.8
Likviditetsgrad 2 4.7 3.4 3.1 2.6 2.8
Soliditet 84.5 79.5 7 66.1 5
Resultatgrad 16.9 18.2 14.1 15.6 20.1
Rentedekningsgrad 1.581.0 72.7 62.8 70.8
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.3 0.5 0.9
Total kapitalrentabilitet 23.7 27.8 28.9 30.4 50.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex