Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kjetil Helland Solli Gaard As
Juridisk navn:  Kjetil Helland Solli Gaard As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Hørdalsveien 52 Hørdalsveien 52 Fax:
3239 Sandefjord 3239 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 925302333
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 6/10/2020
Foretakstype: AS
Revisor: Re Revisjon As
Regnskapsfører: Andebu Regnskapskontor Sa
Hovedpunkter i regnskapet
2020
Omsetning: 10.026.000
Resultat: 1.261.000
Egenkapital: 1.072.000
Regnskap for  Kjetil Helland Solli Gaard As
Resultat 2020
Driftsinntekter 10.026.000
Driftskostnader -8.691.000
Driftsresultat 1.335.000
Finansinntekter 11.000
Finanskostnader -85.000
Finans -74.000
Resultat før skatt 1.261.000
Skattekostnad -274.000
Årsresultat 987.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 399.000
Sum omløpsmidler 3.328.000
Sum eiendeler 3.727.000
Sum opptjent egenkapital 972.000
Sum egenkapital 1.072.000
Sum langsiktig gjeld 3.000
Sum kortsiktig gjeld 2.652.000
Sum gjeld og egenkapital 3.727.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.172.000
Andre inntekter 2.853.000
Driftsinntekter 10.026.000
Varekostnad -4.794.000
Lønninger -632.000
Avskrivning -54.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -2.913.000
Driftskostnader -8.691.000
Driftsresultat 1.335.000
Finansinntekter 11.000
Finanskostnader -85.000
Finans -74.000
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat 987.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg 129.000
Driftsløsøre 118.000
Sum varige driftsmidler 247.000
Sum finansielle anleggsmidler 152.000
Sum anleggsmidler 399.000
Varebeholdning 1.484.000
Kundefordringer 100.000
Andre fordringer 1.544.000
Sum investeringer
Kasse, bank 199.000
Sum omløpsmidler 3.328.000
Sum eiendeler 3.727.000
Sum opptjent egenkapital 972.000
Sum egenkapital 1.072.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.000
Gjeld til kredittinstitutt 927.000
Sum langsiktig gjeld 3.000
Leverandørgjeld 1.387.000
Betalbar skatt 271.000
Skyldig offentlige avgifter 21.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 45.000
Sum kortsiktig gjeld 2.652.000
Sum gjeld og egenkapital 3.727.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 676.000
Likviditetsgrad 1 1.3
Likviditetsgrad 2 0.7
Soliditet 28.8
Resultatgrad 13.3
Rentedekningsgrad 15.7
Gjeldsgrad 2.5
Total kapitalrentabilitet 36.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex