Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kløverbakken Samdrift Da
Juridisk navn:  Kløverbakken Samdrift Da
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90545085
Dæhliveien 244 Dæhliveien 244 Fax:
1821 Spydeberg 1821 Spydeberg
Fylke: Kommune:
Viken Indre Østfold
Org.nr: 990844011
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 2/1/2007 1
Foretakstype: DA
Revisor: Revisorteam DA
Regnskapsfører: Siffer Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.4%
Resultat  
  
-65.21%
Egenkapital  
  
10.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 14.814.000 14.327.000 15.422.000 13.635.000 13.398.000
Resultat: 591.000 1.699.000 571.000 688.000 982.000
Egenkapital: 5.992.000 5.401.000 3.702.000 3.131.000 2.443.000
Regnskap for  Kløverbakken Samdrift Da
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 14.814.000 14.327.000 15.422.000 13.635.000 13.398.000
Driftskostnader -13.932.000 -12.367.000 -14.602.000 -12.688.000 -12.169.000
Driftsresultat 883.000 1.961.000 820.000 947.000 1.230.000
Finansinntekter 38.000 43.000 44.000 39.000 42.000
Finanskostnader -330.000 -304.000 -293.000 -298.000 -290.000
Finans -292.000 -261.000 -249.000 -259.000 -248.000
Resultat før skatt 591.000 1.699.000 571.000 688.000 982.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 591.000 1.699.000 571.000 688.000 982.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.103.000 14.809.000 9.879.000 10.848.000 12.414.000
Sum omløpsmidler 5.491.000 4.876.000 7.558.000 4.926.000 5.892.000
Sum eiendeler 19.594.000 19.685.000 17.437.000 15.774.000 18.306.000
Sum opptjent egenkapital 5.992.000 5.401.000 3.702.000 3.131.000 2.443.000
Sum egenkapital 5.992.000 5.401.000 3.702.000 3.131.000 2.443.000
Sum langsiktig gjeld 10.955.000 9.000.000 9.965.000 10.920.000 9.704.000
Sum kortsiktig gjeld 2.648.000 5.284.000 3.770.000 1.724.000 6.160.000
Sum gjeld og egenkapital 19.595.000 19.685.000 17.437.000 15.775.000 18.307.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.832.000 9.913.000 11.114.000 10.780.000 10.459.000
Andre inntekter 2.982.000 4.414.000 4.308.000 2.855.000 2.939.000
Driftsinntekter 14.814.000 14.327.000 15.422.000 13.635.000 13.398.000
Varekostnad -5.800.000 -4.813.000 -6.547.000 -4.957.000 -4.460.000
Lønninger -2.887.000 -2.581.000 -2.422.000 -2.102.000 -2.111.000
Avskrivning -1.363.000 -1.620.000 -1.479.000 -1.641.000 -2.279.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.619.000 -3.353.000 -4.154.000 -3.988.000 -3.319.000
Driftskostnader -13.932.000 -12.367.000 -14.602.000 -12.688.000 -12.169.000
Driftsresultat 883.000 1.961.000 820.000 947.000 1.230.000
Finansinntekter 38.000 43.000 44.000 39.000 42.000
Finanskostnader -330.000 -304.000 -293.000 -298.000 -290.000
Finans -292.000 -261.000 -249.000 -259.000 -248.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 591.000 1.699.000 571.000 688.000 982.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 5.024.000 5.430.000 5.871.000 6.352.000 6.874.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.734.000 4.704.000 3.983.000 4.472.000 5.516.000
Sum varige driftsmidler 8.758.000 10.134.000 9.855.000 10.824.000 12.390.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.345.000 4.675.000 24.000 24.000 24.000
Sum anleggsmidler 14.103.000 14.809.000 9.879.000 10.848.000 12.414.000
Varebeholdning 4.000.000 3.335.000 2.791.000 3.338.000 4.011.000
Kundefordringer 831.000 897.000 480.000 347.000 631.000
Andre fordringer 595.000 549.000 952.000 534.000 436.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 65.000 96.000 3.335.000 707.000 814.000
Sum omløpsmidler 5.491.000 4.876.000 7.558.000 4.926.000 5.892.000
Sum eiendeler 19.594.000 19.685.000 17.437.000 15.774.000 18.306.000
Sum opptjent egenkapital 5.992.000 5.401.000 3.702.000 3.131.000 2.443.000
Sum egenkapital 5.992.000 5.401.000 3.702.000 3.131.000 2.443.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 609.000 520.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 10.955.000 9.000.000 9.965.000 10.920.000 9.704.000
Leverandørgjeld 1.668.000 1.854.000 2.377.000 1.563.000 3.794.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 205.000 131.000 76.000 62.000 49.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 165.000 2.778.000 1.317.000 99.000 2.317.000
Sum kortsiktig gjeld 2.648.000 5.284.000 3.770.000 1.724.000 6.160.000
Sum gjeld og egenkapital 19.595.000 19.685.000 17.437.000 15.775.000 18.307.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.843.000 -408.000 3.788.000 3.202.000 -268.000
Likviditetsgrad 1 2.1 0.9 2 2.9 1
Likviditetsgrad 2 0.6 0.3 1.3 0.9 0.3
Soliditet 30.6 27.4 21.2 19.8 13.3
Resultatgrad 6.0 13.7 5.3 6.9 9.2
Rentedekningsgrad 2.7 6.5 2.8 3.2 4.2
Gjeldsgrad 2.3 2.6 3.7 4 6.5
Total kapitalrentabilitet 4.7 10.2 5 6.3 6.9
Signatur
27.04.2017
DELTAKERNE I FELLESSKAP.
Prokurister
27.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex