Klaus Hennum Produksjon AS
Juridisk navn:  Klaus Hennum Produksjon AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90107177
Vøyensvingen 19 Vøyensvingen 19 Fax:
0458 Oslo 458 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 987865792
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/1/2005 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Moore Consulting As
Utvikling:
Omsetning  
  
101.49%
Resultat  
  
-16.92%
Egenkapital  
  
-61.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 135.000 67.000 52.000 1.038.000 3.153.000
Resultat: -76.000 -65.000 -141.000 465.000 427.000
Egenkapital: 37.000 96.000 146.000 526.000 894.000
Regnskap for  Klaus Hennum Produksjon AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 135.000 67.000 52.000 1.038.000 3.153.000
Driftskostnader -201.000 -128.000 -200.000 -579.000 -2.729.000
Driftsresultat -66.000 -60.000 -148.000 459.000 424.000
Finansinntekter 1.000 9.000 5.000 4.000
Finanskostnader -10.000 -6.000 -2.000 0 -1.000
Finans -10.000 -5.000 7.000 5.000 3.000
Resultat før skatt -76.000 -65.000 -141.000 465.000 427.000
Skattekostnad 17.000 14.000 31.000 -103.000 -103.000
Årsresultat -59.000 -50.000 -110.000 362.000 325.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 125.000 136.000 190.000 78.000 344.000
Sum omløpsmidler 204.000 100.000 133.000 1.362.000 1.007.000
Sum eiendeler 329.000 236.000 323.000 1.440.000 1.351.000
Sum opptjent egenkapital 7.000 66.000 116.000 226.000 594.000
Sum egenkapital 37.000 96.000 146.000 526.000 894.000
Sum langsiktig gjeld 61.000 50.000 65.000 96.000 0
Sum kortsiktig gjeld 233.000 89.000 112.000 819.000 457.000
Sum gjeld og egenkapital 331.000 235.000 323.000 1.441.000 1.351.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 135.000 66.000 19.000 160.000 3.153.000
Andre inntekter 1.000 33.000 878.000 0
Driftsinntekter 135.000 67.000 52.000 1.038.000 3.153.000
Varekostnad -28.000 -24.000 -13.000 -131.000 -828.000
Lønninger -77.000 0 0 -27.000 -1.365.000
Avskrivning -62.000 -70.000 -33.000 -28.000 -63.000
Nedskrivning 0 0 -13.000 0
Andre driftskostnader -34.000 -34.000 -154.000 -380.000 -473.000
Driftskostnader -201.000 -128.000 -200.000 -579.000 -2.729.000
Driftsresultat -66.000 -60.000 -148.000 459.000 424.000
Finansinntekter 1.000 9.000 5.000 4.000
Finanskostnader -10.000 -6.000 -2.000 0 -1.000
Finans -10.000 -5.000 7.000 5.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -730.000 0
Årsresultat -59.000 -50.000 -110.000 362.000 325.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 12.000
Sum Immatrielle midler 0 0 0 12.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 125.000 136.000 190.000 78.000 332.000
Sum varige driftsmidler 125.000 136.000 190.000 78.000 332.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 125.000 136.000 190.000 78.000 344.000
Varebeholdning 131.000 20.000 17.000 0 586.000
Kundefordringer 4.000 0 0 32.000 76.000
Andre fordringer 24.000 27.000 42.000 101.000 186.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 46.000 52.000 74.000 1.229.000 159.000
Sum omløpsmidler 204.000 100.000 133.000 1.362.000 1.007.000
Sum eiendeler 329.000 236.000 323.000 1.440.000 1.351.000
Sum opptjent egenkapital 7.000 66.000 116.000 226.000 594.000
Sum egenkapital 37.000 96.000 146.000 526.000 894.000
Sum avsetninger til forpliktelser 34.000 50.000 65.000 96.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 3.000 0 21.000
Sum langsiktig gjeld 61.000 50.000 65.000 96.000 0
Leverandørgjeld 89.000 3.000 2.000 32.000 26.000
Betalbar skatt 0 0 7.000 97.000
Skyldig offentlige avgifter 12.000 4.000 0 0 157.000
Utbytte 0 0 -730.000 0
Annen kortsiktig gjeld 131.000 82.000 107.000 49.000 156.000
Sum kortsiktig gjeld 233.000 89.000 112.000 819.000 457.000
Sum gjeld og egenkapital 331.000 235.000 323.000 1.441.000 1.351.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -29.000 11.000 21.000 543.000 550.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.1 1 1.7 2.2
Likviditetsgrad 2 0.3 0.9 1 1.7 0.9
Soliditet 11.2 40.9 45.2 36.5 66.2
Resultatgrad -48.9 -89.6 -284.6 44.2 13.4
Rentedekningsgrad -6.6 4
Gjeldsgrad 7.9 1.4 1.2 1.7 0.5
Total kapitalrentabilitet -19.9 -25.1 32.2 31.7
Signatur
24.03.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
24.03.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex