Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kleiva Fiskefarm AS
Juridisk navn:  Kleiva Fiskefarm AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77099220
Andørjaveien 1720 Andørjaveien 1720 Fax: 77099225
9455 Engenes 9455 Engenes
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Ibestad
Org.nr: 942027672
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 49
Etableringsdato: 9/11/1986
Foretakstype: AS
Revisor: Hrh Revisjon As
Regnskapsfører: Tøco AS
Utvikling:
Omsetning  
  
34.27%
Resultat  
  
-90.32%
Egenkapital  
  
2%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 419.227.000 312.236.000 369.858.000 411.354.000 371.824.000
Resultat: 9.124.000 94.224.000 113.950.000 120.707.000 150.647.000
Egenkapital: 366.556.000 359.362.000 285.766.000 220.161.000 142.214.000
Regnskap for  Kleiva Fiskefarm AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 419.227.000 312.236.000 369.858.000 411.354.000 371.824.000
Driftskostnader -414.249.000 -221.081.000 -257.835.000 -289.708.000 -225.884.000
Driftsresultat 4.977.000 91.156.000 112.024.000 121.646.000 145.940.000
Finansinntekter 6.145.000 5.462.000 3.680.000 2.396.000 7.258.000
Finanskostnader -1.998.000 -2.393.000 -1.754.000 -3.335.000 -2.551.000
Finans 4.147.000 3.069.000 1.926.000 -939.000 4.707.000
Resultat før skatt 9.124.000 94.224.000 113.950.000 120.707.000 150.647.000
Skattekostnad -1.930.000 -20.629.000 -25.114.000 -27.560.000 -35.854.000
Årsresultat 7.194.000 73.595.000 88.836.000 93.147.000 114.793.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 344.987.000 260.533.000 236.381.000 191.280.000 158.597.000
Sum omløpsmidler 245.417.000 314.783.000 307.565.000 234.337.000 285.517.000
Sum eiendeler 590.404.000 575.316.000 543.946.000 425.617.000 444.114.000
Sum opptjent egenkapital 366.056.000 358.862.000 285.266.000 219.661.000 141.714.000
Sum egenkapital 366.556.000 359.362.000 285.766.000 220.161.000 142.214.000
Sum langsiktig gjeld 112.935.000 112.422.000 103.088.000 92.399.000 105.569.000
Sum kortsiktig gjeld 110.914.000 103.533.000 155.092.000 113.058.000 196.330.000
Sum gjeld og egenkapital 590.405.000 575.317.000 543.946.000 425.618.000 444.113.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 407.651.000 312.236.000 369.858.000 409.922.000 369.730.000
Andre inntekter 11.576.000 0 0 1.431.000 2.094.000
Driftsinntekter 419.227.000 312.236.000 369.858.000 411.354.000 371.824.000
Varekostnad -319.004.000 -247.363.000 -189.666.000 -224.265.000 -196.205.000
Lønninger -23.074.000 -17.801.000 -15.635.000 -13.526.000 -10.720.000
Avskrivning -13.944.000 -10.907.000 -8.495.000 -8.086.000 -6.930.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -59.554.000 -37.179.000 -46.992.000 -40.830.000 -28.457.000
Driftskostnader -414.249.000 -221.081.000 -257.835.000 -289.708.000 -225.884.000
Driftsresultat 4.977.000 91.156.000 112.024.000 121.646.000 145.940.000
Finansinntekter 6.145.000 5.462.000 3.680.000 2.396.000 7.258.000
Finanskostnader -1.998.000 -2.393.000 -1.754.000 -3.335.000 -2.551.000
Finans 4.147.000 3.069.000 1.926.000 -939.000 4.707.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 7.194.000 73.595.000 88.836.000 93.147.000 114.793.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 37.691.000 37.691.000 37.691.000 28.571.000 27.571.000
Fast eiendom 9.942.000 4.837.000 3.642.000 3.428.000 2.521.000
Maskiner anlegg 68.456.000 43.886.000 47.303.000 28.103.000 22.519.000
Driftsløsøre 17.519.000 2.660.000 2.193.000 1.400.000 1.417.000
Sum varige driftsmidler 122.771.000 57.138.000 60.553.000 42.332.000 38.562.000
Sum finansielle anleggsmidler 184.525.000 165.704.000 138.136.000 120.377.000 92.464.000
Sum anleggsmidler 344.987.000 260.533.000 236.381.000 191.280.000 158.597.000
Varebeholdning 194.905.000 195.363.000 101.862.000 98.340.000 100.167.000
Kundefordringer 26.098.000 92.933.000 101.952.000 73.244.000 95.607.000
Andre fordringer 12.844.000 5.624.000 16.212.000 3.590.000 551.000
Sum investeringer 1.223.000 999.000 2.797.000 2.618.000 2.049.000
Kasse, bank 1.450.000 13.972.000 81.041.000 53.568.000 81.626.000
Sum omløpsmidler 245.417.000 314.783.000 307.565.000 234.337.000 285.517.000
Sum eiendeler 590.404.000 575.316.000 543.946.000 425.617.000 444.114.000
Sum opptjent egenkapital 366.056.000 358.862.000 285.266.000 219.661.000 141.714.000
Sum egenkapital 366.556.000 359.362.000 285.766.000 220.161.000 142.214.000
Sum avsetninger til forpliktelser 45.811.000 43.372.000 23.172.000 23.624.000 25.117.000
Gjeld til kredittinstitutt 51.691.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 112.935.000 112.422.000 103.088.000 92.399.000 105.569.000
Leverandørgjeld 40.479.000 98.601.000 99.746.000 66.472.000 81.093.000
Betalbar skatt 631.000 18.850.000 23.374.000 5.358.000
Skyldig offentlige avgifter 1.280.000 1.257.000 3.989.000 1.044.000 5.217.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 17.464.000 3.044.000 32.507.000 22.168.000 104.662.000
Sum kortsiktig gjeld 110.914.000 103.533.000 155.092.000 113.058.000 196.330.000
Sum gjeld og egenkapital 590.405.000 575.317.000 543.946.000 425.618.000 444.113.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 134.503.000 211.250.000 152.473.000 121.279.000 89.187.000
Likviditetsgrad 1 2.2 3 2 2.1 1.5
Likviditetsgrad 2 0.5 1.2 1.3 1.2 0.9
Soliditet 62.1 62.5 52.5 51.7 3
Resultatgrad 1.2 29.2 30.3 29.6 39.2
Rentedekningsgrad 2.5 38.1 63.9 36.5 57.2
Gjeldsgrad 0.6 0.6 0.9 0.9 2.1
Total kapitalrentabilitet 1.9 16.8 21.3 29.1 34.5
Signatur
24.08.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex