Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kleivafondet
Juridisk navn:  Kleivafondet
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71655833
v/Surnadal kommune Bårdshaugvegen 1 Fax: 71655831
6650 Surnadal 0 Ikke Oppgitt
Fylke: Kommune:
(ingen) (ingen)
Org.nr: 977117755
Aksjekapital: 995.000 NOK
Etableringsdato: 2/23/1997
Foretakstype: STI
Revisor: Møre Og Romsdal Revisjon Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
63.64%
Resultat  
  
114.29%
Egenkapital  
  
1.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 18.000 11.000 22.000 8.000 10.000
Resultat: 15.000 7.000 18.000 -1.000 -16.000
Egenkapital: 1.215.000 1.199.000 1.193.000 1.174.000 1.176.000
Regnskap for  Kleivafondet
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 18.000 11.000 22.000 8.000 10.000
Driftskostnader -26.000 -26.000 -27.000 -28.000 -36.000
Driftsresultat -9.000 -15.000 -4.000 -20.000 -25.000
Finansinntekter 24.000 22.000 23.000 19.000 9.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 24.000 22.000 23.000 19.000 9.000
Resultat før skatt 15.000 7.000 18.000 -1.000 -16.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 15.000 7.000 18.000 -1.000 -16.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.226.000 1.214.000 1.207.000 1.199.000 1.212.000
Sum eiendeler 1.226.000 1.214.000 1.207.000 1.199.000 1.212.000
Sum opptjent egenkapital 74.000 61.000 56.000 40.000 43.000
Sum egenkapital 1.215.000 1.199.000 1.193.000 1.174.000 1.176.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 11.000 14.000 15.000 24.000 36.000
Sum gjeld og egenkapital 1.226.000 1.214.000 1.207.000 1.198.000 1.211.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 18.000 11.000 22.000 8.000 10.000
Driftsinntekter 18.000 11.000 22.000 8.000 10.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -26.000 -26.000 -27.000 -28.000 -36.000
Driftskostnader -26.000 -26.000 -27.000 -28.000 -36.000
Driftsresultat -9.000 -15.000 -4.000 -20.000 -25.000
Finansinntekter 24.000 22.000 23.000 19.000 9.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 24.000 22.000 23.000 19.000 9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 15.000 7.000 18.000 -1.000 -16.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.226.000 1.214.000 1.207.000 1.199.000 1.212.000
Sum omløpsmidler 1.226.000 1.214.000 1.207.000 1.199.000 1.212.000
Sum eiendeler 1.226.000 1.214.000 1.207.000 1.199.000 1.212.000
Sum opptjent egenkapital 74.000 61.000 56.000 40.000 43.000
Sum egenkapital 1.215.000 1.199.000 1.193.000 1.174.000 1.176.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 3.000 0 0 6.000 10.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.000 14.000 15.000 18.000 26.000
Sum kortsiktig gjeld 11.000 14.000 15.000 24.000 36.000
Sum gjeld og egenkapital 1.226.000 1.214.000 1.207.000 1.198.000 1.211.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.215.000 1.200.000 1.192.000 1.175.000 1.176.000
Likviditetsgrad 1 111.5 86.7 80.5 5 33.7
Likviditetsgrad 2 111.5 86.7 80.5 5 33.7
Soliditet 99.1 98.8 98.8 9 9
Resultatgrad -50.0 -136.4 -18.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 1.2 0.6 1.6 -0.1 -1.3
Signatur
20.11.2020
DAGLEG LEIAR OG STYRELEIAR I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex